Manager R&D Satellietwaarnemingen bij het KNMI

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 463-20
Publicatiedatum
18 december 2020
Sluitingsdatum
31 januari 2021
KNMI Sentinel 5P data products

De opgave van de manager R&D Satellietwaarnemingen

Internationaal leidend in de satellietmonitoring van luchtkwaliteit, wind, aerosolen, wolken en straling. Dat is de vakgroep R&D Satellietwaarnemingen, die jij managet. Vanuit De Bilt zorg je dat we met innoverende satelliettechnologie bijdragen aan de missie van het KNMI: de samenleving optimaal informeren over weer en klimaat.

Je geeft leiding aan de research-en-developmentvakgroep Satellietwaarnemingen (RDSW). Ons werk is zeer actueel. Tijdens de coronacrisis kozen overheden er wereldwijd voor om de mobiliteit van mensen aan banden te leggen. De gevolgen hiervan zijn door het Nederlandse satellietinstrument TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) in beeld gebracht, met het KNMI als initiator. Satellietwaarnemingen spelen ook een grote rol in de verbetering van de weersverwachtingen en de monitoring van het ozongat boven Antarctica.

Als manager van RDSW speel je een centrale rol in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en dataproducten, waarbij je veel samenwerkt met partners in binnen- en buitenland. Dankzij deze instrumenten wordt onze kennis over het weer, het klimaat en de atmosfeer steeds preciezer. En kunnen we bijdragen aan het terugdringen van risico’s voor de samenleving als gevolg van extreem weer, klimaatverandering en luchtvervuiling.

Nu staan we voor de uitdaging om - naast het exploiteren van satellietinstrumenten zoals het Ozone Monitoring Instrument, AEOLUS (windmetingen) en TROPOMI - nieuwe satellietinstrumenten te ontwikkelen. Hiermee kunnen we onze positie bestendigen als internationaal erkend expert op het gebied van aardobservaties van wind, wolken en luchtkwaliteit. Jij bent het inhoudelijk boegbeeld dat de samenwerking met partners in binnen- en buitenland tot stand brengt en projecten verwerft.

Samen met de adjunct-manager geef je leiding aan 46 medewerkers van maar liefst negen nationaliteiten, verdeeld over vier clusters. Je stimuleert en begeleidt hen in hun ontwikkeling en zorgt voor een goede onderlinge samenwerking. Hierdoor kunnen ze een concrete bijdrage leveren aan de kerntaken van het KNMI. De meeste medewerkers zijn onderzoekers en internationaal actief. Enkele hebben een sterke internationale reputatie en zijn lead author van studies en internationale rapportages over luchtkwaliteit, de ozonlaag en atmosferische dynamica.

In jouw rol draag je eraan bij dat het KNMI kan inspelen op de vragen uit de samenleving. Daartoe zoek je de verbinding met je collega’s en adviseer je de directieraad over wetenschappelijk-strategische vraagstukken. Aan de leden van de directieraad leg je ook verantwoording af, en je maakt deel uit van het managementteam.

Wat vraagt dit van jou?

  • Je bent gepromoveerd in de natuurwetenschappen.
  • Je hebt inhoudelijke kennis van en een heldere visie op de ontwikkeling van het vakgebied.
  • Je hebt ervaring met het uitvoeren en managen van research-en-developmentprojecten of -programma’s.
  • Je kunt wetenschappelijk onderzoek aansturen en hebt ervaring in leidinggeven aan een groep onderzoekers.
  • Je neemt mensen mee, zodat er eenheid en vertrouwen ontstaat. Je bent verbindend, zowel binnen als buiten het KNMI, en je gelooft dat samenwerking bijdraagt aan ons succes.
  • Je hebt een nationaal en internationaal netwerk op het expertiseveld van de vakgroep.
  • Je geniet aanzien op het domein van aardobservatie en bent daarmee in staat aansprekende opdrachten binnen te halen en hiervoor geld te verwerven.
  • Je hebt een politiek-bestuurlijke antenne.

Wat bieden wij?

  • Salarisschaal 15, € 5485 - € 7736 bruto per maand. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget (IKB) over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Het KNMI wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is een agentschap van het ministerie van IenW. We vormen het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Als het gaat om veiligheid, economie en een duurzaam milieu verstrekken we gerelateerde weersinformatie aan het publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Vanuit onze centrale weerkamer in De Bilt verzorgen we weersverwachtingen en waarschuwingen. De beschikbaarstelling van onze kennis, data en informatie is onze belangrijkste taak.

Daarnaast onderzoeken we klimaatveranderingen, aardbevingen en aanverwante verschijnselen. En werken we wereldwijd intensief samen met andere instituten en onderzoeksinstellingen. Ons klimaatonderzoek richt zich op de waarneming, analyse en voorspelling van veranderingen in het klimaatsysteem. Onze onderzoekthema’s kiezen we op basis van de stand van zaken in het internationale klimaatonderzoek, en vragen van de overheid en uit de samenleving.

De vakgroep R&D Satellietwaarnemingen

De vakgroep R&D Satellietwaarnemingen is internationaal leidend in de satellietmonitoring van luchtkwaliteit, wind, aerosolen, wolken en straling. We leiden TROPOMI, zijn partner in de grote satellietprojecten zoals Aeolus, CO2M, Sentinel-4 en -5, EarthCARE, Aeolus-FO, EUMETSAT-SAF-projecten en Copernicus-services. Deze projecten vormen ons portfolio voor de komende jaren.

We zijn sterk extern gericht: zowel qua onderzoeksonderwerp, als projecten en financiering. We opereren in een netwerk van nationale en internationale opdrachtgevers, zoals het Netherlands Space Office, de European Space Agency, EUMETSAT en de Europese Unie.

We dragen bij aan de missie van het KNMI: met state-of-art-computertechnieken zorgen we dat innovaties met satellietmetingen leiden tot betere dienstverlening, met name in het Early Warning Centre dat momenteel bij het KNMI in ontwikkeling is. Daarnaast zijn we een betrouwbare leverancier van operationele satellietproducten. En we laten zien hoe we van innovatie naar operaties en services kunnen gaan.

Bijzonderheden

Een selectieassessment en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 463-20 naar:

E-mailadres: ManagementDevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gerard van der Steenhoven
hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Telefoonnummer: 030 - 220 63 36

Over de sollicitatieprocedure

Rins Flapper
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 75 35 71
E-mailadres: rins.flapper@minienw.nl