Hoofd Communicatieadvies en Redactie bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 522-19
Publicatiedatum
30 juli 2019
Sluitingsdatum
2 september 2019

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Samen voor een rechtvaardig, veilig Nederland

Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij als ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ons iedere dag sterk.

Beleid én praktijk, samen met onze partners

De overheid zorgt voor effectief beleid en goede wet- en regelgeving. Met duizenden bevlogen collega’s in heel Nederland passen we die vervolgens in de praktijk toe bij de vele onderdelen en diensten van JenV. Denk maar aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (de gevangenissen) of de Immigratie-en Naturalisatiedienst.

Naast onze collega’s werken talrijke mensen bij andere overheden, bedrijven en instellingen zij aan zij met ons aan een rechtvaardig en veilig Nederland. Dat is ook nodig; alleen mét elkaar lossen we de vele ingewikkelde vraagstukken op waarvoor we dagelijks komen te staan.

Ons werk maakt het verschil

Werken bij JenV is voortdurend zoeken naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten, of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn lastige afwegingen, en we laten als dat kan graag zien waarom we bepaalde keuzes maken. Nederland staat de afgelopen jaren steevast in de top 10 van landen met een goed functionerende, veilige rechtsstaat. Daar werkt iedereen in onze samenleving aan mee, en als JenV vervullen we daarbij een bijzondere rol. Met recht een prestatie om trots op te zijn!

De directie Communicatie

Voor vertrouwen en draagvlak is effectieve en betrouwbare communicatie onmisbaar. De directie Communicatie (DCom) informeert publiek, pers, organisaties en de eigen medewerkers over het beleid van Justitie en Veiligheid (JenV). Als partner van de ambtelijke en politieke top, van beleid en uitvoering, werkt DCom iedere dag aan de ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijk gedragen beleid en het realiseren van de strategische langetermijnambities van kabinet en departement. Dat doen we in het hart van het beleid, zodat we begrijpelijk beleid maken in plaats van beleid begrijpelijk. Als directie voelen we ons ook als een vis in het water bij het inspelen op de dagelijkse actualiteit. Zo verbinden we korte en lange termijn en binnen- en buitenwereld.

De directie Communicatie bestaat uit de afdeling Persvoorlichting en Beleidspresentatie, de afdeling Communicatieadvies en Redactie, en een Bedrijfsbureau. In totaal werken er werken er ongeveer 50 collega’s (43 fte) elke dag gedreven en met plezier aan de communicatie van JenV.

De opgave

Als hoofd van de afdeling Communicatieadvies en Redactie (CA&R) geef je leiding aan een team van ruim 20 professionals die trots zijn op hun vak en die willen investeren in kwaliteit en innovatie, in communicatie met impact. Zo werken ze gezamenlijk aan strategische advisering en excellente uitvoering van de communicatie: communicatieadvies en -onderzoek, interne communicatie, corporate communicatie, stakeholdermanagement, online-advies, omgevingsanalyse en beeld- en tekstredactie.

De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op integrale communicatie, waarbij we denken en doen blijven combineren. Dit is belangrijk om in te spelen op de snel veranderende wereld van communicatie; digitalisering zorgt dat berichtgeving snel en 24/7 wordt gedeeld en wordt gevolgd. Daarbij wint beeld het steeds vaker van tekst.

Die integrale aanpak krijgt vorm in multidisciplinaire teams, waarin advies, woordvoering, on- en offline media gecombineerd worden, net als interne en corporate communicatie. Om deze werkwijze nog verder uit te bouwen en te professionaliseren, ligt er een belangrijke ontwikkelopdracht voor het MT.
De verschillende disciplines werken ook nauw samen in de Newsroom, waar ze proactief content maken voor onze eigen kanalen en de actualiteit in de reguliere en de social media monitoren. Webcare zetten ze gericht in. Ook hier ligt voor het hoofd CA&R een organisatieopgave: de Newsroom verder ontwikkelen.

De productie van een jaarplan, het beheren van je budget, het voeren van P-gesprekken en het duurzaam inzetbaar houden van de je medewerkers: al deze managementverantwoordelijkheden voer jij op een gedreven en inspirerende manier uit.

Als hoofd CA&R ben je lid van het MT dat nauw samenwerkt om de directie verder te professionaliseren. Het gezamenlijk belang staat voorop, we werken hard en we lachen graag. Samen met het hoofd Persvoorlichting en Beleidspresentatie vervang je zo nodig ook de directeur in overleggen als de ministerstaf, de Bestuursraad, het MT Sg en de Voorlichtingsraad.

Wat vraagt dit van je?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen het communicatievak.
 • Je hebt brede werkervaring en een sterke visie op communicatie binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met communicatieadvies en met online (social) media.
 • Je bent in staat om een professioneel team te enthousiasmeren en samen met hen aansprekende resultaten te boeken. Je weet daarin een goede balans te vinden tussen mens- en resultaatgerichte aansturing.
 • Je weet hoe je vertrouwen kunt geven aan de professionals in je team.
 • Je hebt kennis van en ervaring met maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en hebt ervaring met het werken met de politieke en ambtelijke top.
 • Je bent vaardig in het formuleren van strategisch communicatiebeleid en aansturen van strategische communicatiebeleidsprocessen.
 • Je adviseert hierover proactief aan ‘opdrachtgevers’ als bewindslieden, directeuren-generaal en directeuren.

Naast jouw kennis en ervaring vraagt de functie het volgende van je:

 • Je leiderschapskwaliteiten zijn situationeel en coachend.
 • Je bent in staat om verschillende disciplines te verbinden.
 • Je bent bekend met de woordvoeringspraktijk (maar hoeft daarin geen ervaring te hebben).
 • Je brengt veel positieve energie mee op de werkvloer.
 • Je houdt van een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid. Routine is leuk, maar een afwisselende en soms hectische baan is waar je enthousiast van wordt.
 • Ervaring met crisiscommunicatie is daarom een absolute pre.
 • Om deze functie succesvol uit te kunnen voeren zijn samenwerking en integriteit belangrijke kwaliteiten. Gedeeld leiderschap, omgevingsbewustzijn, bestuurssensitiviteit en reflecteren zijn onmisbare competenties. Zie het ABD-profiel.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment en het opvragen van referenties kan deel uitmaken van het selectieproces.

De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een AIVD-onderzoek, categorie A, behoort om die reden tot de procedure.

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Communicatie (DCom) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie over de procedure

tot 19 augustus Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 21 16 03 95
E-mailadres: l.aarup@minjenv.nl

vanaf 19 augustus Nienke Salomons
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 55 44 11 34
E-mailadres: N.e.Salomons@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ivar Nijhuis
directeur Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid
Telefoonnummer: 06 53 21 70 40