Directeur Shared Service Center-ICT bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Shared Service Center-ICT (SSC-ICT)
Salarisschaal
17
Vacaturenummer
BABD 412-21
Publicatiedatum
8 oktober 2021
Sluitingsdatum
31 oktober 2021
Kabels in een computer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) zijn organisaties die departementsoverstijgende taken uitvoeren op het gebied van de rijksbedrijfsvoering bijeen gebracht. Hierbij gaat het om het Rijksvastgoedbedrijf, FMHaaglanden, Doc-Direkt, P-Direkt, SSC-ICT en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR).

DGVBR is verantwoordelijk voor de dienstverlening en de ontwikkeling daarvan, samengevat in drie ambities:

 • het verbeteren van de dienstverlening waarbij de organisatieonderdelen van DGVBR blijvend werken aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in nauw contact met de afnemers.
 • het versterken van de gezamenlijke dienstverlening.
 • op rijksniveau het verbeteren van de samenwerking met andere dienstverleners in het rijksstelsel. Dat betreft met name het Rijksvastgoedbedrijf, de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat, die ook een rol hebben in de rijksbedrijfsvoering.

Het gezamenlijk inzetten van de aanwezige kennis en professionaliteit biedt veel voordelen voor de onderdelen zelf, en voor onze opdrachtgevers en afnemers. Een krachtige bedrijfsvoering laat de overheid effectief en efficiënt werken. Dat betekent ook dat we onze samenwerking met het directoraat-generaal Overheidsorganisatie als kadersteller verstevigen. De beweging die we met elkaar maken, is onderdeel van de organisatieontwikkeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Shared Service Centre ICT

Shared Service Centre ICT (SSC-ICT) is een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Met onze ICT-diensten zorgen wij ervoor dat ruim 40.000 rijkscollega’s van zeven ministeries hun werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen uitvoeren.

Wij ondersteunen onze collega’s met een digitale werkomgeving op ieder apparaat, op ruim 50 locaties in Nederland én wereldwijd op al onze ambassades en consulaten. Daarnaast beheren en ontwikkelen we een gevarieerd applicatielandschap, bieden we ICT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren we jaarlijks honderden projecten uit. Snelle ICT-ontwikkelingen, politieke belangen en de verschillen tussen de diverse ministeries maken ons werk interessant en uitdagend.

ICT moet altijd en overal werken en onze ruim 1.200 medewerkers zorgen daarvoor. SSC-ICT gaat elke uitdaging aan, om het werken binnen de Rijksoverheid nog beter, sneller, veiliger én leuker te maken. We zijn trots op onze bijdrage aan de publieke taak en op onze grootschalige projecten.

SSC-ICT is een agentschap/baten-lastendienst. Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie gaan steeds sneller. Dat betekent ook iets voor onze manier van werken. Dienstverlening en het gemak ervan staat hoog in het vaandel. Net als wendbaar en snel kunnen inspelen op veranderingen en nieuwe technologie. Ons doel is het leveren van stabiele ICT-diensten in een snel veranderende digitale wereld.

De opgave van DGVBR

Je bent als directeur van SSC-ICT onderdeel van het managementteam DGVBR. Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor de doorontwikkeling en samenhang van de dienstverlening van DGVBR als geheel. Hiervoor is de ontwikkelagenda VBR opgesteld. De huidige maatschappelijke dynamiek en snel ontwikkelende samenleving vragen om een wendbare en taakgerichte overheid. Een overheid die uitgerust is om ingewikkelde (departementoverstijgende) vraagstukken op te lossen.

Moderne bedrijfsvoering is bedrijfsvoering die als partner van het primaire proces helpt en ondersteunt. Dat vraagt niet alleen om professionele organisaties, maar ook om professioneel samenwerken. We brengen meer samenhang in onze dienstverlening door deze te organiseren in drie domeinen:

 • Organisatie en personeel;
 • Huisvesting, facilitair, inkoop en beveiliging;
 • Informatiehuishouding en ICT.

Daarmee versterken beleid en uitvoering elkaar en geven we gelijktijdig invulling aan één van de thema’s van de organisatieontwikkeling BZK: Grenzeloos samenwerken.
De drie domeinen vormen de focus van waaruit we de samenhang organiseren en reflecteren op nieuw en bestaand beleid (sluiten van de beleidscyclus).

De opgave van SSC-ICT

SSC-ICT bevindt zich momenteel in een transformatie. Een grote meerjarige veranderopgave die is gebaseerd op een startanalyse van KPMG en door het huidige directieteam is vertaald naar een transitieplan voor de afgelopen twee jaar, via vijf sporen. Daarin is veel bereikt, maar ook nog veel te doen, dus onderzoeken we de bereikte situatie en wordt er een strategisch veranderplan opgesteld voor de komende twee tot drie jaar (2022-2024), waarmee we de ingezette beweging doorzetten in de beleidslijn.

