Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s bij het RIVM

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
RIVM DVP-094
Publicatiedatum
31 juli 2020
Sluitingsdatum
28 augustus 2020

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s

De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) coördineert en faciliteert de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de jaarlijkse griepcampagne (Nationaal Programma Grieppreventie), de Neonatale Hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS) en de screening van zwangeren (PSIE). Voor deze programma's koopt DVP de benodigde vaccins, immunoglobulinen en hielpriksets in. DVP beheert de voorraden en distribueert deze naar de uitvoerders van de programma's. Voor het geval van calamiteiten koopt en houdt DVP bijzondere vaccins, antigiffen en antisera in depot (o.a. Nationaal Serumdepot, NSD) en zorgt dat deze 24/7 beschikbaar zijn. DVP wordt beschouwd als een farmaceutische bedrijfsunit binnen het RIVM.

DVP is voor de programma’s RVP, NHS en PSIE verantwoordelijk voor dossiervorming op individueel niveau, DVP adviseert, verwijst door indien nodig en monitort de uitvoering. DVP beheert en ontwikkelt landelijke informatiesystemen die de uitvoering van de preventieprogramma’s ondersteunen en rapporteert hieruit o.a. over de deelnamegraad aan en vaccinatiegraad van de programma’s. Ook verzorgt DVP scholing voor de uitvoerenden, zoals consultatiebureau-artsen en hielprikteams. Daarnaast is het RIVM Infopunt bij DVP belegd. Het is de ingang van het RIVM voor iedereen die een vraag heeft (telefonisch, schriftelijk, via e-mail en social media).

DVP werkt nauw samen met de (regionale) partner-organisaties zoals GGD ’en, jeugdgezondheidszorgorganisaties, verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. DVP werkt vanuit de centrale locatie in Bilthoven en de regiokantoren in Eindhoven, Zoetermeer en Zwolle. DVP verzorgt de contacten met de opdrachtgevers en draagt zorg voor de benodigde randvoorwaarden voor de uitvoering van de programma’s (zoals financiering, regelgeving, overeenkomsten en middelen). Door advisering over de uitvoering aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt DVP bij aan de beleidsvorming over preventieve programma’s.

DVP bestaat uit drie regiokantoren en drie afdelingen in Bilthoven, die in een matrix structuur binnen de programma’s werken. Bij DVP werken ongeveer 145 medewerkers. De belangrijkste kenmerken van de cultuur bij DVP zijn bevlogenheid, resultaatgerichtheid en samenwerking. De begroting beslaat ongeveer 150 miljoen euro.

De opgave

Als hoofd DVP ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van DVP.

Gegeven de steeds hogere eisen aan het werk en de uitbreiding van taken streef je continu verdere professionalisering na. Met name op het gebied van informatievoorziening en kwaliteitsborging zijn er uitdagingen. Je bouwt aan een sterk netwerk en zorgt voor een goede verbinding met alle ketenpartners.

Werken bij DVP betekent samenwerken in een dynamische en inspirerende omgeving met deskundige en zeer betrokken collega’s. Je draagt er samen met de andere leidinggevenden zorg voor dat de medewerkers met plezier werken en zich gehoord en gewaardeerd weten. Met hen zorg je voor vertrouwen, verbinding en vernieuwing.

De functie

Als hoofd DVP bepaal je de koers van de organisatie teneinde deze voor te bereiden op de toekomst en zorg je samen met de andere leidinggevenden voor het realiseren van de doelstellingen. Je bent eindverantwoordelijk manager van DVP en vormt samen met het afdelingshoofd Programmavoorziening het MT van DVP. Je geeft op inspirerende en eigentijdse wijze leiding. Je bent een sparringpartner voor de lijnmanagers, je geeft hen ruimte en haalt het beste in hen naar boven.

