Manager VWS Flex

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
15
Publicatiedatum
4 juli 2022
Sluitingsdatum
21 augustus 2022
Mensen op een trap met regenboogkleuren

Ondernemen binnen de Rijksoverheid. Dat is de essentie van je boeiende en uitdagende functie als manager VWS Flex in Den Haag. Je neemt het voortouw in de verdere ontwikkeling van onze afdeling en van de medewerkers die we op flexibele basis inzetten. Tegelijkertijd werk je aan de uitbreiding van onze dienstverlening, waarmee je ons succes vergroot. Ben jij een ondernemende manager met ervaring in het matchen van vraag en aanbod van professionals? Solliciteer dan op deze unieke functie.

De opgave

VWS Flex zet professionals uit de eigen organisatie flexibel in op programma’s, projecten en beleidsopgaven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de concernpartners. Wat vandaag in het nieuws is, kan morgen een opdracht zijn. De afdeling bestaat uit 120 bevlogen en enthousiaste professionals die zich graag willen ontwikkelen voor maatschappelijke en actuele vraagstukken. Jij bent de bevlogen leidinggevende van deze medewerkers die we vanuit vier pools gemiddeld voor zes tot negen maanden matchen op tijdelijke opdrachten.

Met nog drie managers en onze secretaris trek je de kar binnen VWS Flex en samen vormen jullie onder jouw leiding als hoofd van de afdeling VWS Flex. Daarnaast maak je deel uit van het MT van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel waar VWS Flex onder valt.

Sinds een aantal jaren werken we als project- en programmamanagers van VWS Flex ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie. En we zijn in het sociaal domein in gesprek met partners om ook daar onze professionals flexibel in te zetten. Vanwege de enorme behoefte binnen de Rijksoverheid aan kwalitatieve tijdelijke medewerkers, zien we flinke kansen om verder te groeien. Jij als manager helpt ons om deze groei te realiseren.

Je belangrijkste taken als afdelingsmanager? Onze bijzondere ‘identiteit en cultuur’ vasthouden en in gesprek met onze opdrachtgevers en je eigen mensen zorgen dat altijd de juiste medewerker op de best passende plek werken. Maar ook: je collega-managers en medewerkers meenemen in hun verdere ontwikkeling. Een ontwikkeling waarin ‘samen nog beter worden’ centraal staat.

Daarnaast zet je onze afdeling als pool van de beste tijdelijke professionals nadrukkelijker op de kaart binnen de Rijksoverheid. Dit betekent dat je werkbare en haalbare afspraken maakt met opdrachtgevers en dat je de huidige samenwerking met hen verder uitbouwt. In onze ogen geldt voor je functie ‘the sky is the limit’. Daarom ga je ook aan de slag om nieuwe kansen te creëren voor het flexibel inzetten van je medewerkers elders binnen de Rijksoverheid. Ga jij voor deze fantastische uitdaging?

Wat vraagt dit van jou?

  • Je hebt ervaring met hr-dienstverlening, organisatieontwikkeling en positionering van een afdeling. Je bent dan ook gewend te sturen op prestaties, resultaten, vernieuwing en verbetering;
  • Je hebt een wo werk- en denkniveau en hebt jezelf ontwikkeld met opleidingen en trainingen in management, coaching en leidinggeven;
  • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, kunt goed onderhandelen en bent sterk in het bouwen en onderhouden van een netwerk;
  • Je bent een teamplayer en een doener: je kunt je goed verplaatsen in anderen met verschillende perspectieven en belangen en weet daartussen bruggen te slaan;
  • Je schakelt makkelijk tussen de uiteenlopende onderwerpen en beleidsterreinen waarvoor je verantwoordelijk bent en beweegt je soepel in een grote organisatie met complexe besluitvorming.

Wat bieden we

Een uitdagende managementfunctie bij een ministerie dat in het hart van de actualiteit staat. De functie heeft een salaris van maximaal € 7.891,44 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

VWS telt ruim 5.000 medewerkers, die voor een belangrijk deel bij agentschappen, raden en inspecties werken. Op het kerndepartement werken ruim 1.700 medewerkers. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratiekantoor (CAK) en het Zorginstituut Nederland.

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, VWS Flex

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) zet zich met volle kracht in om VWS beter te laten presteren. Doordat wij ons richten op de organisatie, bedrijfsvoering en het personeel kunnen onze collega’s van de andere directies focussen op hun tak. Zo maken we met elkaar het verschil.

De bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid heeft een beweging gemaakt naar ‘één bedrijfsvoering Rijk’. Veel operationele taken en werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)bedrijven. Als directie OBP zijn we de intermediair die zowel onze eigen organisatie als de dienstverleners goed kent en verbindt. We leveren zelf ook diensten, implementeren nieuw (rijks)beleid en adviseren medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen wij op ons domein de externe belangen van VWS, bijvoorbeeld richting (rijks)leveranciers en (rijks)beleidsmakers.

Bij OBP zijn we pragmatisch en resultaatgericht ingesteld, we hechten waarde aan plezier hebben op het werk en staan in verbinding met zowel managers, medewerkers als met elkaar. We streven een hoge kwaliteit van onze dienstverlening en advisering na, willen continu verbeteren en vinden het leuk om te experimenteren met nieuwe en innovatieve werkvormen. We vinden iedereen uniek en waarderen ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen, ook in hoe we met elkaar samenwerken.

De directie OBP heeft ongeveer 260 medewerkers verdeeld over vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, VWS Flex, Bedrijfsvoering, CIO Kern en Informatiemanagement en het Bedrijfsbureau.

Meer informatie over de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel.

VWS Flex

Bij VWS Flex zetten we professionals in voor tijdelijke opdrachten binnen het ministerie van VWS, bij het ministerie van SZW, de Nationale Arbeidsinspectie en ook steeds vaker bij andere organisaties binnen de Rijksoverheid. Dat doen we vanuit vier medewerkerspools: Flex ǀ Pro, met project-, programma- en interimmanagers en projectsecretarissen, Flex ǀ Beleid met interim-beleidsmedewerkers, Flex ǀ Trainees en Flex ǀ Gedetacheerden. Daarnaast hebben we binnen VWS Flex een ondersteunend team, Bureau Flex.

Ook al werken we voor een groot deel van onze tijd op opdrachten elders, binnen VWS Flex voelen we ons met elkaar één afdeling. Er heerst bij ons een duidelijk ‘wij-gevoel’. We doen er ook alles aan om dit gedeelde gevoel vast te houden. Regelmatig zien we elkaar bij bijeenkomsten die we als afdeling organiseren. Bijeenkomsten waar we kennis en ervaringen met elkaar delen, werken aan opleiding en training of de voortgang van opdrachten bespreken. We vinden plezier in het werk ook erg belangrijk en nemen regelmatig de tijd voor ontspanning. Daarom organiseren we ook activiteiten waar we met elkaar op een informele manier bijpraten en samen leuke dingen ondernemen.

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag via het bijgaande sollicitatieformulier. Richt je sollicitatie aan Hui-ling Tigchelaar, directeur OBP.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook vragen we referenties op.

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, heb je bovendien een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer informatie

Over de vacature

Hui-ling Tigchelaar
Directeur OBP
Telefoonnummer: 06-11 79 47 92

Van 1–21 augustus:
Irma Turenhout
Telefoonnummer: 06-15 03 50 21

Over de sollicitatieprocedure

Marielle Kamp
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 – 50 05 22 93  

Van 22 augustus - 2 september:
Saskia van der Merwe
Telefoonnummer: 06 – 50 15 60 22