Manager Audit, Risicomanagement en Fiscaliteit bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD325-20
Publicatiedatum
15 oktober 2020
Sluitingsdatum
29 oktober 2020
Skyline van Den Haag, vanaf het dak van Korte Voorhout 7
Beeld: Corné Bastiaansen

1.800 voetbalvelden aan gebouwen plus vier keer de gemeente Amsterdam aan grond. Zo omvangrijk is de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Om die gigantische portefuille optimaal te beheren, is het cruciaal dat we in onze organisatie de basis op orde hebben. Daarom werken we hard om onze bedrijfsinformatie te verbeteren, werkprocessen te harmoniseren en doorlooptijden te verkorten. Daarin speel jij als manager Audit, Risicomanagement en Fiscaliteit een bepalende rol.

Rijksvastgoedbedrijf

Met 12 miljoen vierkante kilometer aan gebouwen en zo’n 89.000 hectare grond zijn wij met afstand het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. Werken bij het Rijksvastgoedbedrijf betekent bijdragen aan gezonde, comfortabele en veilige werkplekken voor 120.000 ambtenaren in binnen- en buitenland. Samen zorgen we onder andere dat rechters recht kunnen spreken, het parlement kan debatteren en de krijgsmacht kan oefenen. Nu én in de toekomst. Met onder andere slim onderhoud, duurzame (ver)bouwstrategieën en innovatieve gebiedsontwikkeling dragen we bovendien bij aan het bereiken van maatschappelijke opgaven. Zo willen wij als grootste vastgoedbedrijf een trendsetter en inspiratiebron zijn voor de markt.

Lees meer over het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Financiën en Bestuursadvisering

Samen met zeven collega-afdelingshoofden maak jij deel uit van het managementteam van de directie Financiën en Bestuursadvisering. Deze directie is het financieel en juridisch geweten van het Rijksvastgoedbedrijf. De directie is leidend bij het sturen op de rechtmatige en doelmatige besteding van financiële middelen die door het Rijksvastgoedbedrijf stromen. De directie is ook verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en communicatie, dus je krijgt een brede blik binnen de directie.

Afdeling Kaderstelling, Audit en Risicomanagement

Jij staat aan het hoofd van de afdeling Kaderstelling, Audit en Risicomanagement (KAR), die bestaat uit ongeveer negentien bevlogen medewerkers die in goede harmonie met elkaar samenwerken. Jouw afdeling zorgt ervoor dat processen binnen het Rijksvastgoedbedrijf plaatsvinden volgens de afgesproken (financiële) spelregels. Denk aan spelregels voor een deugdelijk financieel beheer, maar ook rond de compliance op bijvoorbeeld stikstof-, brandveiligheid- en klimaatafspraken en contractuele en convenantafspraken met opdrachtgevers en leveranciers.

Daarnaast geven we het management handelingsperspectief mee in issues die spelen in de bedrijfsvoering, zoals aanpassingen in het inkoopproces. Met onze kennis van risicomanagement proberen we, waar dat kan, mee te denken met het primair proces. Kortom: een boeiende afdeling die essentieel is voor het goed laten functioneren van het Rijksvastgoedbedrijf.

Jouw opgave

Als manager draag je bij aan de nieuwe missie van het Rijksvastgoedbedrijf, namelijk: vastgoed inzetten voor het realiseren van maatschappelijke opgaven, zoals het aanpakken van het woningtekort en de transitie naar circulair bouwen. Dit doe je in het bijzonder door samen met je collega’s binnen de directie de financiële en juridische kaders in te richten voor deze nieuwe missie.

Jullie werken de kaders zodanig uit dat ze oplossingen bieden voor relevante dilemma’s. Denk aan situaties waar de praktijk afwijkt van wat beoogd is met het beleid, wat opgedragen is door de politiek of wat haalbaar is. Zo kan bijvoorbeeld de vraag naar innovatieve huisvestingsconcepten contrasteren met de inhaalslag die nodig is om achterstallig onderhoud weg te werken.
Je maakt gebruik van moderne onderzoekstechnieken zoals data-analyse en IT-audits.

Met je team werk je aan de volgende speerpunten:

 • doorontwikkelen van de audit-aanpak;
 • komen tot afspraken met de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting;
 • opzetten RVB-brede aanpak compliance;
 • opbouwen data-analyse en IT-audits;
 • het onderhouden van constructieve contacten met toetsende instanties als het ministerie van Financiën, Auditdienst Rijk en Algemene Rekenkamer;
 • evaluaties, waaronder de doorlichting van het Rijksvastgoedbedrijf.

Ook draag je bij aan het effectief opereren in het externe krachtenspel. Dit doe je door vanuit het Rijksvastgoedbedrijf contacten te onderhouden met de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en de Belastingdienst. Je bent secretaris van het Auditberaad en als zodanig verantwoordelijk voor de rapportages richting het Auditberaad. Op het gebied van audit besteed je extra aandacht aan de opzet van de IT audits, onder meer ten behoeve van de In Control Verklaring van het RVB.

Het boeiende aan jouw functie? Jij bekleedt als manager een onafhankelijke positie binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Voor het bestuur en zijn omgeving ben je een kritische gesprekspartner en het management rekent op jou als trust advisor. Door zelfstandig en onafhankelijk onderzoek krijg je unieke inzichten in het functioneren van het Rijksvastgoedbedrijf. Tegelijkertijd verbind je belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf met het dagelijkse handelen van de vastgoedprofessional.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een inspirerend leidinggevende, die vernieuwing en innovatie binnen het team en daarbuiten weet te stimuleren. Een manager die heldere kaders schept, die tegelijkertijd ruimte geeft aan de professionals en die samen met hen uit de traditionele manier van denken en doen kan stappen. Ook kun je snel een relevant netwerk opbouwen en onderhouden, zowel binnen als buiten het Rijk.

Op hoofdlijnen ben je een gesprekspartner voor jouw medewerkers en andere afdelingen (interne opdrachtgevers) binnen het Rijksvastgoedbedrijf en denk je mee over de visie van de directie. Daarnaast ben je pragmatisch ingesteld en pak je door wanneer dat nodig is. Samen met jouw collega-MT-leden zorg je ervoor dat de directie Financiën en Bestuursadvisering, en daarmee het Rijksvastgoedbedrijf, nu en in de toekomst, de taken op hoog niveau kan blijven uitoefenen.

Verder breng je het volgende mee:

 • academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op audit en/of financieel-economisch gebied;
 • aantoonbare ervaring op het terrein van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën;
 • bestuurlijke sensitiviteit: je snapt hoe je werkt en communiceert in een omgeving waar je met bestuurders te maken hebt;
 • het vermogen om goed om te gaan met complexe en gevoelige situaties, waarbij het van belang is onafhankelijk, met durf én met gevoel voor het krachtenveld te opereren;
 • uitstekende vaardigheden op het gebied van communicatie en verandermanagement.

Wat bieden we?

 • Een functie in het hart van de Rijksoverheid, waarbij je rechtstreeks bijdraagt aan de aanpak van actuele maatschappelijke vraagstukken – van COVID-19 tot de energietransitie.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en €7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Budget, tijd en aandacht voor jouw persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Omdat je zeker in het begin vanwege de coronamaatregelen veel thuiswerkt, kun je ook rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Spreekt de functie jou aan en herken je je in het profiel? Graag ontvangen wij je sollicitatie via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD/2020/17. Je kunt je sollicitatie richten aan Jürgen Jongkind.

Meer informatie

Over de vacature

Jürgen Jongkind
directeur Financiën en Bestuursondersteuning
Telefoonnummer: 088 115 80 02
E-mailadres: jurgen.jongkind@rijksoverheid.nl

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 14 93 04 07
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl