Hoofd Bureau DG Rijksvastgoedbedrijf bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 174-21
Publicatiedatum
3 mei 2021
Sluitingsdatum
18 mei 2021

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Directoraat-generaal Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met circa 82.000 ha. grond en 12 miljoen m² vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar met de meest diverse portefeuille in Nederland. Met meer dan 2000 collega’s zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van die vastgoedportefeuille.

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Vastgoed biedt kansen om de vele kabinetsdoelstellingen op het terrein van wonen, duurzaamheid en circulaire economie te kunnen vervullen. Het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille is in de aankomende jaren een belangrijke opgave voor het RVB. Daarnaast is het RVB verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal projecten waaronder de in het oog springende projecten als de renovatie van het Binnenhof en de bouw van het EMA-gebouw. In de komende jaren zal als gevolg van COVID 19de (cultuur)omslag naar een hybride vorm van werken zich verder doorzetten. Dat brengt een ander gebruik van fysieke kantoorpanden met zich mee en zal het vastgoedbeleid en de vastgoedportefeuille gaan beïnvloeden.

Bureau directoraat-generaal

Bureau directoraat-generaal (Bureau DG) is een klein hecht team waarin professionaliteit, teamspirit en collegialiteit hoog in het vaandel staat. De aard van het werk brengt met zich mee dat het belangrijk is dat je snel kunt schakelen en de juiste contacten kunt leggen, verbinding kunt leggen tussen een breed scala van onderwerpen en overzicht hebt op de hoofdlijnen van wat er speelt binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf.

Mede in het licht van de ambitie van het RVB richting een stevigere en meer strategische positie heeft de DG aangegeven behoefte te hebben aan uitbreiding van het strategisch advies van bureau DG, met name waar het gaat om RVB-brede trajecten.

Jouw opgave

Het Rijksvastgoedbedrijf is volop in ontwikkeling. Jij speelt daarin als hoofd van het Bureau directoraat-generaal Rijksvastgoedbedrijf een belangrijke rol. Je bent naast manager, coach, ook vooral -bestuurlijk adviseur en verbinder en zet op strategisch niveau je denkkracht in om onze ambities waar te maken.

Jij bent als hoofd Bureau directoraat-generaal Rijksvastgoedbedrijf (BDG) voor het directieteam partner in de ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf. Het RVB zet zich met RVB 2.0 in om als 1 RVB voorspelbaarder, offensiever, resultaatgerichter en slagvaardiger te opereren. Dit is meer dan een slogan. Het gaat om jaarcontracten die het RVB nakomt en het gaat om meer productie om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Daarnaast gaat het om de inzet van ons vastgoed voor maatschappelijke doeleinden: woningbouw, huisvesting kwetsbare groepen, energietransitie en innovatieve landbouw in combinatie met natuurbehoud. Het is belangrijk dat het RVB een interne slag maakt om deze nieuwe vragen op een goede manier op te pakken en ervoor te zorgen dat opschaling mogelijk is. Je bent als hoofd BDG niet alleen adviseur voor de directeur-generaal en het directieteam (DT) maar stuurt als partner ook namens hen op deze ontwikkeling.

Je bent lid van het DT als inhoudelijk secretaris. Door je helikopterview ben je op de hoogte van wat er speelt en van RVB-relevante ontwikkelingen binnen en buiten BZK, parlementaire ontwikkelingen en actualiteiten. Je moet dus een tweeledig zicht hebben op het primaire proces en zicht op de actualiteit en relevante maatschappelijke ontwikkelingen die beide op de DT agenda terug moeten komen.

Je denkt ook op strategisch niveau mee, weet welk politiek-bestuurlijk debat er leeft en kunt daarover sparren met de directeur-generaal en de dt-leden. Daar waar nodig ga je de diepte in om de juiste discussie in het directieteam en andere gremia voor te bereiden en je zoekt tijdig contact met de juiste partijen om besluitvorming te bevorderen. Dit betreft ook het samenspel met de bestuurlijke staven van BZK die de beleidsafstemming tussen dg RVB en de overige dg BZK en bewindspersonen bevorderen.