Speerpunten hierbij zijn:

 • Consolideren en vergroten van het vertrouwen in de dienstverlening, in het bijzonder van de gezamenlijke (shared) diensten. Kwaliteit en betaalbaarheid staan daarbij voorop, leidend tot toenemende klant- en gebruikerstevredenheid.
 • De ingezette verandering vereist doorleving in cultuur en leiderschap. Daartoe gaat een programma van start gericht enerzijds een grotere (decentrale) management verantwoordelijkheid en anderzijds verhoging van de kwaliteit van management.
 • De kosten gaan voor de baten uit, maar de business case van de transitie en de komende transformatie is dat deze ook bedrijfseconomisch voordelen oplevert voor eigenaar en afnemers.
 • De beheersbaarheid van de dienstverlening, in het bijzonder gericht op cyber-security-aspecten, is een topprioriteit. We willen een veilige en betrouwbare IT-partner zijn voor onze afnemers, iets wat regelmatig wordt getoetst door toezichthouders als Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer. Op dit aspect loopt het transitieprogramma met het spoor ‘Security’ langer door.

SSC-ICT zorgt dat mensen die voor het Rijk werken zich kunnen richten op hun eigen belangrijke taken. Aan het begin van de coronacrisis heeft SSC-ICT er binnen korte tijd voor gezorgd dat zo goed als alle Rijksambtenaren vanuit huis hun werk kunnen doen. Inmiddels is de blik vooruit, naar een ‘hybride-tijdperk’. Waarbij het belangrijk is dat we op afstand digitaal kunnen (blijven) samenwerken aan documenten en de verbinding met elkaar vinden op een gebruiksvriendelijke manier. SSC-ICT wil daarbij de klanttevredenheid verder omhoog brengen.

Als directeur van SSC-ICT geef je leiding aan de organisatie en ben je eindverantwoordelijk voor het op een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve wijze uitvoeren en doorontwikkelen van de dienstverlening. In deze functie zet jij je in voor een Rijksoverheid die constant in beweging is, moet kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en gebruik maakt van innovaties en nieuwe technologieën.

De directeur SSC-ICT zorgt dat:

 • de afnemers binnen de Rijksoverheid zorgeloze generieke en gemeenschappelijke ICT-oplossingen ter beschikking worden gesteld;
 • hij/zij als partner meedenkt met haar afnemers binnen de Rijksoverheid over de wijze waarop met gestandaardiseerde ICT-oplossingen en -toepassingen het primaire proces van de afnemers nog verder kan worden verbeterd;
 • er een optimale samenwerking is met andere overheid ICT-dienstverleners en ICT-marktpartijen en hierbij optreedt als regisseur voor afnemers van de diensten;
 • innovatie door ICT de overheid ondersteunt in haar doelstelling te komen tot een efficiënte, effectieve slagvaardige partner voor de burger;
 • SSC-ICT een aantrekkelijke werkgever is voor ICT'ers binnen de Rijksoverheid.

Wat vragen we?

Dit is geen startersfunctie, we vragen ervaring in dit werkgebied en ervaring met zware verbeteropgaven. Je beschikt over verbindende kwaliteiten, kunt een boegbeeld zijn naar buiten en stelt je binnen de organisatie toegankelijk op. Je verstaat je vak en voelt politiek goed aan wanneer je van je moet laten horen. Een gezonde dosis humor komt ook goed van pas.

Je bent gericht op het benutten van de kwaliteiten van leidinggevenden en medewerkers. Dit betekent dat je het vertrouwen en de ruimte geeft, en medewerkers en leidinggevenden uitdaagt om te vernieuwen en te excelleren in de manier van werken. Wat je ook belangrijk vindt? Een open en transparante communicatiecultuur.

Wat je verder nog in huis hebt:

 • academisch niveau en aantoonbare ervaring met de vakgebieden ICT en (grootschalige) dienstverlening;
 • aantoonbare ervaring met het aansturen van een ICT-organisatie;
 • aantoonbare ervaring met het aansturen van complexe organisaties met een mix van culturen;
 • kennis op het gebied van (cyber) security;
 • ruime ervaring in strategieontwikkeling, implementatie en business development;
 • ruime ervaring met veranderprocessen in combinatie met gevoel voor mens en organisatie;
 • ervaring met en gevoel voor het complexe bestuurlijke krachtenveld om ontwikkelde visies uit te dragen onder stakeholders.
 • je weet mensen te verbinden en zoekt de samenwerking op meerdere niveaus: binnen de organisatie, met de andere shared serviceorganisaties van VBR, andere concerndienst-verleners, met beleid en op rijksniveau.
 • kennis van (integrale) managementmethodieken en -technieken en van financieel-economische processen in het algemeen, en voor een agentschap in het bijzonder;
 • je stuurt enerzijds door ruimte en vertrouwen te geven aan medewerkers en anderzijds door te sturen op resultaat en integraliteit;
 • je staat niet boven, maar tussen de mensen, bent zichtbaar op de werkvloer en bent benaderbaar, enthousiasmerend. Ook communiceer je helder over de koers.

Wat bieden we?

Een salaris tussen de € 6.869,58 en € 9.192,33 bruto per maand (schaal 17). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 412-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ronald Barendse
plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
Telefoonnummer: 088-115 80 01
E-mailadres: ronald.barendse@rijksoverheid.nl

Over de sollicitatieprocedure

Frank Schagen
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-38 82 51 71
E-mailadres: frank.schagen@minbzk.nl