Hoofd Opsporing bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 408-22
Publicatiedatum
5 augustus 2022
Sluitingsdatum
25 augustus 2022

De opgave

Ben je op zoek naar een uitdagende functie waarbij je bijdraagt aan het opsporen van arbeidsuitbuiting en diverse vormen van fraude en een bijdrage levert aan een eerlijk, veilig en gezond Nederland?

Speel jij graag een leidende rol in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze Bijzondere Opsporingsdienst en de ontwikkeling van onze medewerkers?

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zit midden in een ontwikkeling om haar prestaties op tactisch, financieel en digitaal rechercheren te optimaliseren. Momenteel vindt een reorganisatie plaats waardoor ook met nieuwe functies aan deze ontwikkeling tegemoet gekomen wordt.

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie werkt ook steeds vaker en nauwer samen met de toezichtprogramma’s van de Inspectie, altijd gericht op maximalisering van het maatschappelijk effect van de gekozen interventies. Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de onderzoeken, het begeleiden en coachen van de teamleiders en opsporingscoördinatoren, het aansturen van je afdeling, het ontwikkelen van de medewerkers en de werkprocessen en het beheren van de netwerken. Je stuurt je afdeling aan en bent daarbij gericht op de samenhang van onderzoeken, processen en activiteiten. Je neemt deel aan de overleggen met het OM over prioriteiten en planning van de onderzoeken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg je voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring.

Je vertegenwoordigt de inspectie op tactisch en strategisch niveau en neemt deel aan diverse netwerken, zoals het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten en onderhoudt in- en externe contacten. Je weet de ambtelijke bestuurders en politieke top richtinggevend te adviseren. Bijzondere aandacht vraagt de kwalitatieve ontwikkeling van de Opsporingsdienst en een mogelijke uitbreiding van capaciteit. Werken aan een professionele, mensgerichte en op samenwerking gerichte cultuur is een prioriteit. Werken aan leiderschap en vakmanschap past hier bij. Dit alles doe je met het MT van de opsporingsdienst als thuisbasis. In dit MT werken we collegiaal samen, vervangen we elkaar en verdelen we overstijgende portefeuilles.

Wat vragen we?

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding of aantoonbaar WO-niveau.
 • Je hebt ervaring met het leiden van teams en bij voorkeur ervaring met strafrechtelijke onderzoeken en projecten. Je bent een moderne leidinggevende met ervaring met het coachen van medewerkers en hebt een mensgerichte stijl, waarbij je ruimte en vertrouwen kunt geven.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en beschikt over vaardigheden met betrekking tot wetgeving en van (innovatieve) methoden en technieken voor opsporing. Als je hier nog geen ervaring mee hebt, heb je aantoonbare affiniteit met dit werkterrein en ben je in staat je snel nieuwe materie eigen te maken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten.
 • Je bent politiek bestuurlijk sterk. Je hebt een goed oog voor de verschillende belangen en behoeften die spelen en kunt goed verbindingen leggen (binnen en buiten de overheid). Je bent je bewust van kaders en procedures, maar vaart ook je eigen koers.
 • Je hebt overzicht en kunt goed op het proces sturen. Je bent stressbestendig, creatief, kunt snel schakelen en anticiperen en zorgt dat deadlines worden gehaald.
 • Een belangstellende houding en bijdragen aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen en waarin hard werken en plezier hand in hand gaan: humor, ontspannenheid, relativeringsvermogen.

Wat bieden we?

 • Een functie die ertoe doet; je draagt bij aan een eerlijk, veilig en gezond Nederland. Je werkt collegiaal samen met je MT-collega’s en verdeelt in overleg de verantwoordelijkheden zodat jij een baan hebt die bij je past. Samen met je medewerkers werk je aan de beoogde veranderingen, terwijl ondertussen het werk gewoon doorgaat.
 • Een salaris tussen de € 5810,06 en € 8163,73 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een inwerkprogramma.
 • Budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Hybride werken is mogelijk. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Directie / afdelingsinformatie

De Nederlands Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. En geven die door aan onze minister en beleidsambtenaren. Binnen de NLA wordt in programma’s en projecten gewerkt.

We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

De Opsporingsdienst van de NLA voert onder het gezag van het Functioneel Parket onder andere onderzoeken uit op het gebied van werk en inkomen, subsidiefraude, arbeidsuitbuiting en in opdracht van VWS spoort de Opsporingsdienst zorgfraude op. Dat doet de Opsporingsdienst na een aanstaande reorganisatie met drie operationele afdelingen:

 1. Afdeling Zorgfraude in Utrecht
 2. Afdeling Arbeidsuitbuiting in Utrecht
 3. Afdeling Werk en Inkomen in Den Haag, Arnhem, Eindhoven en Amsterdam

De afdelingen Intel en Opsporingsondersteuning zijn gehuisvest in Den Haag en voeren overkoepelende taken uit. Je krijgt verantwoordelijkheid voor één van deze afdelingen en gezamenlijke MT-verantwoordelijkheid voor de gehele Opsporingsdienst.

Publiek Leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

 • Een veiligheidsonderzoek-B door de AIVD maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure en referenties worden opgevraagd.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer informatie

Over de vacature

Bert van Hoorn
Directeur Opsporing
Telefoonnummer: 06-13 70 00 77 (op vakantie 6 augustus t/m 4 september 2022)

Rits de Boer
Inspecteur-generaal Nederlandse Arbeidsinspectie
Telefoonnummer: 06-18 30 64 92 (alleen van 8 augustus t/m 4 september 2022)

Over de sollicitatieprocedure

Eveline Burggraaf
MD Consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-15 03 57 08
E-mailadres: eveline.burggraaf@minbzk.nl (op vakantie 1 t/m 5 augustus 2022)

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 408-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl