Hoofd afdeling Controlling, Accounting en Rapportage bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Het Agentschap bij het ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
GT 19-15
Publicatiedatum
11 april 2019
Sluitingsdatum
3 mei 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht. De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.  

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Generale Thesaurie

Het Agentschap vormt samen met drie andere directies – Financiële Markten, Financieringen en Buitenlandse Financiële Betrekkingen – de Generale Thesaurie. Bij de Generale Thesaurie stellen we ons tot doel om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland; en voor het beheer van de staatschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de Staat.

In 2019 wordt invulling gegeven aan deze missie door onder andere in te zetten op duurzaamheid & innovatie, zoals de uitgifte van een groene obligatie in 2019, en op versterking van het vertrouwen in het financieel systeem. Ook wil de Generale Thesaurie meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de eigen organisatie en de aansturing anderzijds.

Meer over jouw toekomstige directie

Bij het Agentschap werken circa 60 financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse Staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we Rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.

Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden Samen, Divers, Deskundig en Innovatief.

De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin Front en Back Office, Functioneel Beheer, Risk, Beleid en Control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleid- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties (CMK) is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid.

De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van BackOffice en MidOffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporten over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Jouw toekomstige afdeling

De afdeling CAR is verantwoordelijk voor de taken die horen bij een controlling functie. Hierbij valt onder andere te denken aan de planning & control cyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting en verantwoording voor zowel de staatsschuld als het schatkistbankieren, het opstellen van managementinformatie, het beheer van de AO/IC, het operationeel risicomanagement, en de programmering van beleidsevaluaties en kosten-batenanalyses. Daarnaast is de afdeling CAR verantwoordelijk voor functioneel beheer. Bij taken op het gebied van functioneel beheer valt onder andere te denken aan gebruikersondersteuning, het oplossen van ICT gerelateerde problemen of het coördineren daarvan, het deelnemen aan projecten, het toekennen van autorisaties aan gebruikers, het inrichten van applicaties en het adviseren over ICT-zaken. Deze taken en verantwoordelijkheden vinden plaats in een relatief kleine treasury-organisatie. De afdeling CAR speelt een belangrijke rol in de verdere professionalisering van het Agentschap.

De afdeling CAR werkt in een omgeving met focus op verdere automatisering van processen. Hierdoor veranderen ook de werkzaamheden binnen de control-functie. Je analyseert daarbij de mate waarin het Agentschap “in control” is. Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van controlling en vertaalt deze naar de processen in de afdeling en het Agentschap. Het Agentschap investeert bovenal in automatisering van processen. Het functionele beheer team speelt hierbij ook een belangrijke rol, zowel bij lopende als toekomstige ontwikkelingen van het Agentschap. Om deze rol invulling te geven zullen werkwijzen veranderen, bijvoorbeeld door het toepassen van Scaled Agile, en zullen procedures omtrent informatiemanagement verder worden geprofessionaliseerd. Daarbij wordt een functionele ICT-architectuur ontwikkeld en onderhouden.

Functieomschrijving

Het Agentschap is volop in ontwikkeling. Het heeft de ambitie zich nadrukkelijk als expertisecentrum te presenteren waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan. Als hoofd van de afdeling Controlling, Accounting en Rapportage speel je hierin een belangrijke rol. Je creëert de optimale omstandigheden voor je medewerkers zodat zij goed in staat zijn om hun taken effectief uit te kunnen voeren.

De professionals in je team zorgen voor de inhoudelijke bijdragen en resultaten, maar: jij bepaalt de strategische koers van de afdeling, neemt initiatief bij complexe onderwerpen en zorgt bovenal goed voor je medewerkers; je weet wat er speelt en hebt een goed en empathisch oog voor werk druk en werkverdeling.  Je bent een verbinder pur sang en sterk in het bouwen en onderhouden van (duurzame) relaties zowel binnen als buiten de afdeling. Ook ben je een actief lid van het managementteam van het Agentschap. Hierin stellen we altijd het directiebelang voorop, want samen staan we sterk.

Jouw opgave

 • Je geeft leiding aan een team van dertien professionals en draagt zorg voor het begeleiden, coachen en verbinden van deze professionals.
 • Je bent verantwoordelijk voor de taken die horen bij een controlling functie. Denk hierbij onder andere aan de planning-en-controlcyclus, de financiële administratie en boekhouding, de begroting, het operationeel risicomanagement en het opstellen van beleidsevaluaties.
 • Je bent ook verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de directie. Bij deze taken valt onder andere te denken aan gebruikersondersteuning, het oplossen en adviseren over ICT-gerelateerde problemen of het coördineren daarvan en het deelnemen aan IT-projecten.
 • Je werkt aan een duidelijke positionering van de afdeling in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

Wat vraagt dit van jou?

Ervaring in meerdere contexten (zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van jou als manager. We hechten daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en ruime leidinggevende ervaring.
 • Je weet mensen te motiveren en te inspireren en verliest hierbij het resultaat, maar ook teamgevoel, niet uit het oog.
 • Je bent goed bekend met verandertrajecten.
 • Je hebt ruime affiniteit met controlling, accounting en rapportage en met het snijvlak business en IT.
 • Je begrijpt de taal van het financiële domein en de ICT-taal en kunt de vertaalslag maken tussen deze talen.
 • Je beschikt over gedegen kennis van financieel-economische processen binnen de Rijksoverheid op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je beschikt over zeer goede adviesvaardigheden en je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren op strategisch politiek-bestuurlijk niveau.
 • Je bent goed in staat om (interdepartementaal) samen te werken en inhoudelijk en op een proactieve en zichtbare wijze verbinding te maken.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen referenties worden  opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer GT 19-15 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Elvira Eurlings
Agent
Telefoonnummer: 06-11 21 19 70
E-mailadres: e.l.m.eurlings@minfin.nl

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl