Gemeentesecretaris gemeente Apeldoorn

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Gemeente Apeldoorn
Salarisschaal
18
Publicatiedatum
11 oktober 2017
Sluitingsdatum
29 oktober 2017

De gemeente Apeldoorn is op zoek naar een gemeentesecretaris. Ben jij de inspirerende leider die als eindverantwoordelijke ontwikkelt en realiseert? Verbind je moeiteloos de opgaven van de stad met de organisatie?

Over de gemeente

Apeldoorn is als stad en organisatie volop in beweging. Met ruim 160.000 inwoners zijn we de 11e gemeente van Nederland. De afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan het versterken van het profiel van Apeldoorn. We hebben een drietal strategische doelen geformuleerd waaraan we al onze inzet steeds weer afmeten: Apeldoorn versterken als comfortabele gezinsstad, het versterken van de positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap en het stimuleren van innovatie in onze veelzijdige economie – met duurzaamheid als rode draad. Zie voor meer informatie www.apeldoorn.nl.

Naast het realiseren van de strategische doelen zijn er nog diverse grote opgaven. Een greep daaruit: het versterken van onze binnenstad, het toekomstbestendige maken van onze wijken en onze bijzondere positie op het gebied van duurzaamheid behouden. Apeldoorn laat zich steeds meer zien, onder het motto ‘gewoon in Apeldoorn’. De Giro ging er ‘gewoon’ van start en we waren ‘gewoon’ één van de speelsteden van het WK beachvolleybal. Apeldoorn was de organisator van het jaarlijkse landelijke VNG congres en is eind van het jaar ‘gewoon’ de thuishaven van het Glazen Huis, serious request. We zijn er trots op dat Apeldoorn door ondernemers als meest MKB-vriendelijke stad wordt gescoord.

Verdere stappen…
Met praktisch beleid en aansprekende acties blijven we de komende jaren werken aan de drie strategische doelen. Datzelfde geldt voor de diverse grote opgaven. Daarnaast willen we in beeld blijven als elfde stad van het land, een stad waar veel kan; gewoon in Apeldoorn. Niet alleen in beeld komen door aansprekende evenementen maar ook een positie in de regio en in het land innemen die past bij de elfde gemeente van het land.

De strategie en de lijnen liggen er. Als gemeentesecretaris mobiliseer je realisatiekracht om deze en andere ambities te realiseren. Dit doe je natuurlijk niet alleen maar samen met anderen. Je organiseert dit samenspel en fungeert als scharnier tussen bestuur, ambtelijk apparatuur, de raad en externe partijen. Je pakt je rol met respect en begrip voor de anderen.

Naast realisatiekracht vragen we ook innovatiekracht en visie. Je ziet kansen, maakt strategische afwegingen en hebt het lef Apeldoorn verder uit te dagen.

Een politieke en ambtelijke opgave is het om ‘buiten naar binnen te halen’. Dat vraagt nieuwe manieren van kijken en werken, openstaan voor verandering en vooral lef. Op dat vlak hebben we nog stappen te zetten. Jij hebt het in je om dat proces te leiden en substantieel verder te brengen. In de rol van gemeentesecretaris verbind je organisatie en college. Als eerste adviseur van het college ben je kritisch en stevig, waarbij je het subtiele politiek-bestuurlijke evenwicht op natuurlijke wijze bewaart.

Over de organisatie

De gemeentesecretaris treft een organisatie met 1.300 medewerkers aan,  die de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet. In 2012 begon een fors veranderprogramma (Agenda voor Herstel), met name gericht op het financieel herstel en is er een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. De organisatie is kleiner en slagvaardiger geworden. We vullen onze kernwaarden – betrokken, uitnodigend en slagvaardig - actief in.  Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Medewerkers, teams en eenheden maken hun eigenaarschap waar. De organisatie bestaat uit elf eenheden met ieder hun eigen verantwoordelijkheid en elk aangestuurd vanuit de filosofie van integraal management. Het gezamenlijk realiseren van de concerndoelen staat voorop. De huidige tweehoofdige directieraad  en de programmamanager dienstverlening geven daarin richting en stimulans (concernsturing).

De gemeentesecretaris vervult ook de rol van algemeen directeur. Die is besluitvaardig, laat ruimte waar het kan en weet te verbinden. Er is veel aandacht voor het behalen van resultaten en de ontwikkeling van medewerkers. We zien een organisatie die goed scoort in het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2017, zowel afgezet tegen de vorige meting uit 2015 als tegen de benchmark van 100.000-plus gemeenten. Thema’s als inhoud van het werk, informatievoorziening, zelfstandigheid, loyaliteit en bevlogenheid scoren prima en bij vlagen zelfs uitzonderlijk hoog.
Wat nieuwe medewerkers opvalt is de informele sfeer en de open en behulpzame houding van collega’s.

