Manager CIO-office bij RWS Centrale Informatievoorziening

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Salarisschaal
15
Standplaats
Delft. Daarnaast verricht je ook werkzaamheden op de locaties van Rijkswaterstaat in Den Haag en Utrecht.
Vacaturenummer
BABD 287-20
Publicatiedatum
23 juli 2020
Sluitingsdatum
6 september 2020

Rijkswaterstaat

Het beheren en ontwikkelen van de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren: dat is de taak van Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met marktpartijen en andere overheidsinstanties werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Onze focus ligt op een duurzame leefomgeving. Zo werken we samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Weg met viaduct Rijkswaterstaat

Centrale Informatievoorziening

De Centrale Informatievoorziening (CIV) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en vormt een grote, complexe en uitdagende wereld op het gebied van informatievoorziening (IV). Een wereld waarin we met big data nieuwe informatie uit grote hoeveelheden gegevens kunnen generen. Waarin we steeds nieuwe oplossingen vinden om onze infrastructuur beter te benutten en waarin we zorgen voor een (water)wegennet dat slim, veilig en duurzaam is. Wij zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat actief en streven ernaar om een gewilde partner te zijn in de IV-dienstverlening. In CIV werken 1.060 medewerkers verspreid over vier directies: Ontwikkeling en Services, Inwinning en Gegevensanalyse, Informatievoorziening Netwerken en Bedrijfsvoering en Inkoop.

Manager CIO-office

Het CIO-office is een nieuw op te richten afdeling. De ontwikkelingen rondom de rol van de chief information officer (CIO) zijn onderdeel van een dynamisch proces en dus passen de taken en inrichting van het CIO-office zich steeds aan de actualiteit aan.

Momenteel richten we ons daarbij op de volgende belangrijke actuele feiten:

 • de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten over de rol van de CIO;
 • de benodigde onafhankelijkheid van de CIO en de toenemende verwevenheid van informatievoorziening in het werk van Rijkswaterstaat;
 • de opschaling aan de kant van het kerndepartement en vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebied van informatievoorziening;
 • het toenemend aantal taken en verantwoordelijkheden van de chief information officer binnen Rijkswaterstaat.

Als manager CIO-office val je rechtstreeks onder de CIO. Naast de chief data officer maken ook de chief technology officer en chief information security officer onderdeel uit van het CIO-Office. Als manager CIO-office positioneer jij dit nieuw op te bouwen CIO-office probleemloos binnen Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het Rijk.

Je stelt een organisatieplan en een formatieplan (voor ongeveer 25 fte) op en voert deze plannen uit. Hierbij houd je uiteraard rekening met de CIO-taken die nu al binnen Rijkswaterstaat worden uitgevoerd en met de informatiebehoefte op het gebied van strategie, kaderstelling en monitoring. Je bent verantwoordelijk voor het hiërarchisch lijnmanagement en de aansturing van het CIO-office, en stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van de medewerkers.

Je rapporteert aan de CIO en treedt indien nodig op als zijn plaatsvervanger.

De opgave

Internet of things, sensoring, smart mobility: met dit soort innovaties rondom informatievoorziening heeft Rijkswaterstaat te maken. De CIO leidt de transformatie die nodig is om up-to-date te blijven. Als manager bouw jij een stevige afdeling om hem heen: het CIO-office.

Op voortvarende wijze formeer jij het CIO-office tot een herkenbare eenheid die via advies, beleid en control de CIO ondersteunt en zo bijdraagt aan kwaliteitsborging en risicobeheersing van onze infrastructuur. Onder jouw leiding jaagt het CIO-office nieuwe ontwikkelingen aan en zorgt het voor de realisatie van onze i-Strategie en de totstandkoming van beleid en kaders voor ontwikkeling, beheer en onderhoud rondom data en informatievoorziening. Ook zorgt het CIO-office, onder jouw aansturing, voor de bijbehorende governance. Daarnaast zorg je, samen met je collega’s binnen het CIO-office, voor een permanent proces waarin projecten met een grote ICT-component worden geïdentificeerd en periodiek gemonitord en leg je er in- en extern verantwoording over af. Hierbij geef je steeds een onafhankelijk CIO-oordeel over de beheersbaarheid van deze projecten.

Dankzij jou beschikt het CIO-office over de juiste kennis om op strategisch en tactisch niveau te kunnen opereren op domeinen als cyber, data, architectuur en industriële automatisering. Ook bevorder je de samenwerking van het CIO-office met andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Dat je een verbindende persoonlijkheid bent en prima in staat bent snel een relevant rijksbreed netwerk op te bouwen, komt hierbij goed van pas. Steeds weer stem jij je toon en stijl af op je omgeving. Zo beweeg je je probleemloos binnen de interne organisatie en binnen de departementale, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenvelden waarmee je te maken hebt. Continu draag je het beleid, de kaders en de kennis van informatievoorziening uit. Dit doe je binnen Rijkswaterstaat, rijksbreed en extern.

Wat vraagt dit van je?

 • Je bent in staat om binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld en tijdens de uitvoering van projecten belangen kritisch en onafhankelijk af te wegen om zo tot een gedegen oordeel en advies te komen.
 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren, en bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.
 • Je bent resultaat- en samenwerkingsgericht en een echte netwerker, en je hebt een collegiale instelling.
 • Je bent in staat medewerkers volgens de principes van dienend leiderschap te motiveren en te laten werken aan hun eigen ontwikkeling.
 • Je bent in staat om vanuit een visie vernieuwing te initiëren en door te voeren.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een wo-master- of doctoraal diploma bedrijfskunde, bestuurskunde of ICT.
 • Je hebt ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving of met politiek-bestuurlijke vraagstukken.
 • Je hebt ervaring met het succesvol leiden van een afdeling of met complexe organisatie-brede informatievoorzieningstrajecten rondom de fysieke infrastructuur van wegen, vaarwegen en/of watersystemen.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken.
 • Leidinggeven aan bevlogen medewerkers die gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 15 (€ 5.447,34 tot € 7.682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Wegens de vakantieperiode staat deze vacature langer open dan gebruikelijk.
 • Preselectiegesprekken vinden (virtueel) plaats op 10 september 2020.
 • Een selectieassessment en het opvragen van referenties maken deel uit van de procedure.

Meer informatie

Over de vacature

Perry van der Weyden
CIO Rijkswaterstaat / hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening
telefoonnummer: 06 – 53 10 16 39
E-mailadres: perry.vander.weyden@rws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tot 31 juli:
Jutha Konst
MD-adviseur Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06 – 29 58 22 21
E-mailadres: jutha.konst@rws.nl

Van 10 augustus tot 6 september:
Ingrid Appel
MD-adviseur Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 06 – 25 18 95 63
E-mailadres: ingrid.appel@rws.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 287-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl