Hoofd Bureau Integriteit bij het OM

Vacaturetype
overige vacatures
Naam organisatie
Openbaar Ministerie
Salarisschaal
15/16
Publicatiedatum
12 september 2019
Sluitingsdatum
4 oktober 2019

Het OM

Het Openbaar Ministerie (OM) is de landelijke organisatie die is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het OM  levert in samenwerking met ketenpartners en maatschappelijke organisaties een merkbare, herkenbare en zichtbare bijdrage aan rechtvaardigheid en veiligheid. Het OM zet zich naast de opsporing en vervolging ook in voor het voorkomen van criminaliteit en het bijdragen aan de zorg voor slachtoffers van misdrijven. Lees hier meer over het OM.

Het Bureau Integriteit

Het Bureau Integriteit OM (BIOM) is een expertisecentrum van het OM, met een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. Het BIOM registreert landelijk de integriteitsschendingen binnen het OM en monitort de afhandeling daarvan, is het onderzoeksbureau van het OM en voert het secretariaat van de Adviescommissie Afdoening Integriteitsschendingen. Het Hoofd BIOM zit die commissie voor. Ook fungeert het als meldpunt voor vermoedelijke integriteitsschendingen door de leiding van de OM-onderdelen en de procureurs-generaal.

Voor zowel het management van de OM-onderdelen, als Vertrouwenspersonen Integriteit en in het algemeen voor alle medewerkers heeft het BIOM een rol als sparring partner en deskundig adviseur. Het onderwerp Integriteit is –zeker nu-binnen het OM  een actueel en veelbesproken onderwerp. Bij de uitvoering van het plan van aanpak van de aanbevelingen van de commissie Fokkens speelt het BIOM een belangrijke rol.

Plaats in de organisatie

Het BIOM heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen het Openbaar Ministerie, die onder andere wordt gekenmerkt  door eigen budgettaire verantwoordelijkheid.. Het College van Procureurs-Generaal garandeert dat het BIOM in onafhankelijkheid zijn werk kan doen en sluit daarmee aan bij de landelijke Klokkenluidersregeling. Het hoofd BIOM heeft de mogelijkheid om bij vermoedelijke integriteitsschendingen door het College de Minister rechtstreeks te informeren.

Het BIOM is ook betrokken bij de ontwikkeling van het compliancebeleid binnen het OM.

Functieomschrijving

Als hoofd BIOM lever je een belangrijke bijdrage aan integriteit in de  organisatie. Je ziet  toe op de naleving van de Gedragscode  OM en de Gedragscode Integriteit Rijksambtenaren, op de aanwezigheid van  Vertrouwenspersonen Integriteit op de OM-onderdelen , en op de aansluiting bij Rijks breed integriteitsbeleid. Jij bent de autoriteit op het terrein van Integriteit binnen het OM!

Met jouw team ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie rondom integriteitsvraagstukken en lever je capaciteit en deskundigheid op het gebied van preventie, disciplinaire afhandeling, risicoanalyses en verantwoordelijkheidsbevordering. Met het team zorg je voor zorgvuldige uitvoering van integriteitsonderzoeken, maakt de nodige OM-brede rapportages en coördineert het werk van de Vertrouwenspersonen Integriteit.

Profiel

Het OM zoekt een onafhankelijk denkende, en gezaghebbende persoonlijkheid met deskundigheid en visie op het gebied van integriteit. De spil van het integriteitsbeleid. Iemand met verstand van organisaties. Als hoofd BIOM ben je enerzijds een open, betrouwbare, toegankelijke en empathische persoonlijkheid, die oog heeft voor (inter)menselijke verhoudingen. Anderzijds heb je lef en ben je doortastend en resultaatgericht.

Je bent stevig en verbindend in de contacten met de diverse gremia binnen de top van het OM, met de medezeggenschap en met andere in- en externe stakeholders. Je bent in staat te werken binnen een complex speelveld met een hoog maatschappelijk afbreukrisico. Je bewaakt daarin een consistente lijn, met volharding en vooral durf, en een goed moreel kompas. Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om transparantie, integriteit, cultuur en leiderschap. Je bent in staat in jouw optreden de toon te treffen die de actualiteit van het OM vraagt.

Taken en verantwoordelijkheden

 • is verantwoordelijk voor de zorgvuldige en deskundige uitvoering van integriteitsonderzoeken;
 • neemt initiatieven ten aanzien van de visie, strategie en uitvoering van het integriteitsbeleid;
 • rapporteert en adviseert aan het College van procureurs-generaal;
 • is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie betreffende integriteitsvraagstukken;
 • onderhoudt een actief en divers netwerk;
 • participeert namens het OM in samenwerkingsverbanden binnen en buiten het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • ondersteunt vertrouwenspersonen, leidinggevenden en HRM op het gebied van integriteit;
 • is verantwoordelijkheid voor de toepasbaarheid en ontwikkeling van instrumentarium rondom integriteit;
 • is aanspreekbaar op het verhogen van het integriteitsbewustzijn binnen het OM;
 • geeft resultaatgericht leiding aan de medewerkers van BIOM.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in Ethiek en/of Organisatiekunde;
 • werkervaring ten aanzien van integriteit;
 • affiniteit met overheidsorganisaties;
 • leidinggevende / coördinerende ervaring;
 • kennis en ervaring met advisering in een politiek/bestuurlijke omgeving;
 • onafhankelijk, verbindend en moedig.

Procedure

 • direct externe openstelling;
 • procedure gelijk aan topstructuur;
 • selectie ook met externe deskundigen, een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.

Meer informatie

Over de vacature

Monique Verhagen
HRM
E-mailadres: m.c.verhagen@om.nl

Over de sollicitatieprocedure

idem