Manager Operatie Rijksschoonmaakorganisatie bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksschoonmaakorganisatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 7-20
Publicatiedatum
20 maart 2020
Sluitingsdatum
5 april 2020

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) is de vakkundige schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Met onze bevlogen schoonmaakmedewerkers zetten wij ons samen met andere dienstverleners dagelijks in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor collega’s binnen het Rijk. Via heldere communicatie, collegiale samenwerking en transparante dienstverlening bereiken wij dit resultaat. Het vakmanschap van onze medewerkers vormt de basis. Goed werkgeverschap is een voorwaarde.

De RSO staat voor een duurzame, doelmatige en respectvolle inzet van mensen, materialen en middelen. Het vakmanschap van de medewerkers vormt de basis van onze dienstverlening en binnen de organisatie hebben zij de ruimte om zich hierin verder te ontwikkelen. Wij bieden medewerkers een goede, gezonde en plezierige baan.

Op 1 januari 2016 is de RSO van start gegaan. We hebben vijf jaar uitgetrokken voor de oprichting en doorontwikkeling van onze organisatie. In 2021 moet er een volwassen en stabiele organisatie staan. Inmiddels hebben we een enorme kwantitatieve groei doorgemaakt (momenteel ruim 1200 medewerkers en 550 panden die worden schoongemaakt) en liggen we goed op koers.

In de komende periode ligt de focus op de transitie van een pioniers- naar een solide en toekomstbestendige organisatie. Ook zijn er nog een aantal elementaire keuzes te maken als het gaat om het bekostigingsmodel, uniformering en verdere implementatie van het dienstverleningsmodel. Eind 2020 zullen via de aansluittrajecten uiteindelijk in totaal zo’n 1400 schoonmaakmedewerkers zijn overgekomen naar de Rijksdienst.

De opgave

De Rijksschoonmaakorganisatie is de vakkundige schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Als manager van de afdeling Operatie maak je in Den Haag deel uit van het directieteam. Op operationeel niveau stuur je 21 tot 25 dienstverleningsmanagers aan, die werken in zeven regionale gebieden. Ook stuur je het servicecentrum van de afdeling Operatie aan.

Je valt direct onder de directeur van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Daarnaast ben je medeboegbeeld naar de organisatie toe en ook naar onze externe relaties. Je onderhoudt de strategische relaties met onze opdrachtgevers en leveranciers. Voor een goede invulling van je rol en realisatie van het te behalen resultaat, ben je vaak op locatie in het land aanwezig. Los van het aansturen van de dienstverleningsmanagers, het servicecentrum Operatie en de activiteiten in het land, heb je als manager Operatie een belangrijke rol bij het behalen van de gestelde jaarplandoelen en het vasthouden van de uitgezette strategie.

Binnen de RSO worden - naast de reguliere lijnactiviteiten - ook een aantal onderwerpen projectmatig opgepakt in portefeuilles. Als lid van het directieteam (DT) ben je eigenaar en daarmee opdrachtgever van meerdere portefeuilles.

Voor een goed verloop van de transitie van een pioniers- naar een solide en toekomstbestendige organisatie, krijg je tijdelijk (twee à drie jaar) versterking van een plaatsvervanger. In afstemming met deze plaatsvervanger verdeel je de aandachtsgebieden en portefeuilles voor het operationele veld. Daarbij vervult de plaatsvervanger een belangrijke brugfunctie tussen de afdeling Operatie en de afdeling Bedrijfsvoering. Een andere taak van de plaatsvervanger is het zorgen voor een goede verbinding op de benodigde stuur- en verantwoordingsinformatie, zowel voor de interne sturing van de RSO als de externe verantwoording naar de eigenaar.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent als DT-lid verantwoordelijk voor de operationele schoonmaak binnen de RSO. Hierbij stuur je 21 tot 25 managers aan en ben je een belangrijke (uit)drager van de kernwaarden van de RSO.
 • Je borgt en structureert de werkzaamheden binnen de RSO, met de focus op (projectmatig) ontwikkelen en verbeteren, met als uitgangspunt samen resultaten behalen.
 • Je hebt een visie voor de afdeling Operatie qua kerntaken, aansturingsprincipes, verantwoordelijkheden en werkwijzen. De basis staat, maar we zijn er nog niet en nieuwe inzichten blijven welkom en nodig. Als dit nodig is kom je met afgestemde (inrichtings)voorstellen, die passen binnen de visie van de RSO en SZW.
 • Je bent samen met de directeur en andere leden van het DT verantwoordelijk voor het onderhouden van de samenwerkingsrelaties met diverse Rijksorganisaties, zoals andere rijksleveranciers en Shared Service Organisaties.

Bovenstaande opgave vertaalt zich in de volgende functie-eisen:

 • Je hebt universitair niveau en bent een ervaren directieteamlid.
 • Je kunt goed op strategisch/tactisch niveau uit de voeten en hebt kennis van en ervaring met een grote operationele dienstverlenende organisatie, liefst in een facilitair werkveld met meer dan duizend medewerkers.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, bij voorkeur in de overheidsomgeving, om zo een goede verbinding te kunnen leggen tussen de RSOorganisatie en de overige overheidsonderdelen.
 • Je hebt affiniteit met het facilitaire werkveld, liefst aangevuld met kennis van de schoonmaakwereld.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en kunt je verplaatsen in de specifieke context van de RSO, onlosmakelijk verbonden aan de Rijksoverheid.
 • Je bent een samenwerker en verbinder, en je hanteert een mensgerichte en empathische benadering, zowel voor de vertaling naar organisatieprincipes als in jouw eigen handelen.
 • Je neemt mensen mee en toont oprechte interesse.
 • Je kunt thema’s en mensen bij elkaar brengen door makkelijk contacten te leggen en te confronteren als dat nodig is.
 • Je toont dienend leiderschap door jezelf weg te durven cijferen voor het gezamenlijke resultaat.
 • Je bent een echte netwerker en kunt jouw netwerk via klantcontacten met diverse stakeholders verder uitbouwen en onderhouden. Denk aan contacten met Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.’

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager.

De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 7-20 naar:

E-mailadres: postbusmanagementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Martin Meijer
directeur RSO
Telefoonnummer: 06 51 59 05 17

Over de sollicitatieprocedure

Lisette Otto
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-11 61 45 18