Directeur Veiligheid bij de gemeente Utrecht

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Utrecht
Salarisschaal
16
Publicatiedatum
8 februari 2019
Sluitingsdatum
24 februari 2019

De gemeente Utrecht

Utrecht is één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Met een prachtige historische binnenstad en veel groen en water in en om de stad. Een overzichtelijke en diverse stad, waar veel (en steeds meer) mensen willen wonen, werken en studeren. Utrecht is volgens de EU één van de meest concurrerende regio’s van Europa. Utrecht is koploper op het gebied van gezond stedelijk leven voor iedereen.

Met lef, ambitie en innovatieve oplossingen investeert Utrecht in de gezonde stad van vandaag en morgen. De ongeveer 4000 medewerkers van de gemeente Utrecht werken samen met inwoners, ondernemers en instellingen dagelijks voor Utrecht. Zij weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en met wie en hoe oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief.

De afdeling Veiligheid

De afdeling Veiligheid (circa 75 medewerkers) draagt bij aan een veilig Utrecht. De medewerkers werken aan toename van wijkveiligheid en veiligheidsgevoelens, aan afname van criminaliteit en jongerenoverlast, en aan het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde. Dit doen zij samen met politie en het openbaar ministerie, maar ook samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de stad.

Bij Veiligheid werken, betekent dan ook oog en oor hebben voor een stad en een organisatie met veel diversiteit, vraag- en resultaatgericht (samen)werken, flexibiliteit en veel ruimte voor initiatief. De afdeling Veiligheid werkt rechtstreeks voor de burgemeester en faciliteert het bestuurlijk proces. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk.

De functie

Als directeur Veiligheid zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het uitvoeren van de opgaven ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018- 2022 ‘Ruimte voor iedereen’.

De ontwikkelopgave voor de organisatie ‘Utrecht Centraal’, oftewel meer focus op wat in stad gebeurt en meer samenwerken aan opgaven in de stad, wordt verder doorgezet. Het opgavegericht werken vraagt onder meer het verder versterken van de verbinding en samenwerking met andere organisatieonderdelen.

Meer informatie over de functie

Bij de werving en selectie laat de gemeente Utrecht zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Meer informatie en solliciteren via de website van Aardoom & de Jong.

Meer informatie

Over de vacature

Mr. drs. Ans Cuijpers
Telefoonnummer: 06-13 73 85 25