Directeur Rijksschoonmaakorganisatie bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 517-19
Publicatiedatum
7 juni 2019
Sluitingsdatum
23 juni 2019

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

De Rijksschoonmaakorganisatie

De RSO is de schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Samen met andere dienstverleners zetten we ons dagelijks in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor de collega’s binnen het Rijk. We doen dit vakkundig, klantgericht, betrouwbaar en kostenbewust.

Om kwaliteit te kunnen bieden, houden we rekening met de beleving die mensen hebben van hun werkomgeving. Resultaten bereiken we door heldere communicatie met de opdrachtgevers, een collegiale samenwerking tussen onze schoonmaakteams, collega’s en partners binnen het Rijk en transparantie over de dienstverlening.

De RSO staat voor een duurzame, doelmatige en respectvolle inzet van mensen, materialen en middelen. Het vakmanschap van de medewerkers vormt de basis van onze dienstverlening en binnen de organisatie hebben zij de ruimte om zich hierin verder te ontwikkelen. Als werkgever biedt de RSO haar medewerkers een goede, gezonde en plezierige baan.

De RSO is gepositioneerd onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van SZW, die eindverantwoordelijk is voor het functioneren van de RSO. De staf van de RSO is gevestigd in Den Haag, de operationele uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats door het hele land.

De opgave

Op 1 januari 2016 is de RSO van start gegaan. Er is 5 jaar uitgetrokken voor oprichting en doorontwikkeling van de RSO. In 2021 moet er een volwassen en stabiele organisatie staan. Inmiddels heeft de RSO een enorme groei doorgemaakt (momenteel 1200 medewerkers en 550 panden die worden schoongemaakt) en ligt de organisatie goed op koers.

In de komende periode zal de groei van een pioniers- naar een solide en toekomstbestendige organisatie gestalte moeten krijgen. Dit uiteraard met behoud van de kwaliteiten van de huidige organisatie waarbij volle aandacht is voor enerzijds de ontwikkeling van vakmanschap en persoonlijk leiderschap en anderzijds het bouwen aan een solide financiële basis.

De directeur is het boegbeeld van de RSO en verantwoordelijk voor het op een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve wijze uitvoeren van schoonmaak. Een goed en plezierig werkklimaat is één van de speerpunten. Duurzaam vakmanschap met optimaal gebruik van talenten en competenties van de medewerkers staat daarbij centraal.

Gezocht wordt naar een directeur die kan schakelen tussen gesprekspartners op strategisch niveau en medewerkers in de operationele (schoonmaak) dienstverlening. Dit vraagt om iemand met omgevingssensitiviteit en een warm hart voor de medewerkers.

De nieuwe directeur brengt stabiliteit in de organisatie en weet risico's vanuit de dagelijkse operationele uitvoering goed in te schatten en op de juiste tafel te agenderen. Het verder uit bouwen van extern stakeholdermanagement is daarbij belangrijk, evenals het goed bij elkaar kunnen brengen van belangen en behoeften van mensen met zeer verschillende achtergronden.

In de rol als werkgever en algemeen verantwoordelijk manager is de directeur de gesprekspartner voor de vakbonden van het Rijk. U onderhoudt daarnaast samenwerkingsrelaties met diverse Rijksorganisaties, zoals andere Rijksleveranciers en Shared Service Organisaties en bent bestuurder in de zin van de WOR.

Bovenstaande opgave vertaalt zich in de volgende functie-eisen:

  • een universitair werk- en denkniveau;
  • succesvolle managementervaring in vergelijkbare uitvoeringsorganisaties, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid;
  • ruime ervaring met bedrijfsvoering en met opdrachtgever/opdrachtnemer relaties;
  • aantoonbare ervaring met verandermanagement;
  • een leiderschapsstijl die mensen inspireert en verbindt;
  • kennis van en ervaring met financieel management in baten/lasten organisaties;
  • vaardigheid in het bouwen van netwerken en het creëren van draagvlak;
  • affiniteit met de schoonmaakbranche, de facilitaire dienstverlening.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 517-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hellen van Dongen
plv. secretaris–generaal van het ministerie van SZW
Telefoonnummer: 070 333 66 19

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink / Linda Kruithoed
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79 / 06-15 10 88 52
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl / lkruithoed@minszw.nl