Hoofd Onderwijsprofessionals, Schoolontwikkeling en Digitalisering bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 388-20
Publicatiedatum
12 november 2020
Sluitingsdatum
26 november 2020
Klas met leerlingen en leraar in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het wil dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars, programmamakers en wetenschappers hun werk kunnen doen. De professionals in de verschillende sectoren zijn daarbij cruciaal. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

De directie Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs (VO) omvat circa 650 scholen voor praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo, vwo. Het VO telt op dit moment ongeveer 900 duizend leerlingen en er werken ruim 100 duizend mensen waarvan 75 duizend onderwijsgevenden. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het stelsel.

Het hoofd Onderwijsprofessionals, Schoolontwikkeling en Digitalisering (OSD) is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, politieke advisering en relatiebeheer op het terrein van lerarenbeleid, van bekwame en bevoegde leraren, van professionaliteit van schoolleiders en bestuurders en ook op het terrein van schoolontwikkeling, kenniscirculatie en de relatie met DUO op het terrein van data en informatie.

Binnen de afdeling werken ruim 20 professionele bevlogen medewerkers. We zijn ervan overtuigd dat het voor succesvol beleid én voor het eigen werkplezier belangrijk is dat de medewerkers van de directie zich zoveel mogelijk eigenaar voelen van de onderwerpen waarmee zij aan de slag zijn. We werken in teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud en werkprocessen. Daarbij streven we naar een uitdagende, maar ook gezonde werkbelasting.

De opgave

De komende jaren liggen er een aantal zeer interessante en uitdagende opgaven voor de sector voortgezet onderwijs. Het zich snel ontwikkelende lerarentekort is een van de belangrijkste uitdagingen. Niet alleen omdat er zonder leraren geen onderwijs is, maar ook omdat dit een bedreiging vormt voor de onderwijskwaliteit en kan zorgen voor een verhoging van de werkdruk. Daarnaast heeft de onderwijssector tegelijkertijd te maken met krimp waarop goed geanticipeerd moet worden. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van de discussie over het bevoegdhedenstelsel en een Corona crisis die deze ontwikkelingen alleen maar uitvergroot.

Voor de afdeling is nog winst te halen uit het nog meer stimuleren van de samenwerking en leren van scholen en schoolbesturen onderling om het onderwijs op een goed niveau te houden of te krijgen. Het verdient aanbeveling te komen tot een stevige onderzoeksagenda en het versterken van de analytische functie binnen de afdeling en directie als basis voor de beleidskeuzes. Dit is noodzakelijk om een pro-actieve gesprekspartner te zijn met zowel de onderwijssector als andere departementen. We zoeken daarom een hoofd die met zijn/haar team met een open stimulerende houding kansen ziet en anderen weet te enthousiasmeren om samen te werken. Ook het versterken van de wisselwerking tussen onderwijspraktijk, onderzoek, analyse en beleid vergt een impuls waar de afdeling aan werkt.

Er is daarnaast ook verbetering te bereiken door sneller ontwikkelingen te agenderen die hun weerslag zullen hebben op de onderwijskwaliteit. Wij zijn op zoek naar iemand die slim anticipeert op wat er in de maatschappij en bij andere departementen gebeurt door de vertaalslag te maken in concrete beleidsacties. Je ziet kansen voor samenwerking en speelt op die manier in op uitdagingen waar de scholen voor staan of komen te staan. Je bent dus een netwerker bij uitstek.

Je bent iemand die coachend leiding kan geven, een team kan bouwen en medewerkers goed kan begeleiden. Je geeft richting zonder zélf achter het stuur te willen zitten en daarmee creëer je ruimte voor en heb je vertrouwen in medewerkers. We vinden teamgeest belangrijk maar je stuurt ook op resultaten halen binnen een zeer bevlogen en op inhoudsgerichte cultuur.

Je bent  lid van het Managementteam VO. In dit MT worden beleidsontwikkelingen over de hele breedte van het vo besproken en wordt intensief met elkaar meegedacht en samengewerkt om de beleidsagenda maar ook de organisatieontwikkeling van de directie verder te brengen. Het is van belang dat het hoofd OSD zich medeverantwoordelijk voelt voor het totaal.

Wat vragen we?

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Een sterk analytisch vermogen dat je ook weet over te brengen op anderen.
  • Ervaring met en plezier in het leiden van stevige (beleids)professionals.
  • Gericht op de ontwikkeling van medewerkers en een stimulerende en coachende stijl van leidinggeven.
  • Oog voor het belang van diversiteit.
  • Een proactieve houding gecombineerd met overtuigingskracht en het vermogen mensen te inspireren en verbinden.
  • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
  • Het vermogen om snel relaties op te kunnen bouwen en effectief samenwerkingsrelaties te kunnen smeden.
  • Je bent open, eerlijk en nieuwsgierig, koersvast en geduldig.

Wat bieden we?

Salarisschaal 15 (€ 5447,34 - 7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelfsamenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

OCW stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 388-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Timon Verheule
Directeur Voortgezet Onderwijs
Telefoonnummer: 06-46 15 21 85
E-mailadres: t.j.verheule@minocw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl