Manager/MT-lid Consumenten en Interne markt bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
DCE_20210910_15
Publicatiedatum
15 september 2021
Sluitingsdatum
29 september 2021

Ondernemers moeten overal in Europa zonder belemmeringen zaken kunnen doen. Consumenten moeten een sterke positie behouden in een digitale wereld. De coronacrisis mag de interne markt voor goederen en diensten niet onnodig belemmeren. Meet- en weeginstrumenten zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen concurreren. En bij de transitie naar een groene economie moeten de belangen van consumenten niet uit het oog worden verloren. Als manager Consumenten en Interne Markt bij de directie Mededinging en Consumenten (MC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draag jij bij aan het borgen van dit soort belangen. Door richting en sturing te geven aan de medewerkers die hier dagelijks inhoudelijk mee bezig zijn. Geïnteresseerd? Wil je je ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van medewerkers en de organisatie van MC? Lees dan vooral door.

illustratie met logo's tbv mededinging en consumenten

Wat ga je doen?

Als intro hierop is de volgende informatie essentieel.

De rode draad van MC is de zorg voor goed functionerende markten. Die zijn belangrijk voor economische groei en innovatie. Op een goed functionerende markt reageren vraag en aanbod effectief op elkaar. Zowel consumenten als bedrijven profiteren daarvan. Er ontstaat dan een optimale prijs - kwaliteitsverhouding van goederen en diensten en is er voldoende aanbod zodat  gebruikers keuzevrijheid hebben. De beleidsthema’s van MC zijn mededinging, aanbesteden, interne markt en consumenten.

Om het beleid concreet te maken, is MC verantwoordelijk voor een groot aantal wetten, onderhandelingen over Europese richtlijnen en verordeningen en voor het relatiebeheer van organisaties die deze wetten uitvoeren, daar toezicht op houden of anderszins opdrachten of subsidies krijgen. Voor consumenten en interne markt moet je denken aan de Wet handhaving consumentenbescherming, de Metrologiewet, de Waarborgwet en de Dienstenwet, het relatiebeheer Autoriteit Consument en Markt (ACM), VSL, Agentschap Telecom (AT), de Raad voor Accreditatie (RvA) en het Nederlands normalisatie-instituut (NEN).

 • Als MT lid en lid van het ‘collegiaal bestuur’ van de directie voel je je breed verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke opgaven als voor de verdere professionalisering van de directie.
 • Jij geeft richting en sturing aan het cluster Consumenten en aan het cluster Interne markt. Je zorgt ervoor dat jouw mensen de juiste keuzes maken, dat er prioriteiten worden gesteld, goede oplossingen worden gezocht en knopen worden doorgehakt. Je biedt daarnaast inhoudelijke begeleiding op hoofdlijnen. Je helpt jouw teams met het uitvoeren van de juiste taken en let op een goede rolverdeling. En dit alles vanuit een breder EZK-perspectief.
 • De directie levert kwalitatief goed werk en doet dit in hoog tempo. Je stuurt actief op een beheersbare werkdruk en hebt oog voor werkplezier.
 • Recent is een aantal taken (en daarmee ook een aantal medewerkers) overgekomen van de directie Europese en Internationale Zaken. Aan jou de taak om te zorgen dat deze medewerkers zich welkom voelen en integraal onderdeel gaan uitmaken van de directie MC.
 • Je hebt aandacht voor de groei en ontwikkeling van medewerkers, zowel op individueel als op teamniveau. Hierin past ook het meer bewust naar buiten toe profileren van het beleid van de directie, zowel door medewerkers als door het managementteam.
 • Het beleidsterrein is breed en voortdurend in ontwikkeling. Je opereert in een krachtenveld dat gekenmerkt wordt door veel en soms tegenstrijdige belangen. Een scherpe focus op wat de publieke belangen zijn en welke valkuilen zich daarbij voordoen, is dan essentieel. Veel van het beleid wordt bovendien in Brussel gemaakt. Je stuurt op heldere randvoorwaarden voor het functioneren van markten, waarbij sprake is van een scherpe focus op het borgen van publieke belangen. Dat vergt een actieve en waar nodige leidende rol van jou en jouw mensen in de nationale én Europese beleidsdiscussies van de directie.

Wat vraagt dat van jou/Wie zoeken wij?

Je hebt ervaring met het coachen en/of leidinggeven aan een team. Jouw stijl is inspirerend, coachend, sturen en verbindend. Je weet de kwaliteit van jouw mensen optimaal te benutten. Als mens ben je open, evenwichtig en zelfbewust. Je straalt gezag en vertrouwen uit. Je hebt affiniteit met en voelt je thuis binnen een politiek-bestuurlijke omgeving: je opereert hierbinnen met tact en je begrijpt dit krachtenveld en wat dat van jou vraagt. Tot slot spreekt het internationale, Europese element binnen deze functie jou aan. Je wilt Brussel met de bijbehorende Europese netwerken graag leren kennen.

Daarnaast heb je:

 • Wo-niveau, bij voorkeur met een economische en/of juridische achtergrond;
 • Affiniteit met de Europese interne markt en het consumentenbeleid;
 • Sterk ontwikkelde analytische vaardigheden;
 • Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en streeft altijd naar het optimale resultaat;
 • Ervaring binnen een multi-stakeholderomgeving;
 • Ervaring met aansturen van uitvoerings- en toezichtinstanties.

Wat bieden wij?

 • Een jonge, dynamische en diverse directie met een buitengewoon boeiend werkveld;
 • Een werkomgeving die zich kenmerkt door dynamiek, contact met een breed scala aan belanghebbenden, invloed op beleid, politieke gevoeligheid, actualiteit en volop politieke aandacht;
 • Salarisschaal 15, (€ 5485,47 - 7736,71 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld. Met het IKB maak je de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen;
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer, een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag en uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Hier vind je meer informatie over EZK

Directie Mededinging en Consumenten

De directie Mededinging en Consumenten staat voor een goede werking van markten. We zoeken antwoorden op economische vraagstukken. Beleidsmatig zijn wij verantwoordelijk voor het consumenten-, aanbestedings-, post- en mededingingsbeleid en het beleid rond de economische infrastructuur en de interne markt. De directie is ook verantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van een aantal toezichthouders en instituten.

De directie heeft vier clusters en bestaat uit een divers team van ongeveer 45 collega’s. In de clusters van de aangeboden portefeuille werken bijna 25 medewerkers (waarvan een flink aantal een deel van hun tijd). De P-verantwoordelijkheid omvat ongeveer 17 medewerkers.

Bij de directie staat een hoge kwaliteit van advisering, analytische scherpte, politiek inzicht en praktisch bruikbare eindproducten hoog in het vaandel. De directie werkt nauw samen met andere directies en is coördinerend opdrachtgever voor EZK voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

MC is een platte organisatie en werkt onder leiding van de directeur, een managementteamlid tevens plv. directeur en een managementteamlid met als doel de flexibiliteit van de organisatie hoog te houden en de inzetbaarheid van medewerkers optimaal te benutten. Het managementteam werkt als collegiaal bestuur voor de directie.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.

De selectiegesprekken worden gepland vanaf 1 november 2021. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en motivatiebrief te vermelden.

Meer informatie over de vacature

Nadere  inhoudelijke informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Annet Jonk, directeur MC , 06-11444897. Voor nadere informatie over de procedure is de MD consultant van de ABD bereikbaar. Tot 27 september is dat Stella Makadoero (06-11376635), daarna is Leonore Harthoorn (06-15126759) hiervoor aanspreekpunt.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag via het digitale sollicitatieformulier