Hoofddirecteur Uitvoering bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs
Salarisschaal
17
Standplaats
Groningen, samenwerking met stakeholders vraagt om regelmatige aanwezigheid in Den Haag
Vacaturenummer
BABD 61-18
Publicatiedatum
13 februari 2018
Sluitingsdatum
26 februari 2018

Organisatie

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO wil “onderwijs mogelijk maken” en haar taken als uitvoeringsorganisatie van de overheid zo goed mogelijk uitvoeren. DUO heeft diverse opdrachtgevers, primair OCW, andere onderdelen van het rijk en derden.

DUO wil zich ontwikkelen tot een wendbare organisatie die haar koers snel en effectief kan verleggen indien de omgeving dat van haar vraagt. DUO wil een betrouwbare, meedenkende partner voor haar opdrachtgevers zijn. DUO voert als expert op het gebied van financiële en administratieve processen en als kenner van het onderwijsveld, correct, rechtmatig en efficiënt wet- en regelgeving uit. Daarbij is DUO de deskundige schakel tussen leerlingen, studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers, gemeenten en andere ketenpartners. DUO verbindt deze partijen met elkaar en betrekt ze actief bij de uitvoering en in nauwe samenwerking met het bestuursdepartement bij de voorbereiding van beleid.

DUO bekostigt de onderwijsinstellingen en zorgt ervoor dat scholen en instellingen de daarvoor vereiste informatie tijdig aanleveren en tijdig verantwoordingsinformatie over de besteding van het geld verstrekken. Daarnaast levert DUO informatieproducten aan instellingen en hun vertegenwoordigers. Kortom DUO neemt in het netwerk tussen OCW en de instellingen een spilpositie in.

De opgave

Als hoofddirecteur Uitvoering vormt u samen met de DG-DUO en de hoofddirecteur Financiën, Staf en Informatievoorziening het bestuur van DUO. Als lid van het DUO bestuur bent u mede verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en realiseren van de strategische koers en doelstellingen van de DUO organisatie. Een belangrijke focus ligt op het realiseren van de organisatieontwikkeling die een directie overstijgend karakter heeft.

DUO wil haar klanten eigentijds, zo efficiënt mogelijk en met zo veel mogelijk gemak bedienen. Hiervoor is een veranderproces ingezet gericht op een aantal strategische doelen. De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van deze veranderopgave en het afmaken van de organisatieontwikkeling naar een procesgerichte organisatie. Dit vraagt om stevig en richtinggevend leiderschap. Deze beweging, een kanteling van de procesketen is een hoofdverantwoordelijkheid van de twee hoofddirecteuren. De hoofddirecteur Uitvoering stuurt op de volgende strategische prioriteiten:

 • het dienstverleningsconcept door ontwikkelen en professionaliseren met ruimte voor persoonlijke contact;
 • het programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) moet worden afgemaakt en ingebed;
 • ontwikkelen naar een data- en kenniscentrum van het onderwijs. DUO heeft een schat aan data en stakeholders hebben belang bij cijfers, informatie en inzichten over bijvoorbeeld effecten van beleid, investeringen en intensiveringen in sectoren;
 • het stevig neerzetten van voornemens uit het regeerakkoord. De implementatie van de maatregelen uit het regeerakkoord vragen komende jaren een forse inzet (veranderportfolio) van DUO, waarbij maakbaarheid en politieke druk soms strijdig zijn met elkaar;
 • het terugbrengen van de externe schil;
 • het afronden van het programma Organisatieontwikkeling. Het richtpunt is een procesgerichte organisatie.

De focus van de hoofddirecteur Uitvoering ligt op de uitvoerende directies. U bent verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en doelstellingen van de directie Onderwijsvolgers (OVG), de directie Onderwijsinstellingen (OI), en de directie Registers en Examens (RNE). U stuurt met een gecombineerd managementteam dat alle primaire bedrijfsprocessen vertegenwoordigt, gericht op individuele klanten, op onderwijsinstellingen en ketenpartners. Dit zeer gevarieerde, extern gerichte dienstverleningspakket wordt geleverd door ca 1500 medewerkers, grotendeels in Groningen (hoofdkantoor), deels in Den Haag en de regio. Vanuit een gedragen visie stuurt u de vernieuwingen aan, terwijl ondertussen de met de opdrachtgevers afgesproken dienstverlening en de daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren op peil moeten blijven.

Wat vraagt dit van u?

U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Genoemde opgaven vragen om:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • de gevraagde leiderschapsstijl;
 • ruime leidinggevende ervaring aan professionals, minimaal op het niveau van directeur en daarin aantoonbaar succesvol;
 • aantoonbare ervaring en/of affiniteit met het geven van leiding in een uitvoeringsorganisatie en de bijbehorende portfolio- en ICT-delivery processen is essentieel;
 • u heeft verstand van de uitvoering en bent in staat om het complexe evenwicht tussen
 • politiek en uitvoerende processen te bewaren;
 • succesvolle ervaring met inhoudelijk en organisatorische veranderprocessen in de publieke sector;
 • ervaring met complexe samenwerkingsverbanden en opereren in een keten.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD manager dient u aan minimaal twee van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Voor de functie van directeuren geldt: de rijksoverheid hecht veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn. Van de toekomstige directeur wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een assessment maakt deel uit van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 61-18 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hans Schutte
directeur-generaal van DUO
Telefoonnummer: 050 599 91 17

Over de sollicitatieprocedure

Gerri Blekkink
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 11 35 73 79
E-mailadres: gerri.blekkink@minbzk.nl