Hoofd I-stelsel en Vakmanschap bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 316-22
Publicatiedatum
22 juni 2022
Sluitingsdatum
17 juli 2022
afbeelding van drie computerschermen en een toetsenbord

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directie

De directie CIO Rijk is onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Onze missie: bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en zelfstandige bestuursorganen optimaal wordt vormgegeven. Om dit te bereiken werken we dagelijks aan:

 • het maken van informatiebeleid en -kaders voor de rijksdienst en het toezien op de naleving daarvan;
 • doorvertaling en invulling van overheidsbrede I-kaders binnen de rijksdienst;
 • het versterken van het I-stelsel binnen het Rijk;
 • onze verantwoordelijkheid voor het beleid en kaders voor de (door)ontwikkeling en exploitatie van rijksbrede I(CT)-voorzieningen binnen het Rijk;
 • borging van informatiebeveiliging en privacy binnen het rijksbrede I(CT)-beleid;
 • het doorontwikkelen van het rijksbrede CIO-stelsel.

Zo levert de directie CIO Rijk een bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van de Rijksdienst als geheel. De directie wordt geleid door de chief information officer (CIO) van het Rijk.

De directie CIO Rijk heeft vier afdelingen: ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’ en ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Daarnaast heeft de CIO Rijk een heel zichtbare interdepartementale rol. De CIO Rijk is voorzitter van het CIO-beraad, waar de CIO van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties in deelnemen. Ook de domeinen van de Chief Technology Officer (CTO) en de Chief Information Security Officer (CISO) vallen onder de paraplu van de CIO Rijk.

Afdeling I-stelsel en Vakmanschap

Bij ISenV versterken we de kennis over het informatiedomein bij beleidsmakers. Dat doen we langs twee lijnen. De I-stelsellijn met daarbinnen alle kaderstelling en ondersteuning voor de CIO’s en hun Offices. Het programma POK-Informatiehuishouding en Bureau Regeringscommissaris vallen hier ook onder. Daarnaast is er de Vakmanschaplijn die zich richt op het binden en boeien van ICT’ers en het stimuleren van het I-gehalte bij niet I-professionals bij het Rijk. Dat gebeurt onder andere met het Rijks I-traineeship en een partnerschap met het hoger onderwijs. Het programma RADIO, de Rijksacademie voor Digitalisering bij de Overheid, hoort daar nu nog bij, maar wordt eind van het jaar elders gepositioneerd.

Informatievoorziening is als basis van digitalisering onlosmakelijk verbonden met beleidsdoelstellingen en beleidsuitvoering, ook in het primaire proces. Werken bij ISenV betekent dus werken aan en met ‘I in het hart’.

De opgave

Een overheid die ook digitaal goed functioneert is nog nooit belangrijker geweest dan nu. Als manager van de afdeling I-stelsel en Vakmanschap én directielid CIO Rijk lever jij een belangrijke bijdrage aan dit urgente thema.

Jij stuurt een team van professionals aan (zo’n veertig fte). Jouw medewerkers zetten zich in verschillende programma’s in voor een digitaal sterke en vaardige Rijksoverheid. Daarvoor is het onder andere belangrijk dat het Rijk voldoende talent op het gebied van informatievoorziening, ICT en informatiebeveiliging aanneemt. Maar ook dat rijksambtenaren beschikken over voldoende actuele kennis op deze gebieden. Samen met partners in onder meer het hoger onderwijs bevordert je afdeling het ICT-werkgeverschap van de Rijksoverheid.

Daarnaast ontwikkelt jouw afdeling instrumenten die chief information officers (CIO’s) binnen het Rijk helpen om hun rol goed in te vullen. Denk aan de inrichting van een CDO-stelsel (Chief Data Officer), het in goede banen leiden van het politiek-bestuurlijk gevoelige algoritmedossier en het verder brengen van duurzaamheid in onze Rijks-ICT. En tot slot regisseert en begeleidt het team diverse rijksbrede processen, zoals de jaarlijkse oplevering van de ICT-paragraaf in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijksoverheid en de coördinatie van de rijksbrede aanpak van onvolkomenheden die de Algemene Rekenkamer heeft gesignaleerd in het informatiedomein.

Kortom: je wordt manager van een afdeling met een relevant takenpakket. Dat met het oog op COVID-19 alleen maar relevanter wordt. Om daarvoor goed toegerust te zijn, ga jij aan de slag met het versterken en doorontwikkelen van de afdeling. De komende jaren geef je leiding aan de realisatie van diverse grote opgaven binnen het CIO-stelsel, die veelal programmatisch worden opgepakt.

Naast afdelingsmanager ben je ook lid van het managementteam van de directie CIO Rijk. In voorkomende gevallen vervang je de directeur. Als voorzitter van het Vooroverleg van het CIO-beraad, ben je ook de verbindende schakel naar het CIO-beraad. De directie geeft sturing en maakt beleid en kaders voor de informatievoorziening, daar waar er een gemeenschappelijk belang is binnen het Rijk. En dat betekent dat je nauw samenwerkt met de CIO’s, hun offices en hun uitvoeringsorganisaties, zonder daarbij op hun stoel te gaan zitten.

Wat vraagt dit van jou?

Jij bent een enthousiaste manager met kennis van en affiniteit met digitale processen en methodieken. Vanzelfsprekend heb je belangstelling voor de expertisegebieden van de directie CIO Rijk. Omdat die gebieden zich continu ontwikkelen, is het bovendien belangrijk dat je proactief bent, een breed en relevant netwerk (hebt en) opbouwt en onderhoudt en kansen ziet en creëert. Die weet je vervolgens om te zetten in procesverbeteringen en stevige samenwerkingsverbanden. Zowel binnen de directie met de andere afdelingen van CIO Rijk, als daarbuiten met bijvoorbeeld de directies Digitale Samenleving en Digitale Overheid i.o., met de ministeries en hun uitvoerders, en het (ICT-)bedrijfsleven.

Verder is het belangrijk dat je organisatiesensitief bent, vooral waar het gaat om de dynamiek tussen beleid en uitvoering. Als geen ander weet jij tegengestelde belangen te overbruggen en mensen te bewegen om gezamenlijk opgaven te bereiken. Je bewaakt het overzicht en hanteert een coachende stijl van leidinggeven. Integriteit en zelfinzicht staan hoog bij jou in het vaandel.

Verder heb je:

 • academisch werk- en denkniveau en/of een relevant diploma in de richting informatievoorziening of ICT;
 • ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • minimaal drie jaar relevante ervaring binnen het informatiedomein, bijvoorbeeld binnen een CIO-office, een informatiemanagementafdeling of ICT-dienstverlener, waardoor je vertrouwd bent met digitaliseringsvraagstukken;
 • ervaring met strategisch adviseren en overtuigen in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur met verschillende bestuurslagen;
 • ervaring met het werken in interdepartementale of organisatieoverstijgende gremia en ervaring met acteren in een complex krachtenveld;
 • bij voorkeur ervaring met het voorbereiden en ondersteunen van debatten met de Tweede Kamer;
 • aantoonbare ervaring met verandermanagement en het vermogen om bij te dragen aan de verbetering van de organisatie, met oog voor de medewerkers.

Wat bieden we?

Een salaris tussen de € 5595,- en € 7891,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Meer informatie

Over de vacature

Van 22 juni t/m 5 juli 2022:
Lourens Visser
Directeur CIO Rijk
Telefoonnummer: 06-25 65 27 30

Van 6 t/m 17 juli 2022:
Rianne Blacquière
Hoofd I-stelsel en Vakmanschap
Telefoonnummer: 06-48 58 51 52

Over de sollicitatieprocedure

Van 24 juni t/m 1 juli 2022:
Ashwinie Ramdat
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 07 96 53
E-mailadres: Ashwinie.ramdat@minbzk.nl

Van 4 t/m 17 juli 2022:
Layla Aarup
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 16 03 95
E-mailadres: Layla.aarup@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 316-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl