Hoofd Woordvoering, Speeches & Omgevingskennis, tevens plv. directeur Communicatie bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 292-20
Publicatiedatum
27 juli 2020
Sluitingsdatum
14 augustus 2020

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.
Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De directie Communicatie

Werken bij JenV is nooit saai en vraagt voortdurend zoeken naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn soms duivelse dilemma’s. Waar dat kan, laten we graag zien waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. De directie Communicatie (DCom) heeft hierbij een cruciale rol. DCom organiseert het gesprek met publiek, pers, partners en eigen medewerkers over het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit doet ze op een professionele, proactieve en transparante wijze. De directie haalt signalen van buiten naar binnen en gebruikt deze als startpunt voor de interne en externe communicatie. Daarnaast adviseert en helpt DCom de beleidspartners bij het maken van communicatief goed beleid. Zo levert de directie Communicatie een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke opgaven en het gevoerde beleid van het ministerie. En draagt ze bij aan de organisatie brede ontwikkelingen naar een open, innovatieve en wendbare organisatie. Daarnaast heeft de directie Communicatie een belangrijke rol in geval van crises en rampen. Zo geeft ze mede vorm aan het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC). De directie Communicatie (circa 48 FTE) bestaat naast de afdeling Woordvoering, Speeches & Omgevingskennis uit de afdeling Communicatieadvies & Redactie en het Bedrijfsbureau.

De afdeling Woordvoering Speeches & Omgevingskennis

De afdeling Woordvoering Speeches & Omgevingskennis bestaat uit 18 fte. De collega’s in het team zijn gepassioneerde vakmensen die op hun best zijn als het spannend en druk wordt. Ondanks de drukte zoeken zij altijd de samenwerking met de andere vakdisciplines binnen de directie en reflecteren zij op hun eigen werk en dat van hun collega’s. De afdeling is een open club waarin feedback geven en ontvangen hoort bij het werk en ieders persoonlijke ontwikkeling. De medewerkers zijn stuk voor vakmensen met brede communicatiekennis en met daarbinnen hun eigen specialisme, zoals woordvoerders die namens de bewindspersonen en de organisatie de pers te woord staan, adviseren over mediaoptredens en deze tot in de puntjes voorbereiden. Speechschrijvers; de inspirerende verhalenmakers die voor de bewindspersonen en ambtelijke top speeches en teksten schrijven en hen adviseren over openbare optredens. En media-analisten die signalen uit de buitenwereld tijdig en kundig vertalen naar analyses en adviezen.

De opgave

De directie Communicatie is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en heeft zich ontwikkeld van klassieke directie Voorlichting naar een moderne directie Communicatie. Nu is het tijd voor een volgende stap: van modern naar toonaangevend. Integrale communicatie waarbij alle communicatiedisciplines een rol hebben én samenwerken is het uitgangspunt. Met een gezamenlijke opdracht werken zij aan de prioriteiten van het ministerie. Dat betekent dat iedere medewerker met zijn of haar specialisme kan bijdragen aan communicatie met impact. Er wordt sinds twee jaar in multidisciplinaire teams gewerkt voor de inhoudelijke portefeuilles van de bewindspersonen. Vrij recent is daarnaast een Corporate Team operationeel dat verantwoordelijk is voor de organisatiecommunicatie. Samenwerken doen we fysiek in de Newsroom. Alle teams worden informeel aangestuurd door twee teamcaptains en alle teams worden door een MT-lid begeleid. De veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd vragen om een goede sturing en begeleiding vanuit het Managementteam. Daar ligt voor het afdelingshoofd WS&O een duidelijke opgave.

Daarom stimuleer je samen met het afdelingshoofd Communicatieadvies & Redactie de samenwerking tussen jullie medewerkers en tussen de verschillende teams. Je bent dan ook niet alleen een energiek manager en een allround vakman/vrouw, maar ook een coachend en verbindend leidinggevende.

Daarnaast ben je een gezaghebbende gesprekspartner, die kritisch kan meedenken met de ambtelijke en politieke top. Die ruimte geeft aan medewerkers en die samen optrekt en hen een steun in de rug geeft, mocht dat nodig zijn.

Je geeft leiding aan 18 mensen, stuurt een (of meerdere) bewindspersonenteam en multidisciplinaire projectteams aan. Je hebt ruime ervaring met woordvoering maar bent tevens een brede communicatieprofessional met interesse voor de breedte van alle communicatievraagstukken binnen het ministerie en bij de partners van het ministerie. Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het vak van woordvoerder. De dagelijkse uitvoering van het werk ligt bij de medewerkers. Jij inspireert hen om het beste uit zichzelf te halen en stimuleert actief hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Innovatie van de communicatie zie jij als een voorwaarde voor een toonaangevende directie. Jij bent in staat je medewerkers te inspireren om te experimenteren en toe te werken naar verrijking van/nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de maatschappelijk opgaven waar JenV voor staat.

Je onderhoudt het interdepartementale netwerk en verbindt departementale communicatie aan kabinetsbrede communicatie. Tevens onderhoud je actief het netwerk van partnerorganisaties van JenV.

Je bent ook interdepartementaal actief in diverse gremia die bijdragen aan professionalisering. Je haalt actief communicatiekennis binnen en deelt die met de medewerkers.

Je draagt samen met de andere leden van het managementteam bij aan het opstellen en uitvoeren van de koers van de directie en draagt bij aan het opstellen van jaarplannen. Het MT opereert als collectief. Je hebt een eigen personeelsverantwoordelijkheid voor jouw afdeling, maar in het MT staan we gezamenlijk aan de lat voor onderwerpen als opleidingen, strategische personeelsplanning en mobiliteit.

Je vervangt de directeur Communicatie zo nodig als hoofd van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.

Als plaatsvervangend directeur vervang je bij afwezigheid de directeur desgevraagd op onderwerpen die de actualiteit raken.

Daarnaast –en dat is misschien wel de basis van het werk- stimuleren wij als MT een prettige en uitdagende werkomgeving, waar naast hard werken ook vaak (en hard) kan worden gelachen.

Wat vraagt dit van jou?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt leidinggevende ervaring. Je hebt ruime ervaring met woordvoering in een politiek bestuurlijk krachtenveld. We vinden het interessant als je ervaring hebt opgedaan in een commerciële omgeving. Als je ervaring hebt opgedaan binnen het veiligheidsdomein is dat een absolute pre. Echter ruime ervaring bij de rijksoverheid is voor deze functie op dit ministerie een vereiste. Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen van de specialismen woordvoering, speechschrijven en omgevingsanalyse binnen het huidige communicatielandschap en weet daar innovatieve invulling aan te geven. Als communicatiemanager heb je een strategische visie op communicatie. Het spreekt voor zich dat je politiek bestuurlijk door de wol geverfd bent. Je weet hoe de ambtelijke en politieke hazen lopen maar je bent ook in staat om ondanks dat spanningsveld wel te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. Je hebt brede ervaring op het gebied van crisiscommunicatie. Je bent iemand die snel en effectief zijn/haar netwerk kan uitbouwen, zowel intern als extern. Je bent proactief, resultaatgericht en uitstekend in staat anderen in je keuzes mee te nemen. Je bent een teambuilder en sfeerbewaker en iemand die het hoofd koel houdt en overzicht bewaart in geval van drukke tijden of een crisis. Je bent vernieuwend, creatief en origineel in handelen en denken.

  • Strategisch sterk
  • Resultaatgericht
  • Teamspeler
  • Vernieuwend

Wat bieden we?

Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een AIVD-onderzoek (A) maakt deel uit van de selectieprocedure.
Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Over de sollicitatieprocedure

Jindra Vink (tot en met 7 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 74 32
E-mailadres: j.vink@minjenv.nl

Layla Aarup (vanaf 7 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 16 03 95
E-mailadres: l.aarup@minjenv.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 292-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl

Meer informatie

Over de vacature

Karin van Eerde
wnd. Directeur Communicatie
Telefoonnummer: 06-15 03 81 78
E-mailadres: k.van.eerde@minjenv.nl