BDG heeft nauw contact met de directies RVB en andere relevante directies binnen en buiten BZK om integrale producten tot stand te brengen. Het RVB is onderdeel van Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk. Via BDG wordt de verbinding tussen het RVB en de SSO’s P-direkt, SSC-ICT, Doc Direkt, FHM enUBR gemaakt. Jij bewaakt en toetst daarbij voor het RVB de kwaliteit en tijdigheid van de informatie en speelt hierin zelf ook een actieve rol. In 2021 zal het WOB-proces op een andere manier vormkrijgen, conform besluitvorming in DT. Dit is belegd bij BDG  en behoorde daarmee tot de verantwoordelijkheid van hbdg.

Je hebt nog een belangrijke taak: je coördineert de beantwoording vanuit het Rijksvastgoedbedrijf van Kamervragen door bewindspersonen, je coördineert de voorbereiding (en verslaglegging) van Kamerdebatten, van technische briefings en van overig parlementair verkeer. Bijvoorbeeld de renovatie van het Binnenhof is één van de grote dossiers die je in de vingers moet hebben. Ook coördineer je de voorbereiding van het periodiek overleg tussen de bewindspersonen en DG. Daarnaast zorg je dat er actief contact is tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de afdeling Bestuursondersteuning, politiek assistent en de woordvoerder bewindspersoon BZK en de andere directoraten als het gaat om de bestuursraad, de ministerstaf, onderraad en ministerraad. Voor deze raden stelt BDG annotaties samen en het advies op.

De politiek en bestuursraad van het ministerie van BZK wil meer verbinding tussen beleid en uitvoering. De DG is hier één van de boegbeelden van. Ook dit pak jij op: binnen VBR en vanuit het RVB met de beleidsdirecties binnen BZK. Dat betekent dat je ook over de grenzen van het RVB-terrein heen kijkt en optreedt vanuit een rijks brede taakopvatting.

Ten slotte, maar niet minder significant, ben je leidinggevende van een divers samengesteld team. Jij stuurt de medewerkers aan en enthousiasmeert. Daarbij hanteer je een coachende stijl van leidinggeven.

Wat vraagt dit van jou?

  • Je hebt academisch niveau en leidinggevende ervaring.
  • Je bent een stevige bestuurlijke adviseur, je bent op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en weet daar de zaken uit te halen die van belang zijn voor de directeur-generaal, het directieteam en de politieke leiding.
  • Je bent een generalist met een sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit, met name waar het gaat om de dynamiek tussen politiek, beleid en uitvoering en je hebt affiniteit met vastgoed.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust en hebt aantoonbare ervaring met complexe politiek-bestuurlijke processen.
  • Je hebt ervaring met het regisseren van besluitvormingsprocessen, het overbruggen van controversiële opvattingen, het bijeenbrengen van partijen en met het coördineren van de organisatie-inrichting. Je stuurt op resultaat en bent daarin creatief. Je kunt ook onder tijdsdruk processen en procedures zorgvuldig regisseren.
  • Je bent een netwerker die van nature makkelijk zijn weg vindt in de organisatie en soepel samenwerkt met andere partijen, coalities vormt binnen en buiten het RVB en VBR.
  • Je hebt uitstekende leidinggevende vaardigheden, een goed oog voor de ontwikkeling van medewerkers en kunt ook goed op jezelf reflecteren.

Wat bieden we?

  • Een salaris tussen de € 5.447,34 en € 7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
  • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
  • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en mogelijk worden referenties opgevraagd.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Je motivatiebrief en cv (als pdf) kun je uploaden via het sollicitatieformulier.

Je kunt je sollicitatie richten Annet Bertram, directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk.

Meer informatie

Over de vacature

Erik Bomas
coördinerend adviseur Bureau DG RVB
Telefoonnummer: 06 52 89 70 68
E-mailadres: erik.bomas@rijksoverheid.nl

Over de sollicitatieprocedure

Arlene Freer
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 31 64 07 66
E-mailadres: arlene.freer@minbzk.nl