Manager Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
VWS210095-99(CZ)
Publicatiedatum
4 juni 2021
Sluitingsdatum
20 juni 2021

De curatieve zorg (o.a. medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg) in Nederland is sterk in beweging, zowel zorginhoudelijk als op het terrein van de sturing en financiering. Jouw uitdaging als manager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is om samen met je team de inhoudelijke ontwikkeling van de curatieve zorg te stimuleren, verbindingen te leggen met relevante andere sectoren, de toegankelijkheid te borgen en er tegelijk voor te zorgen dat dit alles gebeurt binnen een beheerste uitgavengroei.

Als MT-lid zorg je ervoor dat zowel de politiek bestuurlijke dynamiek als het vorm en inhoud geven aan beleid steeds voldoende aandacht krijgen. Op dit moment vraagt de COVID-crisis veel van de curatieve sector en daarmee ook van de directie Curatieve Zorg (CZ). We werken nauw samen met de sector om de capaciteit voor COVID-zorg en voor de reguliere zorg te optimaliseren en er zorg voor te dragen dat er steeds goede zorg wordt geleverd.

Vrouw en man op straat

De opgave

Als manager Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ben je verantwoordelijk voor het cluster geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het team parlementaire coördinatie en geef je op inspirerende wijze leiding aan ca. vijftien professionals.

Je zet je met je team in voor de ruim één miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die ieder jaar een beroep doen op ggz. We willen dat voor iedereen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz gegarandeerd is. Er spelen een breed scala aan beleidsmatige vraagstukken waar we - samen met het veld - aan werken. Dit doen we voor een belangrijk deel in het kader van het hoofdlijnenakkoord ggz, waarin een groot aantal partijen afspraken heeft gemaakt om met elkaar te werken aan een goede ggz binnen een vastgesteld financieel kader. Hierbij gaat het om onderwerpen als het terugdringen van de wachttijden, de kwaliteit van de ggz, regionale samenwerking en nieuwe bekostiging.

Jij en je team staan dan ook vrijwel dagelijks in nauw contact met alle deelnemers aan dit akkoord en je bespreekt met de directeuren van de betrokken koepels regelmatig de voortgang. De ggz kent vele verbindingen met andere beleidsdomeinen. Binnen VWS bijvoorbeeld met maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg. Buiten VWS werk je samen met SZW, OCW, BZK, Financiën en Justitie. Ten slotte heb je regelmatig contact met de direct betrokken toezichthouders: de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

VWS is “stelselverantwoordelijk” voor de zorg. We creëren de kaders waarbinnen alle veld partijen hun verantwoordelijkheid optimaal in kunnen vullen. Soms hebben mensen echter complexe zorgvragen waar ze binnen het stelsel niet uitkomen. VWS probeert ze dan verder te helpen. Als deze zorgvragen op het vlak liggen van de ggz zijn jij en je team hier ook bij betrokken, om mee te denken en om te leren hoe we ons beleid nog beter kunnen vormgeven.

De ggz moet ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijven. Daarom zijn we op basis van de Discussienota Zorglandschap ggz een maatschappelijke discussie gestart waarbij we iedereen uitnodigen om mee te denken over hoe de ggz moeten meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Met deze maatschappelijke discussie bereiden we ons voor op de vormgeving van het ggz-beleid door een nieuw kabinet. Als MT-lid geef jij leiding aan (het vervolg van) dit proces.

De ggz is een onderwerp dat veel in de politieke schijnwerpers staat. Er zijn regelmatig Kamerdebatten en er is sprake van een constante stroom Kamervragen.  Je bent dan ook een belangrijke adviseur van de staatssecretaris van VWS.

Binnen het MT ben je verantwoordelijk voor het aandachtsgebied parlementaire zaken. Je geeft uit dien hoofde leiding aan twee collega’s die gezamenlijk de Kamervragen en Kamerdebatten voor de hele directie coördineren.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en je bent een ervaren MT-lid.
 • Je hebt affiniteit met de ggz en bent breed geïnteresseerd in de curatieve zorg. Ervaring met ggz- en/of zorgbeleid is een pre.
 • Je bent gemotiveerd om, samen met de collega’s in je MT, leiding te geven aan een directie waar mensen met veel plezier goed werk leveren. Je bent verbindend, een echte teamspeler en bedreven in het motiveren en ontwikkelen van medewerkers. Je inspireert je collega’s, je denkt met hen mee over de koers die gevaren wordt en kunt daarbij goed richting geven. Je staat voor je mensen.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt ervaring in op constructieve wijze en doortastend met in- en externe partijen samenwerken. Je hebt een goede neus voor signalen van gesprekspartners en zet je netwerk effectief in om resultaten te boeken.
 • Je denkt vooruit, beschikt over strategisch inzicht en bent analytisch sterk.
 • Je bent politiek sensitief en kunt zelfstandig en stevig acteren in een politiek uitdagende omgeving. Je bent gewend bewindslieden en directeuren-generaal inhoudelijk en procesmatig te adviseren.
 • Je geeft constructieve feedback en hebt zelfinzicht. Je bent stressbestendig, communicatief en doortastend en hebt relativeringsvermogen. Een gezonde dosis humor komt daarbij van pas. Je gaat goed om met de hectiek van de dag en hebt daar ook plezier in. Je bent flexibel als het gaat om beschikbaarheid en inzetbaarheid.

Wat bieden we?

 • Een salaris tussen de € 5.485,- en € 7.736,- bruto per maand (schaal 15).
 • Goede begeleiding en een uitgewerkt inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
 • Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van VVWS. VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Meer over jouw toekomstige directie

De directie Curatieve Zorg (CZ) maakt deel uit van het directoraat-generaal Curatieve Zorg. De directie is belast met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute zorg en eerstelijnszorg. De directie CZ is, vanuit het perspectief van het zorgaanbod, verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel. Een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein, dat volop in de belangstelling staat.

Samen met zes collega’s (waarvan één specifiek voor COVID-beleid) maak je de deel uit van het collegiale managementteam (MT) van de directie Curatieve Zorg. Als team geven we leiding aan de directie. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters: het cluster Geestelijke Gezondheidszorg, cluster Personen met Verward Gedrag, cluster Wet Verplichte Geestelijk Gezondheidszorg, cluster Medisch specialistische zorg, cluster Acute Zorg, cluster Basiszorg, cluster covid-19, het cluster Beleid- en Managementondersteuning en het cluster Planning & Control. Het werken in clusters betekent dat medewerkers flexibel worden ingezet op dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten van de directie en persoonlijke ontwikkelbehoeften.

Ook MT-leden zijn flexibel wat betreft de inhoud van hun portefeuille. Het optimaal inzetten van ieders kwaliteiten en een gelijkmatige verdeling van werklast is daarbij van belang.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Van de toekomstige (top)manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf tot zeven jaar is daarbij het uitgangspunt.

Solliciteren

Je kunt reageren via het sollicitatieformulier. Richt je sollicitatie aan Birgitta Westgren, directeur Curatieve Zorg.

Meer informatie

Over de vacature

Birgitta Westgren
Directeur Curatieve zorg
Telefoonnummer: 06-52 52 45 79

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92