Manager Personeel & Organisatie bij EZK/LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 414-20
Publicatiedatum
16 november 2020
Sluitingsdatum
2 december 2020

Ben jij op zoek naar een betekenisvolle managementfunctie waarin jouw leidinggevende ervaring in verandertrajecten, bijvoorbeeld bij een uitvoeringsorganisatie, maximaal van pas komt? Vind jij dienstverlening die staat als een huis essentieel, en wil je ook de lijnen uitzetten voor toekomstige organisatieontwikkeling? Wie weet is deze unieke positie in het directieteam jou dan op het lijf geschreven.

Hier heb je concreet invloed op de kwaliteit van de P&O-dienstverlening voor duizenden ambtenaren binnen twee ministeries. Als manager P&O in Den Haag neem je het voortouw binnen een afdeling die cruciaal is voor het succes van de twee departementen waarvoor wij werken:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Het versterkt het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleert duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt het ministerie bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

De beide ministeries werken nauw samen en streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Bedrijfsvoering

Bij de inrichting van de ministeries EZK en LNV is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’, waarbij een aantal zaken wordt gedeeld door beide ministeries, zoals de Directie Bedrijfsvoering (DB). Binnen DB is hard gewerkt om deze ‘middenpositie’ goed vorm te geven, zowel op het terrein van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en in het toezicht. De uitdaging voor de komende jaren is om dit verder uit te bouwen en te bestendigen samen met de beide opdrachtgevers EZK en LNV.

DB bestaat uit vijf afdelingen: Personeel & Organisatie (P&O), Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting (IFH), Planning & Control (P&C), Bureau Managementondersteuning (BMO) en POOL. Bij de Directie Bedrijfsvoering werken in totaal ongeveer 500 medewerkers.

Personeel & Organisatie

De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van nu vragen om een wendbare EZK/LNV-organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers, die de kennis, vaardigheden en gedrevenheid hebben om de gevraagde maatschappelijke opgaven uit te voeren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. De afdeling P&O (DB/P&O) is de hands-on partner die bestuurders, managers en medewerkers ondersteunt in deze opgave. Wij hebben als DB/P&O een voortrekkersrol in de nog grote opgave om een diverse en inclusieve organisatie te realiseren en dus willen wij ook zelf binnen DB onze bijdrage leveren om een goede afspiegeling te zijn van de samenleving. Kandidaten die zich juist door ons streven naar diversiteit aangesproken voelen, nodigen wij daarom ook van harte uit om op deze vacature te reageren.

P&O bestaat uit de afdelingen Strategie & Organisatieontwikkeling, Mobiliteit & Ontwikkeling, Advies & Beheer en het team Medezeggenschap Bestuurder. Dit met in totaal ongeveer 75 medewerkers. Jij geeft direct leiding aan het management van deze afdelingen.

Jouw opgave

Eén Directie Bedrijfsvoering voor twee departementen is uniek binnen de Rijksoverheid. We streven er naar om met elkaar te laten zien dat bedrijfsvoering vanuit deze ‘middenpositie’ de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie ten goede komt. We boeken de eerste successen. Maar we willen nog flinke stappen maken, ook op het gebied van P&O. Een mooie uitdaging voor jou als nieuwe manager P&O.

Jij bent vanuit het Directieteam concernbreed de daadkrachtige ambassadeur van deze geïntegreerde aanpak. Daarbij stuur je op de kwaliteit en wendbaarheid van onze P&O-dienstverlening van vandaag, maar geef je ook richting aan de organisatieontwikkeling op jouw terrein in de toekomst. Dit voor twee ministeries en de organisatieonderdelen die daarbij horen, zoals de NVWA, RVO en ACM. Allemaal organisaties die midden in de huidige economische en maatschappelijke hectiek opereren. Ook draag je als manager P&O bij aan het rijksbrede P&O-beleid en je vertaalt dit beleid naar de ministeries van EZK en LNV, en naar de onderdelen ervan.

Jouw doel is duidelijk: jij maakt de afdeling P&O tot een ijzersterke en betrouwbare dienstverlener voor de hele organisatie. Dit doe je door de structuur en processen binnen de afdeling verder te optimaliseren en producten helder te definiëren. Hierin werk je nauw samen met andere onderdelen van de twee departementen en met de verschillende conceronderdelen. Je voert met alle betrokken partijen het gesprek over de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van de afdeling P&O. Bijvoorbeeld met de Shared Service Organisaties over duidelijke afbakening van taken.

Professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap zijn daarbij voor jou vanzelfsprekend. Samen met de bestuurders waarmee je werkt, stel je de juiste prioriteiten en je houdt deze steeds scherp voor ogen bij alle vragen en wensen die voorbij komen.

Daarin ben je een tactvolle gesprekspartner, die streeft naar samenwerking en verbinding. Maar je bent ook een stevige onderhandelaar, die snel resultaten boekt. Ook als je op weerstand stuit. Jij blijft niet hangen in beleidsstukken, maar krijgt het voor elkaar! Daarbij stimuleer en motiveer je de teams en medewerkers waaraan je leiding geeft in hun werk en je zorgt zodat de basisdienstverlening op orde is.

Tegelijkertijd ben je de scherpe organisatiedenker met een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen op jouw beleidsterrein en met oog voor het rijksbrede belang. Je signaleert de veranderende P&O-behoeftes binnen de organisatie en met je brede blik vanuit DB en P&O sorteer je hierop voor. Waar nodig onderneem je direct actie, maar in ieder geval zet je de lijnen uit voor veranderingen die noodzakelijk zijn om ook op de langere termijn optimaal aan te sluiten bij de vraag. Jij weet als geen ander hoe je een organisatie in beweging brengt en hoe je mensen meekrijgt in ingrijpende verandertrajecten.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt wo-niveau door opleiding of werkervaring.
 • Je hebt ruime ervaring met het initiëren en sturen van grootschalige verandertrajecten. Het liefst in een (grote) uitvoeringsorganisatie of in een andere organisatie met complexe uitvoeringsprocessen.
 • Je bent echt geïnteresseerd in personele en organisatiekundige vraagstukken.

Gevraagde persoonlijke typering

 • Je bent pragmatisch ingesteld en stuurt in de dagelijkse processen aan op kwaliteit en efficiëntie. Tegelijkertijd heb je een visie waarmee je richting geeft aan organisatieontwikkeling op de langere termijn.
 • Je kunt je goed inleven in mensen met verschillende perspectieven en belangen, en weet daartussen bruggen te slaan.
 • Je geeft richting en sturing door te inspireren, je enthousiasmeert door visie en inhoud en je verbindt mensen door de frisse blik, open mind en energie die je meebrengt.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie met directe impact op de organisatie en de ambtenaren van twee ministeries.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en € 7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

 • De ministeries EKZ en LNV houden van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vegroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes in de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Heb je een status als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Vermeld dit dan duidelijk in je motivatie, zodat we je sollicitatie met voorrang kunnen behandelen.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Wil je als manager P&O het verschil maken voor duizenden ambtenaren binnen EZK en LNV? Upload dan uiterlijk 1 december je cv en motivatie via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD 414-20.

Meer informatie

Over de vacature

Desirée Roesink
Directeur Bedrijfsvoering
Telefoonnummer: 070 – 3798188 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Stella Makadoero
ABD-consultant
Telefoonnummer: 06 – 11 37 66 35
E-mailadres: s.makadoero@minezk.nl