Manager Uitvoering Landbouwbeleid bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 379-20
Publicatiedatum
12 november 2020
Sluitingsdatum
28 november 2020
landbouw

Zorgen dat Europese richtlijnen zoals bijvoorbeeld voor dierenwelzijn goed worden nageleefd, bijvoorbeeld rondom het transport van dieren over de weg. Erop toezien dat landbouwsubsidies daar terechtkomen waarvoor zij bedoeld zijn. Beleid ontwikkelen voor het opslaan van zuivelproducten die boeren in coronatijd zelf niet kwijt kunnen.

Zomaar een paar onderwerpen waarin jij als manager implementatie Europees landbouwbeleid in Den Haag een verantwoordelijke rol hebt. Belangrijke thema’s, met directe impact op het dagelijks leven in de Nederlandse landbouwsector en daarbuiten. Met je team stuur je op goede implementatie van Europees landbouwbeleid in Nederland. Een boeiende functie op het snijvlak van beleid en uitvoering.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

De minister van LNV heeft de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ en het daarop volgende realisatieplan uitgebracht. Meer informatie over de visie van LNV vind je hier.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Agro

DG Agro werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050. Maar ook om het verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit en het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden. Verder is een belangrijk doel het stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. EIA zet ook in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties). Bij EIA werken ongeveer 80 medewerkers verdeeld over vier teams: het team Europees landbouwbeleid, het team EU-conformiteit, Markt- en Prijsbeleid en Aansturing uitvoerende diensten, het team Agro-economie en Coördinatie-EU en het team Internationale Agribusiness en Voedselzekerheid.

Jij als manager Uitvoering Landbouwbeleid geeft leiding aan het team EU-conformiteit, Markt- en Prijsbeleid en Aansturing uitvoerende diensten. Een team met circa zeventien medewerkers, verdeeld over drie subteams met ieder een eigen inhoudelijke focus. Ook maak je als lid van het managementteam deel uit van de directie EIA, met in totaal vijf leden.

Jouw opgave

Europees landbouwbeleid nationaal goed uitvoeren? Jij zorgt ervoor! Samen met je team en namens het ministerie van LNV geef je het beleid concreet handen en voeten in Nederland. Je team bewaakt daarbij de Europese kaders en vertaalt deze naar concrete uitvoering. Dit betekent: helpen de juiste prioriteiten te stellen in alle thema’s die spelen, de beleidsagenda vaststellen en toezien op de correcte en tijdige implementatie van het beleid op de verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: hoe zet je de (beperkt) beschikbare capaciteit t.a.v. handhaving het beste in om dierenwelzijn goed te borgen en welk effect heeft dat op de voedselketen (denk aan transport, en in de slachthuizen). Of hoe zorg je dat de controles op het boerenerf zo optimaal en geïntegreerd mogelijk verlopen. En welke maximale transparantie is er mogelijk binnen het Europese markt- en prijsbeleid om ook zo de positie van de boeren te kunnen versterken.

Daarbij doet het subteam Aansturing uitvoerende diensten dit specifiek voor uitvoering van beleid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subteam EU-conformiteit ziet erop toe dat beleid inhoudelijk voldoet aan de Europese richtlijnen. En het subteam Markt- en Prijsbeleid zorgt voor een correcte uitvoering van het Europese markt- en prijsbeleid in Nederland.

Jij bent daarin de manager die je team inspireert en motiveert. Je zorgt dat iedereen op tijd en in nauwe verbinding met de beleidsdirecties van LNV de goede stappen zet. En je bewaakt de voortgang en de planning. Daarbij stuur je op concrete resultaten en ben je juridisch en financieel verantwoordelijk.

Naast je rol als leidinggevende van je team, ben je een belangrijke spil in de samenwerking en in het overleg met een groot aantal partijen dat bij de taken van je team betrokken is. EIA is een directie met veel politiek-bestuurlijke dynamiek en een Europese en internationale oriëntatie. EIA geeft haar beleid vorm in intensieve samenwerking met de partijen in de keten en met andere maatschappelijke partners. En er vindt intensieve afstemming plaats met de verschillende beleidsdirecties van LNV en in interdepartementaal verband met andere ministeries.

Jij vertegenwoordigt jouw team binnen dit brede politiek-bestuurlijke speelveld. Je doet dit met veel strategisch inzicht en met gevoel voor de onderlinge verhoudingen en voor de verschillende belangen. Samenwerken en verbinden vind je daarin vanzelfsprekend, maar waar nodig heb je ook de stevigheid om in dilemma’s knopen door te hakken. Jij staat voor je team en voor het beleid.

Een maatschappelijk relevante functie, waarin je dagelijks het verschil maakt voor een belangrijke sector in Nederland.

Wat vraagt dit van je?

Jouw opgave vraagt om:

 • Leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld bij een grote uitvoerende dienst.
 • Aantoonbare interesse in en ervaring met de internationalisering van het (agro) bedrijfsleven.
 • Interesse in of ervaring met uitvoeringsvraagstukken en met juridische dilemma’s.
 • Goede beheersing van de Engelse taal en bij voorkeur ook van andere vreemde talen.

Gevraagde persoonlijke typering

Als manager Uitvoering Landbouwbeleid ben je verder:

 • Politiek en bestuurlijk sensitief en heb je strategisch inzicht.
 • Zowel binnen als buiten LNV effectief en gezaghebbend.
 • Een teamspeler en een coachend leider.
 • Betrouwbaar en integer. Je organiseert tegenspraak en je stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Constructief en effectief in het samenwerken en onderhandelen met in- en externe partijen.
 • Iemand die scherp durft te zijn met behoud van en aandacht voor de relatie en voor signalen van gesprekspartners.
 • Flexibel, communicatief ingesteld en een goede planner en verbinder.

Wat bieden wij?

 • Een interessante leidinggevende functie met een groep bevlogen mensen in een dynamische omgeving.
 • Een salaris tussen € 5.447,34 en € 7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak je de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleiding en een uitgebreid inwerkprogramma.
 • Flexibele werktijden.  
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Omdat je zeker in het begin vanwege de coronamaatregelen veel thuiswerkt, kun je ook rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Ook worden referenties opgevraagd.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag uiterlijk 28 november.

Je Curriculum Vitae en motivatiebrief kun je onder vermelding van vacaturenummer BABD 379-20 indienen via het sollicitatieformulier.

De selectiegesprekken worden in de week van 7 december gepland.

Meer informatie

Over de vacature

Guido Landheer
Directeur EIA
Telefoonnummer: 070 - 379 89 41 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Stella Makadoero
MD-consultant
Telefoonnummer: 06 – 11 37 66 35
E-mailadres: s.makadoero@minezk.nl