Hoofd Inspectiebreed Kenniscentrum bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 nog ‘Inspectie SZW’)
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 277-21
Publicatiedatum
11 september 2021
Sluitingsdatum
26 september 2021
afbeelding lassende vrouw

Geef jij de ontwikkeling van het IKC verder vorm door 60 professionals en hun unieke kennis effectief te verbinden met nieuwe vragen en een nieuwe praktijk, waardoor je tegelijk de afdeling nog beter op de kaart zet?

De opgave

Het Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC) is het trefpunt voor alle specialistische kennis bij De Nederlandse Arbeidsinspectie. We richten ons op een grote hoeveelheid thema’s en onderwerpen, van arbeidstijden, werkomstandigheden en arbeidsdiscriminatie tot gevaarlijke stoffen en productveiligheid. We zijn onderdeel van interne en externe kennisnetwerken, werken samen met Europese collegadiensten en leveren onze expertise overal waar dat meerwaarde heeft.

We ondersteunen bij het dagelijkse operationele werk, leiden de medewerkers op, geven advies bij programma’s, dragen bij aan de strategische positionering van De Nederlandse Arbeidsinspectie en leveren input voor beleidsontwikkeling. In ons werk onderscheiden we 5 resultaatgebieden:

 • kennis en innovatie;
 • ondersteuning toezichtsbeleid;
 • programma’s en projecten;
 • deskundigheidsbevordering;
 • wet- en regelving.

Het afgelopen jaar heeft het IKC een verandering ingezet voor de omslag van een operationeel/tactische naar een meer tactisch/strategische rol. Het doel: verhoging van de kwaliteit van onze interventies, kennis en kunde en een deskundige, betrouwbare partner zijn bij het signaleren, interpreteren en vertalen van ontwikkelingen naar de consequenties voor de organisatie, het werk en de medewerkers. We willen met onze kennis dáár zijn waar de processen ontstaan en zijn belangrijke aanjagers van (meer) informatie- en datagestuurd werken. Deze ontwikkeling moet de komende jaren worden waargemaakt, uitgedragen, verankerd en geborgd.

Wat ga je doen?

Als afdelingshoofd ga je het verandertraject completeren, samen met je 4 teamleiders en de ongeveer 60 professionals. In deze beweeglijke en soms nog onzekere omstandigheden werk je aan het op hoofdlijnen aansturen van de teams, de definitieve implementatie van de ontwikkelplannen, het uitzetten van de koers van de afdeling, de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en aan teamontwikkeling. Dit doe je op basis van een visie waarin professionaliteit samengaat met persoonlijke effectiviteit. Door op de juiste manier en het juiste moment in te spelen op interne en externe ontwikkelingen benut je kansen en mogelijkheden. Zo help je de afdeling om de overgang te maken naar meer creërend en agenderend naast ondersteunend. In het spanningsveld met meerdere belangen (bestuurlijk en operationeel) ben je een sparringpartner voor je medewerkers en een stevige counterpart naar betrokkenen binnen en buiten de organisatie. Je onderhoudt een relevant en effectief netwerk waarin je de Nederlandse Arbeidsinspectie positioneert en werkt (ook) op die manier aan draagvlak en effect.

Wat vragen we?

Je vindt het werkgebied van de Nederlandse Arbeidsinspectie interessant en wilt de afdeling graag helpen met de verdere effectuering van de nieuwe strategie. Jij staat voor ontwikkeling, innovatie en sturing op vernieuwing en verbetering van werkprocessen en producten. Veranderende organisaties zijn bekend terrein voor je, je kunt je omgaan met eventuele weerstand en bent in staat om een afdeling (opnieuw) krachtig te positioneren. Bij het afstemmen van de bedrijfsprocessen en de interne organisatie op de nieuwe strategie weet je de goede keuzes te maken en de goede prioriteiten te stellen. Je hebt in elk geval:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met eerlijk, gezond, veilig werk en bestaanszekerheid en de stand van wetenschap en techniek op dit terrein;
 • zeer ruime ervaring met leidinggeven aan professionals;
 • ervaring of affiniteit met data- en informatiegestuurd werken.

Wat bieden we?

Een functie waar je al je kennis, ervaring en visie kunt gebruiken om samen met je teamleiders en professionals te bouwen aan een effectieve, betrouwbare afdeling. Daarmee draag je niet alleen bij aan de kwaliteit van het IKC en de Nederlandse Arbeidsinspectie in brede zin, maar ook aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen in Nederland. Verder kun je rekenen op:

 • een salaris van maximaal €7.736 bruto per maand (schaal 15, zie ook CAO Rijk);
 • 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB), waarmee een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen;
 • goede begeleiding en een inwerkprogramma;
 • volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling;
 • flexibele werktijden (parttime werken is mogelijk voor minimaal 32 uur);
 • een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer;
 • een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag;
 • uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 nog ‘de Inspectie SZW’)

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie houden we via een programma/project structuur onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, bedrijven met gevaarlijke stoffen, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kent vijf directies: de directie Analyse, Programmering en Strategie, de directie Opsporing, twee directies Toezicht en de directie Mensen en Middelen.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 277-21 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Henk de Groot
directeur Toezicht, de Nederlandse Arbeidsinspectie
Telefoonnummer: 06-52508769
E-mailadres: hdgroot@inspectieszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Claudia Redout
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50174374
E-mailadres: credout@minszw.nl