Manager Accounting bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 342-22
Publicatiedatum
23 juni 2022
Sluitingsdatum
24 juli 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving.

De ruimte in Nederland verdelen we evenwichtig, onder regie van BZK. We zorgen voor voldoende betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In buurten waar iedereen meetelt, waar iedereen meedoet en waar het prettig leven is. Dat doet BZK samen met bestuurlijke en maatschappelijke partners. Resultaat en samenwerking gaan daarbij hand in hand.

Meer informatie over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Denk aan de skyline van Den Haag, Paleis Noordeinde, de startbanen voor de Joint Strike Fighter, het Binnenhof, rechtbanken, gevangenissen en de datacenters van de Belastingdienst. Gebouwen en terreinen staan nooit op zichzelf. In gesprek met overheden, marktpartijen en inwoners zoeken we altijd naar een bestemming waar de directe omgeving en de samenleving beter van worden. Met ons vastgoed leveren wij bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en wonen.

Directie Financiën en Bestuursadvisering (F&B), afdeling Accounting

De directie F&B ondersteunt en adviseert de dienstleiding en dienstonderdelen en draagt bij aan het als één Rijksvastgoedbedrijf naar buiten treden. De directie bestaat uit de afdelingen Accounting, Planning & Control, Fiscaliteiten Audits & Risicomanagement, Organisatiestrategie & Ontwikkeling, Juridisch Advies en Communicatie.

De afdeling Accounting bestaat uit circa 40 medewerkers, verdeeld over de sectie Financiële Administratie en Betalingsverkeer en de sectie Debiteuren- en Crediteurenadministratie. Op basis van een actuele inrichting van de financiële administratie en een goede informatievoorziening zorgt de afdeling voor de oplevering van periodieke rapportages resulterend in een jaarverantwoording, die leidt tot een positieve controleverklaring van de Auditdienst Rijk.

De opgave

Als hoofd van de afdeling Accounting ben jij verantwoordelijk voor de financiële informatievoorziening, de verantwoording en de factuurafhandeling. Je hebt een afwisselend takenpakket. Zo heb je de eindverantwoordelijkheid voor de oplevering van de jaarverantwoording van het RVB en hebt daarbij veel overleg waaronder met de Auditdienst Rijk. Je stuurt actief op de samenwerking en samenhang vanuit de verschillende inhoudelijke directies van het Rijksvastgoedbedrijf en bent een stevige adviseur en gesprekspartner voor de DG en directeuren. Je onderhoudt daarvoor een uitgebreid netwerk met relevante partners binnen en buiten het RVB.

Andere uitdagingen zijn dat 95% van de facturen binnen 30 dagen worden betaald en dat we daarbij steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt (E-facturatie, robotisering). Daarbij moet je denken aan jaarlijks € 2 miljard aan facturen. En, dat er een nieuwe inrichting van de financiële administratie moet komen, die antwoord kan geven op vragen over het aandeel dat bijvoorbeeld gaat naar duurzaamheid en de energietransitie.

Naast je rol als MT-lid, heb je de personeelsverantwoordelijkheid voor een divers team van zo’n 40 medewerkers. Je zorgt ervoor dat jouw sectiehoofden periodiek voortgangs- en coachingsgesprekken met de medewerkers voeren. Je coördineert met de sectiehoofden de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdeling, maakt werkafspraken, bewaakt de uitvoering daarvan en je signaleert knelpunten en (afbreuk)risico’s. Een belangrijk aandachtspunt hierin is het goed verdelen van de capaciteit over de grote vraag naar financiële overzichten en de tijdige en juiste factuurafhandeling. Net als de rest van het RVB is ook jouw afdeling in een continue ontwikkeling. Je geeft hieraan richting met jouw visie. Daarbij maak je gebruik van de kansen die ICT biedt. Vanuit jouw functie, ervaring en expertise denk je ook RVB-breed mee met de ontwikkeling van de I-functie.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent inspirerend en enthousiasmerend, hebt een open en betrokken stijl van leidinggeven en stimuleert medewerkers zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Je draagt bij aan een open en prettige werksfeer, met goede balans tussen sturing en professionele ruimte. Je hebt gedegen kennis van financiële verslaglegging en bent op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen daarin. Je bent goed in staat een organisatieverandering te begeleiden en daar richting aan te geven. Je komt terecht in een collegiaal en ervaren MT. Daar moet je in staat zijn je positie te pakken en met de collega MT-leden de discussie aan te gaan over de beste koers van de directie. Verder kom je goed tot je recht in een complex krachtenveld en weet je om te gaan met tegengestelde belangen.

Meer specifiek vragen we om:

  • Een registeraccountant
  • WO werk- en denkniveau
  • Aantoonbare managementervaring
  • Uitstekende leiderschaps-, management- en coachingskwaliteiten
  • Een meer dan goed ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen

Wat bieden we?

Een functie bij het grootste vastgoedbedrijf van Nederland, waar je met jouw expertise een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke opgaven van het RVB.

Een salaris tussen de € 5595,- en € 7891,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.

Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar toekomstige medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
Vanwege de aankomende vakantieperiode, kan het zijn dat we de gesprekken in augustus 2022 gaan voeren.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 342-22 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Herbert Goorkate
Manager Bedrijfsbureau RVB
Telefoonnummer: 06-15 01 77 31

Over de sollicitatieprocedure

Ashwinie Ramdat
MD consultant Bureau Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-50 07 96 53
E-mailadres: ashwinie.ramdat@minbzk.nl