Divisiemanager Dienst ICT Uitvoering bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
DICTU (Dienst ICT Uitvoering), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Standplaats
Den Haag/Assen
Vacaturenummer
BABD 394-22
Publicatiedatum
20 juli 2022
Sluitingsdatum
16 augustus 2022

DICTU werkt continu aan een betere ICT-dienstverlening ten behoeve van de ondersteuning van de businessprocessen van zijn afnemers. Daartoe wil DICTU een slimmere en efficiëntere dienstverlening neerzetten, zodat de afnemers sneller en meer kostenbewust worden bediend. Dit wil DICTU doen door met gestandaardiseerde bouwblokken te werken, die als specifieke maatwerkcombinatie kunnen worden ingezet voor klantvragen en door meer samen te werken met en uit te besteden aan externe partijen.

Als divisiemanager bij DICTU ben je verantwoordelijk voor de afdeling Specifieke Toepassingen, die zich bezig houdt met de maatwerk dienstverlening. Dat vraagt gezien de gewenste transitie om visie, innovatief vermogen en organisatietalent. We zoeken een stevige en verbindende leidinggevende met ervaring binnen de ICT-dienstverlening die er een uitdaging in ziet dit dienstenpakket de komende jaren te innoveren en te positioneren. Wil jij meewerken aan een toekomstbestendig DICTU?

afbeelding werkende vrouw en man achter computerscherm

De opgave

DICTU, één van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid, werkt primair voor de ministeries van EZK en LNV. Bewezen diensten worden ook bij andere onderdelen binnen de Rijksoverheid geleverd. Als divisiemanager ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten van de divisie Specifieke Toepassingen. Bovenal maak je deel uit van de directie Operatie en draag je proactief bij aan de collectiviteit van de directie en de samenwerking tussen alle divisies. Je kijkt over de grenzen van je divisie heen en draagt uit dat je alle divisies nodig hebt om de dienstverlening van DICTU te kunnen realiseren. Als divisiemanager binnen de directie Operatie heb je een directiebrede verantwoordelijkheid.

De divisie Specifieke toepassingen bestaat uit ruim 500 medewerkers, verdeeld over 10 teams die worden aangestuurd door een teamleider en elk verantwoordelijk zijn voor een eigen domein. Als divisiemanager geef je leiding aan de 10 teamleiders en bevorder je de samenhang tussen de verschillende teams, zodat in gezamenlijkheid aan strategische vraagstukken kan worden gewerkt en klanten effectief worden bediend. Daarnaast draag je – samen met je collega-divisiemanagers – bij aan een soepele samenwerking tussen de (medewerkers van) verschillende divisies van de directie Operatie.

De divisie Specifieke toepassingen levert maatwerkdienstverlening om zo klanten optimaal te ondersteunen bij de digitalisering van hun primaire processen. De maatwerkdienstverlening zal de komende tijd geïnnoveerd worden. In plaats van een maatwerkoplossing voor iedere vraag zal DICTU maatwerk in bouwblokken aanbieden. Deze bouwblokken zijn gestandaardiseerd, waarbij de maatwerkdienstverlening zal bestaan uit het laten aansluiten van een specifieke samenstelling van diverse bouwblokken op de vraag van de opdrachtgever.

Daarnaast zal DICTU meer samenwerken met en uitbesteden aan externe partijen. Deze verandering vraagt om een cultuuromslag binnen de divisie, waarbij keuzes moeten worden gemaakt tussen zelf doen, samen doen (in partnerschap met de markt en/of rijksoverheid) en laten doen (door de markt). Als divisiemanager neem je de teamleiders en medewerkers mee in de te maken keuzes en de transitie.

Bovenstaande transitie vraagt ook om een herpositionering in de markt en het vergroten van de zichtbaarheid van DICTU in het speelveld. Als divisiemanager onderhoudt je contacten met diverse stakeholders, waaronder ca. 35 klanten, in een complexe, politiek-bestuurlijke omgeving en heb je vanuit helicopterview zicht op wat er op de divisie afkomt. Een van de uitdagingen is om meer vooraan in processen betrokken te worden.

Wie ben jij?

We zoeken een stevige en verbindende divisiemanager met hart voor ICT, die heldere keuzes maakt, de nieuwe koers enthousiasmerend uitdraagt en de medewerkers motiveert voor deze transitie. Ook zoeken we een divisiemanager die de zichtbaarheid van de werkzaamheden van de divisie vergroot, zodat de dienstverlening meer vooraan in processen wordt betrokken. Tot slot ben je als divisiemanager goed in samenwerken met afnemers in partnership.

Dit vraagt een zakelijke insteek, netwerkvaardigheid, overtuigingskracht, innovatief vermogen en resultaatgerichtheid. Ook ben je politiek bestuurlijke sensitief vanwege de complexiteit bij de implementatie van generieke diensten bij diverse afnemende overheidsorganisaties. Je bent in staat de techniek te verbinden aan de bestuurlijke context.

Wat vraagt dit van jou?

 • academisch werk- en denkniveau en strategisch vermogen;
 • ruime leidinggevende ervaring binnen de ICT-dienstverlening bij voorkeur bij een (semi)overheidsorganisatie;
 • bij voorkeur ervaring met leidinggeven aan leidinggevenden en sterke people-managementvaardigheden;
 • ervaring met het werken in een complexe omgeving, waarbij veel belangen een rol spelen;
 • ervaring met transitie-/verandertrajecten.

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Over de directie Dienst ICT uitvoering

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. We ontwikkelen en beheren systemen en applicaties en zorgen voor de bijbehorende dienstverlening primair ten behoeve van de ministeries van EZK en LNV. Daarbij beschikken we over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers en geografische informatie (GIS), en van hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.
Meer over DICTU.

Over de divisie Specifieke Toepassingen

De divisie Specifieke Toepassingen staat voor het betrouwbaar, efficiënt en innovatief leveren van maatwerkdienstverlening om zo klanten optimaal te ondersteunen bij de digitalisering van hun primaire processen. Bij de divisie Specifieke Toepassingen werken ruim 500 medewerkers (waarvan de helft externe inhuur is) in 10 teams met een omzetverantwoordelijkheid van ongeveer 150 miljoen euro. Een deel van de teams werkt in Den Haag en een deel in Assen.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Wat bieden wij?

 • Een boeiende functie waarin je je leidinggevende ervaring binnen de ICT-dienstverlening kan inzetten binnen een maatschappelijk relevant werkveld.
 • Een functie waarbij je een bijdrage levert aan de toekomst van DICTU.
 • Een werkplek in een dynamische omgeving met betrokken collega’s.
 • Salarisschaal 15 (minimaal € 5595,18 en maximaal € 7891,44 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden; mogelijkheid om in 4 dagen te werken.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Graag ontvangen we je reactie via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD 394-22.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over de vacature

Klaas Koers
Divisiemanager bij directie Operatie
Telefoonnummer: 06 15 90 54 27
E-mailadres: k.koers@dictu.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Marens Evers
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06 11 30 17 26
Emailadres: e.g.j.evers@minezk.nl
Bereikbaar maandag tot en met donderdag vanaf 25 juli 2022