Zowel extern als binnen het RIVM verbind je de betrokken partijen en werk je nauw samen met ketenpartners. Binnen het RIVM zijn dat onder meer het Centrum voor Bevolkingsonderzoek en het Centrum Infectieziektebestrijding. Externe ketenpartners zijn onder meer VWS, jeugdgezondheidszorgorganisaties en laboratoria. Je rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en maakt deel uit van het MT RIVM en het MT Bedrijfsvoering.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent een zeer ervaren leidinggevende in een omgeving die complex en divers is. Je hebt ervaring met het leiding geven aan onderdelen op afstand. Je inspireert, verbindt en geeft richting. Je bent in staat mensen op alle niveaus binnen de organisatie te coachen en mee te nemen in veranderingen. Je kunt kritisch zijn en waar nodig ook confronteren met behoud van de relatie, dus zowel feedback geven als ontvangen.
 • Je hebt plezier in het werken binnen een dynamisch werkveld en toont leiderschap. Je hebt lef, bent besluitvaardig en resultaatgericht.
 • Je hebt visie en ervaring met het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van strategische doelstellingen binnen een inspirerend toekomstbeeld, met aantoonbaar resultaat.
 • Je brengt een effectieve dialoog en samenwerking tot stand. Je overtuigingskracht en open, constructieve communicatiestijl helpen je hierbij.
 • Je hebt overzicht op inhoudelijke, beleidsmatige, organisatorische en procesmatige samenhang en ziet daar in de risico’s en kansen;
 • Je bent politiek- en organisatiesensitief.
 • Je hebt een academische opleiding genoten.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met vraagstukken op het vlak van informatievoorziening.
 • Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering en gaat zorgvuldig om met het aan DVP toevertrouwde belastinggeld.
 • Je blijft rustig in crisissituaties, je bent energiek en hebt gevoel voor humor.
 • Ervaring in de (publieke) gezondheidszorg is een pre.

Wat bieden we je?

Salarisschaal 15 (maximaal € 7.682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

"De zorg voor morgen, begint vandaag". Het RIVM zet zich als Trusted Advisor van overheid en samenleving in voor wat mensen in Nederland het belangrijkste in hun leven vinden: een goede gezondheid en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Wij zijn een agentschap dat op basis van wetenschappelijke kennis, vanuit haar kernwaarden deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk, overheid en samenleving adviseert.

We hebben daarnaast belangrijke uitvoerings- en regietaken in bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma, de griepvaccinatie, de bevolkingsonderzoeken en de Milieu Ongevallen Dienst. We werken nauw samen met regionale, nationale en internationale partners, en ons werk is wekelijks in het nieuws. De wetenschappelijke onafhankelijkheid van ons onderzoek is geborgd in de Wet op het RIVM en een Commissie van Toezicht ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit van de producten van het RIVM.

Met de titel ‘RIVM2025’ zijn we dit jaar begonnen met het uitvoeren van vier strategische prioriteiten: ‘voorbereid op de vragen van vandaag en morgen’, ‘midden in de samenleving’, ‘lokaal tot internationaal’, en ‘mensen maken het RIVM’.

Het RIVM is georganiseerd in drie inhoudelijke domeinen (Volksgezondheid & Zorg, Infectieziektebestrijding & Vaccinologie, en Milieu & Veiligheid) met dertien centra, de bedrijfsvoeringen en de uitvoeringsdienst DVP waarvoor we nu een diensthoofd zoeken.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven – en vanaf 2021 vanuit een nieuw gebouw op het Utrecht Science Parc - werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat.

Solliciteren

 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 14 en 24 september.
 • Richt je sollicitatie aan dhr. A. Kalis en stuur je cv en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer DVP-094 naar het e-mailadres: vacature@rivm.nl.

Meer informatie over de vacature

 • Aginus Kalis, directeur Bedrijfsvoering a.i., tel 030 274 41 02 (afwezig vanaf 17 augustus).
 • Truus de Graaf, plaatsvervangend hoofd DVP, tel 030 274 41 59 (afwezig in de week van 10 augustus).
 • Rob Riesmeijer, hoofd DVP, tel 030 274 38 86 (afwezig in de week van 17 augustus).

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tot 21 augustus:
Yolande Couwenberg
MD-consultant VWS
06 50 73 84 75
jc.couwenberg@minvws.nl

Na 21 augustus:
Marielle Kamp
MD-consultant VWS
06 50 05 22 93
m.kamp@minvws.nl