Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Salarisschaal
17
Standplaats
Leeuwarden
Vacaturenummer
289-17
Publicatiedatum
2 augustus 2017
Sluitingsdatum
5 september 2017

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Werken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu betekent samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Het ministerie bestaat uit de beleidsdirectoraten-generaal Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal, Ruimte en Water. Het KNMI, Rijkswaterstaat en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport maken als agentschappen deel uit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wij zetten in op een duurzame leefomgeving daar beheren en ontwikkelen we de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Rijkswaterstaat voert de Koers2020 uit. Kernwaarden binnen deze organisatiekoers zijn het werken als één Rijkswaterstaat, samen met anderen en elke dag beter. We verbeteren continu onze aanpak en werkzaamheden. Dit doen we procesgericht volgens de principes van lean-management en vanuit de managementfilosofie ‘dienend leiderschap’. Zo kunnen we als Rijkswaterstaat nu en in de toekomst voldoen aan de steeds hogere en snel veranderende verwachtingen vanuit de samenleving.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Rijkswaterstaat werkt vanuit een aantal landelijk opererende organisatieonderdelen die primair gericht zijn op de markt, de kennisinstituten, bedrijfsvoering en verkeers- en watermanagement. Daarnaast ken Rijkswaterstaat zeven regionale eenheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van het nationale hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) beheert een groot gebied met een aantal bijzondere kenmerken waaronder de Waddenzee als Werelderfgoed. Ook de samenwerking met Duitsland en de economische en ecologische ontwikkelingen in het gebied rond de Eems en de Dollard zijn kenmerkend. NN richt zich op de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe met de bijbehorende bestuurlijke partners. Rijkswaterstaat wil een compacte en effectieve organisatie zijn. Denkend vanuit de toegevoegde waarde die een individuele medewerker, team, afdeling of directie kan leveren en niet vanuit functies en structuren.

De opgave

NN is in haar regio het voorportaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als hoofdingenieur-directeur (HID) geeft u leiding aan deze opgave. U regisseert het asset- en omgevingsmanagement, in interactie met de andere processen en eenheden van Rijkswaterstaat.

U werkt als HID van een van de regio’s nauw samen met de landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid en een op samenwerking gerichte dienstverlening waarbij de doelen van Rijkswaterstaat leidend zijn. Het behouden én uitbouwen van een hechte relatie met bestuurders, medewegbeheerders en gebruikers is uw doel. Als betrouwbare partner in de regio zet NN zich proactief in voor de gezamenlijk inhoudelijke opgave.

U geeft leiding aan het realiseren van de productie. Daarbij houdt u rekening met de benodigde aanleg- vervangings- en renovatieprojecten en tijdig beheer en onderhoud. U zorgt voor effectieve afstemming en samenwerking met de bestuurlijke partners, de collega’s van andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de bestuurskern van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

U bent als integraal manager verantwoordelijk voor het voeren van een zorgvuldig toekomstgericht HRM-beleid, een goed financieel beheer en het realiseren van de financiële taakstelling. Hiertoe sluit u jaarlijks een managementcontract af met de directeur-generaal. Als lid van de groepsraad, het topmanagement binnen Rijkswaterstaat, bent u medeverantwoordelijk voor de verankering en doorvoering van de Koers2020.

U vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in opdracht van de directeur-generaal bij extern overleg. Richting de medezeggenschap vertegenwoordigt u de dienstleiding. In relatie tot de Ondernemingsraad heeft u de rol van bestuurder en verbinder. Als onderdeel van het directieteam draait u mee in de crisisorganisatie en de regionale en gemeentelijke beleidsteams.

NN moet de komende jaren in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen. De medewerkers dienen, mede in het licht van kostenbeheersing en afnemende budgetten, de ruimte te krijgen hun kennis en talenten optimaal te benutten en zich via hun lerend vermogen te ontwikkelen. Vanuit dienend leiderschap richting directeuren en medewerkers zorgt u voor de samenhang tussen mens en organisatie. Uw medewerkers doen hun werk met plezier en zijn gericht op uitdaging en resultaat. Zo ziet u toe op ontwikkeling en verbetering van Rijkswaterstaat, prestaties, producten, omgeving, partners en processen.

Wat vraagt dit van u?

Als HID geeft u uw medewerkers ruimte, vertrouwen, stimulans en de mogelijkheid om verbeteringen in hun werkproces zelf op te sporen en door te voeren. U heeft affiniteit met de inhoud van het werk, geeft zelf het goede voorbeeld en spart op inspirerende wijze met uw medewerkers over verbeteringen.

Als stevige en ervaren leider vertaalt u gebiedsgericht denken naar de juiste eisen voor beheer en ontwikkeling van de assets van Rijkswaterstaat. Dankzij uw politiek-bestuurlijke sensitiviteit en sociale vaardigheden weet u de verschillende partijen met elkaar te verbinden. U onderhoudt een relevant netwerk, bouwt dit continu verder uit en werkt constructief samen.

Als bruggenbouwer ben u in staat de al ingezette Koers2020 vast te houden en verder te ontwikkelen. Toekomstige (bestuurlijke) ontwikkelingen verbindt u met de doelen en ambities van Rijkswaterstaat. Het spreekt voor zich dat u medewerkers inspireert en enthousiasmeert om de gewenste koers de komende jaren te realiseren. Als teamspeler geeft u visionair richting aan uw medewerkers en krijgen zij vervolgens van u het vertrouwen en de ruimte om zelf de uitvoering te bepalen.

U bent zichtbaar en toegankelijk en zoekt uw medewerkers in het werkproces op. Respect, heldere communicatie, aanspreekbaarheid en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor u. U combineert innovativiteit met strategische denkkracht en een pragmatische instelling.

Vereiste kennis en ervaring

 • U heeft een wo-diploma en bij voorkeur een technische achtergrond.
 • U heeft ruime ervaring met integraal management binnen een grote uitvoeringsorganisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • U heeft kennis van opdrachtgeverschap en ervaring met onder andere stakeholdermanagement en belangenafwegingen binnen complexe projecten.
 • U heeft ervaring met lean- en verandermanagement.
 • U heeft kennis van de belangrijkste beleidsontwikkelingen in het fysieke domein.
 • U bent stressbestendig en beschikt over relativeringsvermogen.
 • U herkent zich in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD-manager dient u aan minimaal twee van de volgende criteria te voldoen:

 • U heeft ervaring bij minimaal twee departementen.
 • U heeft ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering en toezicht.
 • U heeft internationale ervaring.
 • U heeft ervaring buiten de Rijksoverheid.

Bijzonderheden

De Rijksoverheid besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Planning

Oriënterende gesprekken zijn gepland op 14 en 15 september.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee (verlof tot 15 augustus)
MD-consultant Bureau ABD
06 - 46 62 75 87
mariska.dee@minbzk.nl

of Sabina de Gooijer
MD adviseur
06 – 51 35 78 90
sabina.de.gooijer@rws.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer 289-17 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Michèle Blom
DG Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 088-797 00 76