Manager Communicatie Advies en Online bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 440-21
Publicatiedatum
16 november 2021
Sluitingsdatum
13 december 2021

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Directie Communicatie

Of het nu gaat om het gesproken woord of tekst, in beeld, YouTube-film of online, het directe contact met agrariërs, de samenleving en andere stakeholders staat voor de Directie Communicatie van het ministerie van LNV voorop. De Directie Communicatie brengt het werk van LNV zo helder mogelijk over het voetlicht. We doen dit in voortdurend gesprek met de agrarische wereld, belangenorganisaties en betrokken burgers. Bijvoorbeeld door webinars, interactieve events en werkbezoeken te organiseren en actief deel te nemen aan discussies via sociale media. Door scherp te luisteren, te analyseren en vragen te beantwoorden verzamelen wij signalen uit alle hoeken van de samenleving over onderwerpen die iedereen raken. Die inzichten zijn van grote waarde voor verbinding met de samenleving en goed beleid.

De Directie Communicatie draagt actief bij aan de ambitie van LNV om uit te groeien tot een goede samenwerkingspartner en zo ook te functioneren. Dat doen we door in te zetten op stakeholdermanagement, samenhang en maatwerk in de interne en externe communicatie, met inzet van woord én beeld. Communicatie vraagt vandaag de dag om een open houding, meer initiatief om in contact te staan met onze omgeving en om partnerschap, zowel in eigen huis als met de samenleving. Communicatieplannen, mediastrategieën, werkbezoeken, speeches en onderzoek staan niet op zichzelf, maar zijn juist onderdeel van een bredere aanpak die laat zien wat LNV doet, met wie, waarom en voor wie, in een taal die iedereen kan begrijpen.

Het team

Je wordt deel van het MT, een hecht team dat verder bestaat uit een directeur, een MT-lid Woordvoering, Externe Optredens en Werkbezoeken, twee coördinatoren en een directiesecretaris. Het MT staat in goede verbinding met de verschillende teams in de directie en werkt op belangrijke thema’s graag mee. Je bent onderdeel van een waardevol netwerk van samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid. We houden van samenwerking, vernieuwing, uitdaging en streven ernaar voorop te lopen bij het inzetten van nieuwe inzichten in ons communicatievak om bij te dragen aan de doelstellingen van LNV.

De opgave

Nederland staat voor een grote opgave: de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw en visserij, het behoud van een gezonde natuur en een veilige en duurzame voedselproductie. Het ministerie van LNV heeft als ambitie deze transitie zo goed mogelijk te  faciliteren en te ondersteunen, maar we beseffen tegelijkertijd dat dit kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving.  Dit maakt goede communicatie, online en offline, nóg belangrijker.

Als MT-lid  Communicatieadvies en online vervul jij een spilfunctie in het realiseren van deze opgave. Je geeft leiding aan circa 15 medewerkers in twee teams: Communicatieadvies & Online. Het team Communicatieadvies ondersteunt de beleidsdirecties door beleid te vertalen in heldere en betrouwbare communicatie met als uitgangspunt de vragen en behoeften in de hele samenleving. Het team Online verzorgt de advisering over de online communicatie en de webcare van het ministerie van LNV.

Je draagt samen met de andere leden van het managementteam bij aan de opstelling en uitvoering van de koers van de directie, uitgewerkt in het jaarplan en de meerjarenstrategieën voor de prioriteiten van het departement. Je hebt een eigen personeelsverantwoordelijkheid voor jouw afdeling en bent portefeuillehouder voor enkele (vakinhoudelijke) thema’s.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in het communicatievak
 • Je hebt (werk)ervaring in het communicatieadviesvak
 • Je hebt kennis en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Je hebt brede maatschappelijke kennis
 • Je hebt een uitstekend taalgevoel

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent een ervaren communicatieprofessional en manager, je hebt visie en bent deskundig op meerdere aspecten van het communicatievak, je bent je bewust van de omgeving, denkt van ‘buiten naar binnen’; stakeholdermanagement, omgevingsmanagement, netwerkcommunicatie en communitybuilding zijn interessant voor ons.
 • Je bent goed in structureren, analytisch en strategisch sterk en je kunt goed overzicht houden. Je weet wanneer je zelf naar voren stapt.
 • Je bent een mensgerichte manager; nieuwsgierig, daadkrachtig en weet hoe je medewerkers verder kan brengen in hun ontwikkeling, vernieuwing en professionaliteit; je staat voor je mensen. Als het spannend wordt, bewaar jij rust en straal je dit ook uit. Je houdt oog voor je medewerkers en denkt aan een juiste balans tussen werk en privé.
 • Je bent iemand die snel en effectief je netwerk kan uitbouwen, zowel intern als extern. Je bent proactief, resultaatgericht en uitstekend in staat anderen in je keuzes mee te nemen. Daarnaast ben je een teambuilder en verbinder die oog heeft voor de consequenties van besluiten en de rust maar ook de sfeer bewaakt. Dit alles met de nodige humor en lef.
 • Je weet van aanpakken en hebt geen moeite om zelf zo nodig uitvoerende werkzaamheden te doen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende werkomgeving met veel dynamiek en bevlogen en collegiale medewerkers.
 • Een salaris tussen de € 5.485,47 en € 7.736,71 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. 
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van LNV hecht veel belang aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes in de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar wat jou drijft om je in te zetten voor de maatschappij.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Mail je cv en motivatie onder vermelding van vacaturenummer BABD 440-22 uiterlijk 4 december 2021 via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

Judith Sluiter
Directeur Communicatie LNV
Telefoonnummer: 06-20252606
E-mailadres: j.sluiter@minlnv.nl

Over de sollicitatieprocedure

Arlene Freer
Consultant Management Development
Telefoonnummer: 06–31640766
E-mailadres: a.m.freer@minezk.nl