Verdere stappen…
Qua interne organisatie zetten we de volgende ontwikkelstap. Een stap naar een Excellente organisatie die op een kwalitatief sterke wijze reageert op de snelle ontwikkelingen en complexe vragen van deze tijd. Die qua dienstverlening en bemensing aansluit bij de digitaliseringsontwikkelingen. Een organisatie met diversiteit in leeftijd (verjonging is nodig) en afkomst. Een organisatie die ‘naar buiten gaat’ en voldoende flexibel is om duurzaam in te werken en mee te werken. Ons stadhuis wordt de komende jaren omgevormd tot het huis van de stad. Dat is veel meer dan een modernisering van het gebouw. Het is een ingrijpende operatie die op diverse manieren als katalysator dient bij het anders werken. Voor dit alles hebben we een gemeentesecretaris nodig die vanuit eigenheid en visie deze ontwikkelingen vorm geeft.

Veel is al in gang gezet. Jij zet de volgende stappen om de organisatie nog zakelijker en professioneler te laten werken. Dat is belangrijk: het gaat immers om gemeenschapsgeld. We zoeken iemand die zorgt dat gemaakte keuzes worden uitgevoerd én die op inspirerende wijze keuzes maakt en partijen meeneemt.

Functieomschrijving

Als gemeentesecretaris lever je als eerste adviseur advies en bijstand aan het college. Je voelt haarfijn aan wat je rol is en hoe hier uitvoering aan te geven. Kritisch, qua profiel niet grijs, wel wijs.

De functie gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt onderverdeeld in vijf resultaatgebieden: advisering college, concernsturing, bedrijfsvoering, integraal management en netwerken.

In de rol van algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen, de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie. Je geeft integraal leiding aan de gehele ambtelijke organisatie. Om dit te kunnen doen heb je visie, je hebt duidelijk voor ogen waar de gemeente naar toe wil en wat hiervoor van de organisatie gevraagd wordt. Als eindverantwoordelijke zorg je ervoor dat de organisatie ontwikkelt en realiseert. Je bewaakt en straalt uit dat plannen maken ook waarmaken betekent. 

Als leider geef je door je gedrag uiting aan onze kernwaarden. Je wijst de richting en weet daarbij hoe belangrijk het is om goed naar alle betrokkenen te luisteren. Je inspireert, je bent bezield en bevlogen en draagt dit over op anderen.
Je weet en voelt aan wanneer het nodig is om zelf te sturen maar ook om los te laten.

Je bent een verbinder en beschikt bij voorkeur over een groot relevant netwerk. Met je blik naar buiten gericht zorg je ervoor dat lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de organisatie van betekenis zijn en dat daar naar gehandeld wordt. In je representatieve rol vertegenwoordigd je de gemeente Apeldoorn met verve. Je stimuleert dat Apeldoorn een positie in de regio en in het land inneemt die past bij de elfde gemeente van het land. Bij deze rol van algemeen directeur staat voorop dat jouw aanpak robuust is, je voelt je eigenaar en bent zichtbaar. 

De gemeentesecretaris van Apeldoorn verbindt zich vanzelfsprekend met de gemeente. Dat commitment en de bijbehorende aanwezigheid vraagt meer dan een kantooruren-beschikbaarheid. Je geeft ook hieraan gestalte.

Functie-eisen

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt generieke kennis over het speelveld van de publieke sector op beleidsbepalend niveau en kennis van meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoeringsvraagstukken. Wij vragen ruime ervaring in een grotere overheids- of maatschappelijke organisatie in een complexe bestuurlijke omgeving en ervaring cq. affiniteit met de gemeentelijke overheid.

Je kent de ins and outs van een zakelijke bedrijfsvoering.

Het is belangrijk dat je ervaring met (de) medezeggenschap hebt. Uiteraard beschik je over ruime leidinggevende ervaring binnen de publieke sector.

Naast deze harde functie-eisen maakt je persoonlijkheid het verschil. Wij zoeken een leider die op een prettige en natuurlijke manier verbindt. Uiteraard beschik je over visie en ben je een onafhankelijke denker.

Bij de gemeente Apeldoorn werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De managementfuncties worden momenteel voor tweederde door mannen vervuld. We roepen nadrukkelijk ook vrouwen op om op deze functie te reageren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je:

  • De uitdaging om aan grote opgaven te werken voor de stad, met een betrokken en gedreven organisatie in ontwikkeling;
  • Een salaris van maximaal € 9318,- bruto per maand (schaal 18) bij een 36-urige werkweek.

Een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een vrij besteedbaar budget (IKB) bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget, inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering, besteedt.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij ontvangen je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief uiterlijk op 29 oktober 2017 en verzoeken je online te solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/apeldoorn. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en je eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als gemeentesecretaris, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. Je kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.