Hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
17
Standplaats
Utrecht
Vacaturenummer
BABD 4-20
Publicatiedatum
10 januari 2020
Sluitingsdatum
29 januari 2020

We gebruiken ons verleden om aan de toekomst te werken. Rijkswaterstaat en de vragen van morgen: visliftafval & smart mobility. Iets voor jou?

Leidinggeven aan Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) bij Rijkswaterstaat

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving.

Als HID (hoofdingenieur-directeur) WVL bij RWS word je verantwoordelijk voor de volgende resultaten:

 • Het hebben, organiseren en stimuleren van kennis(opbouw) die nodig is om de netwerken van RWS veilig, leefbaar en bereikbaar te houden.
 • Het beschikbaar hebben en stellen van die kennis aan collega’s van RWS en opdracht-gevende ministeries (IenW, BZK, EZK, LNV) zodat het toegepast wordt bij de uitvoering van de RWS-taken en het gebruikt wordt bij de beleidsvorming van de betrokken departementen. Je hebt hierbij een kaderstellende rol. Behalve het formuleren van de kaders verwachten we ook dat je toetst of aan die kaders wordt voldaan.
 • Proactieve agendering van nieuwe ontwikkelingen die -uiteindelijk- landen in de manier waarop Rijkswaterstaat haar netwerken wil beheren.
 • Vanuit de corporate doelen zorg je ervoor dat op de eerdergenoemde resultaatgebieden merkbaar en zichtbaar toegevoegde waarde wordt geboden. Je durft scherp te prioriteren en bouwt ook zaken af.

De HID WVL zorgt met de medewerkers van zijn/haar organisatie dat er sterke banden aangegaan worden met de beleidsdepartementen, wetenschap, kennis- en onderzoeksinstanties, medeoverheden, etc. om bovenstaande resultaten te boeken. Dat gebeurt nationaal en internationaal. WVL initieert en participeert in samenwerkingsverbanden, vormt strategische allianties met partners uit de kennis- en beleidswereld en stimuleert kennisontwikkeling en innovatie.  

Een greep uit waar we trots op zijn:

Lees de volledige vacaturetekst.

Wie ben jij?

 • Een betrokken en verbindend leidinggevende die de 800 medewerkers, werkzaam op verschillende locaties, helpt navigeren en prioriteren op de doelen van RWS en plezier in het werk en je willen blijven ontwikkelen, ziet als een voorwaarde om die doelen te bereiken.
 • De resultaten die RWS ‘buiten’ wil leveren staan voorop in je sturing. Door duurzaam en strategisch samen te werken draagt de WVL’er bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland met ontwikkelingsambitie op de domeinen van klimaatneutraliteit, circulariteit en data/IV.
 • Je stelt heldere kaders en stimuleert dat binnen die kaders de ruimte maximaal benut wordt door professionals die hun verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording afleggen.

Wat neem je mee?

 • Je bent ambassadeur voor RWS/WVL en opereert daarom met een natuurlijk gezag in je relaties met kennisinstellingen, beleid en andere samenwerkingspartners.
 • Je hebt ervaring met kennisinstellingen, beleidsdepartementen en grote uitvoeringsorganisaties in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Een open houding, humor en relativeringsvermogen behoren tot je standaardrepertoire.
 • Je bent kritisch op “hokjesdenken” en hebt het lef om dat aan te pakken.
 • Affiniteit met ontwikkelingen binnen het ruimtelijke domein.
 • Je reflecteert en organiseert actief feedback.
 • Een wo-diploma en bij voorkeur gepromoveerd op een voor RWS relevant domein.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Rijkswaterstaat wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan een grote club bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 17, (€ 6821,83, -  9128,43,- bruto per maand). Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 4-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

drs. J. (Jaap) H. Slootmaker
plaatsvervangend directeur-generaal van RWS
Telefoonnummer: 088 79 700 77 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

drs. H. (Henny) Bekhof
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 05 57 73
E-mailadres: henny.bekhof@minbzk.nl