Domeindirecteur I-Interim Rijk Internationaal en Veiligheid bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 566-19
Publicatiedatum
23 juli 2019
Sluitingsdatum
31 augustus 2019

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

I-Interim Rijk

I-Interim Rijk (IIR) is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen UBR maakt I-Interim Rijk deel uit van het I-Ecosysteem in oprichting, waarin slimme samenwerkingen tussen overheidsorganisaties, bedrijfsleven en onderwijs worden gevormd om voorop te kunnen (blijven) lopen op I-gebied.

IIR werkt dagelijks aan het realiseren van rijksbrede I-ambities. De professionals van IIR voeren interim-opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement.

Het domein Internationaal en Veiligheid omvat de departementen Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Defensie, en de AIVD. Als domeindirecteur val je direct onder de algemeen directeur van IIR: Araaf Razab-Sekh. Hij is tevens kwartiermaker voor het I-Ecosysteem.

Meer informatie over I-Interim Rijk.

De opgave

Als lid van het managementteam speel je een essentiële rol in de permanente ontwikkeling van IIR. Op dit moment heeft de oprichting van het I-ecosysteem hierin een belangrijk aandeel.

Je bent het eerste aanspreekpunt, dé strategische partner voor opdrachtgevers op topniveau in dit domein en hebt de capaciteit en positie om ‘naast de opdrachtgever’ te kunnen gaan staan. Je weet wat er speelt, zowel in het domein als op ICT-gebied en zoekt actief contact met (potentiële) opdrachtgevers om in een vroegtijdig stadium te spiegelen op relevante ontwikkelingen. Je herkent kansen, fungeert als sparringpartner en weet vragen om te zetten in passende opdrachten waar onze flexibele en ervaren I-professionals hun expertise optimaal kunnen inzetten. Je zet kortom jouw denkkracht in om onze missie binnen de overheid waar te maken.

Je geeft leiding aan het team domein Internationaal en Veiligheid van ruim 50 professionals. Binnen IIR is dienend leiderschap conform de standaarden van de Rijksoverheid de norm, op een wijze die het aantrekkelijk werkgeverschap faciliteert. Deze rol beslaat ongeveer 80% van de tijd. Je werkt intensief samen met de Talentmanager (TM) en de Business Development Manager (BDM) in een periodiek Domein Driehoeksoverleg (DDO), dat wordt ondersteund vanuit de unit ondersteuning. Je bent tevens voorzitter van het Domeinoverleg waarin met alle medewerkers in het domein kennis wordt verzameld en gedeeld.

Je faciliteert bewust ook kennisdeling in kleinere kring toegespitst op de inhoud. In het domein Internationaal en Veiligheid luistert het nauw welke informatie met wie kan worden gedeeld.  Je bent ervaren met werken op basis van het ‘need to know’ principe. Je benut jouw uitgebreide kennis van het domein en van jouw netwerk om de medewerkers te informeren en inspireren.  Je stimuleert hen hun kennis en ervaring op IV en ICT gebied te delen - binnen de beperkingen die opdrachten met zich mee kunnen brengen - om zo kennis te borgen en het lerend vermogen van het team te vergroten.

Vanuit het DDO lever jij input voor de jaarlijks te herijken IIR-visie. Door jouw frequente contacten binnen het domein ben je (ook via de talentmanager en BDM-er) goed op de hoogte van de geleverde kwaliteit. Elk jaar houd jij (samen met de talentmanager) een planningsgesprek en conclusiegesprek met elke medewerker in het domein en ben je de voorzitter van de jaarlijkse personeelsschouw in het domein.

Om verbinding te houden met de praktijk en het domein voer jij (onder voorbehoud van voldoende objectiviteit) als projectdirecteur een strategische opdracht uit in het domein. Dit versterkt niet alleen de domeinkennis maar ook de positie van de projectdirecteur, waardoor jij beter in staat bent om als strategische gesprekspartner te fungeren voor opdrachtgevers. Jouw inzet op opdrachten binnen het domein beslaat ongeveer 20% van de tijd.

Tot slot ben je als portefeuillehouder namens het MT IIR verantwoordelijk voor de verdere optimalisering van onze vak- en expertgroepen. Hiernaast pak je namens het MT doorlopend verschillende taken op het gebied van organisatieontwikkeling, kennisdeling, kwaliteit en procesverbetering op.

Wat vraagt dit van je?

Om deze rol optimaal te kunnen vervullen, heb je het vermogen en voldoende ervaring om als gespreks-/sparringpartner op hoog niveau te fungeren binnen de Rijksoverheid en beschik je over een uitgebreid bestuurlijk netwerk binnen het domein Internationaal en Veiligheid. Je bent omgevingsbewust en bestuurssensitief. Je beschikt over een helicopterview op de ontwikkelingen binnen het business- en IV-domein van de Rijksoverheid. Vanuit deze kennis ben je in staat om bij te dragen aan de visie van I-Interim Rijk in het algemeen en meer in het bijzonder op de actualiteit en de toekomst van het werkterrein van het domein Internationaal en Veiligheid.

Je hebt universitair werk- en denkniveau, bent ondernemend ingesteld en beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen. Je hebt ruime ervaring met complexe IV en/of ICT-projecten, weet wat daarbij komt kijken en toont initiatief en lef met oog voor kwaliteit. Je bent klant- en resultaatgericht, hebt een flexibele houding en grijpt kansen en mogelijkheden voor vernieuwing.

Je hebt leidinggevende ervaring met ICT-professionals. Jouw stijl van leidinggeven is inspirerend en samenbindend. Als peoplemanager ken je de behoeften en drijfveren van de medewerkers maar ook van het team. Je weet een veilige werkomgeving te creëren waarbij de communicatie open is en waarbij feedback constructief gegeven en ontvangen kan worden. Als coach en motivator geef je ruimte aan de professional en draag je zo bij aan de bevordering van hun taakvolwassenheid.

Competenties

De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:

 • bestuurssensitiviteit
 • aansturen organisatie
 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • aansturen groep
 • creativiteit

Kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met omvangrijk complexe IV en/of ICT projecten;
 • leidinggevende ervaring en daarin succesvol zijn;
 • aantoonbare netwerkvaardigheden;
 • sterke affiniteit met informatietechnologie.

Publiek Leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager/directeur wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een veiligheidsonderzoek niveau A maakt deel uit van de selectieprocedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie over deze vacature

 • Araaf Razab-Sekh
  algemeen directeur I-Interim Rijk, BZK,
  telefoonnummer: 06-11 03 86 95 (vakantie 01/08 t/m 31-08)
   
 • Eugenie Hagenstein
  HRM-adviseur
  telefoonnummer: 06-46 85 93 86

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

 • Ashwinie Ramdat
  MD-consultant Bureau ABD
  telefoonnummer: 06-50 07 96 53
  e-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl (vakantie 10-07 t/m 31-07)
   
 • Lisette Otto
  MD-consultant Bureau ABD
  telefoonnummer: 06-11 61 45 18
  e-mailadres: lisette.otto@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 566-19 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl