Directeur strategie en externe betrekkingen bij de Sociale Verzekeringsbank

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
De Sociale Verzekeringsbank
Salarisschaal
17
Publicatiedatum
9 oktober 2017
Sluitingsdatum
26 oktober 2017

De Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Mensen krijgen van ons waar ze recht op hebben: AOW, kinderbijslag, uitkeringen via een persoonsgebonden budget en uitkeringen uit andere regelingen. We kijken niet alleen naar de regels, maar ook naar de bedoeling van de regels. We willen voor klanten met andere organisaties als 1 overheid werken. Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar ze recht op hebben. We helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk. We zijn namelijk goed in toetsen en betalen.

Onze omgeving verandert snel. Klanten en opdrachtgevers verwachten dat wij mee veranderen en onze manier van werken steeds aanpassen. Daarom moeten we open, snel en wendbaar zijn. We maken gebruik van slimme en veilige ICT-oplossingen. Daarmee kunnen onze klanten de meeste zaken zelf afhandelen en worden medewerkers goed ondersteund. We hebben een voorkeur voor digitaal maar we helpen mensen op de manier die bij hen past.

We vertrouwen op de kwaliteiten en de verantwoordelijkheid van medewerkers om maatwerk voor onze klanten te leveren. We investeren in onze medewerkers zodat zij over actuele kennis en vaardigheden beschikken om onze klanten in een keer goed van dienst te kunnen zijn.

Veranderagenda

In de afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een vernieuwde koers. Daarbij spelen we nog beter in op de turbulente veranderingen in de samenleving en de toenemende complexiteit op het gebied van wet- en regelgeving. De komst van een nieuwe raad van bestuur in 2016 heeft dit proces van nog meer nieuwe energie en ambitie voorzien.

In een ‘100 dagen’ verhaal zijn de doelstellingen van de ‘Veranderagenda’ nog eens nader aangescherpt als gevolg van hernieuwde inzichten. Het zogenaamde ‘Back to the future’ verhaal geeft inspirerend weer waar we voor staan (intern en extern verbindingen maken, toetsen en betalen), waar we naar toe willen (het zijn van een goede, betrouwbare en innovatieve dienstverlener die processen op een andere, moderne manier organiseert) en wat ieders verantwoordelijkheid hierin is. De rode draad is vertrouwen en resultaatverantwoordelijkheid (eigenaarschap).

Onze ambitie vertaalt zich in een aantal strategische doelstellingen:

  • betrouwbare en goede dienstverlening voor de burger,
  • het waarborgen van de continuïteit,
  • het verhogen van de wendbaarheid van de uitvoering,
  • het sterk intensiveren en verbeteren van de samenwerking met ketenpartners (waaronder Belastingdienst, IND, COA, APG, BRI en UWV).

De functie

U bent dé strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en de schakel tussen de directie, het bestuur en de buitenwereld. U ontwikkelt en onderhoudt hiervoor de bestuurlijke en topambtelijke relaties in Den Haag en bij maatschappelijke en ketenpartners in het land. Met als doel versterking van onze positie in de keten en met als wens om als 1 overheid te acteren richting de burger.

U signaleert samen met de collega’s proactief de belangrijkste strategische issues en ontwikkelingen in het sociale domein en het stakeholderveld, anticipeert op en ontwikkelt scenario’s, regisseert de complexe dossiers en treedt op als ‘trusted advisor’ van het bestuur omtrent de te varen koers. U weet zaken van de bestuurstafel te houden en ook wanneer op te schalen maar houdt te allen tijde het bestuur nauw aangesloten.

Samen met de adjunct-directeur stuurt u het ingezette veranderingsproces van de directie en bent u als lid van het directieteam van de SVB mede-verantwoordelijk voor de SVB bedrijfsvoering. U rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter raad van bestuur.

Uw achtergrond

Een strategisch-beleidsmatige rol in een politiek-bestuurlijke en/of maatschappelijke omgeving is u niet vreemd. Ervaring met  Den Haag  hoort daarbij, gecombineerd met een goed zicht op de ontwikkelingen in het brede sociale domein of de competentie zich dit snel eigen te maken.

U bent strategisch en conceptueel sterk, proactief, bindt en verbindt, kunt op inhoudelijke argumenten de dialoog voeren, heeft lef en durft op basis van een stevige (eigen) visie de tegenpositie in te nemen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 117.000 bruto per jaar (schaal 14 cao SVB, vergelijkbaar salarisschaal 17 overheid) op basis van een 36-urige werkweek.

Procedure

De SVB laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan svb@vanderkruijs.com.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach, Renee Schopenhouer of Dino Dierks Duarte op 030-820 00 62.

Een uitgebreide versie van het profiel is aanvullend beschikbaar.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief naar:

E-mailadres: svb@vanderkruijs.com