Manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 166-21
Publicatiedatum
3 mei 2021
Sluitingsdatum
16 mei 2021
Man met loopkrukken op kantoor

Mensen die ziek of arbeidsongeschikt worden snel weer terug naar werk begeleiden. En als dat niet lukt zorgen voor inkomensondersteuning. Daarvoor zet jij je in als manager van de afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Een dynamische functie waarin je op een inspirerende manier sturing geeft aan de afdelings- en directiedoelen en de verbinding legt met de doelgroepen en met alle betrokkenen bij beleid. Daarnaast ben je de inhoudelijk sparringpartner voor bewindspersonen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dit kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

Afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

De twintig medewerkers van jouw afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid werken samen met collega’s van SZW, UWV en de Belastingdienst aan re-integratie richting werk en inkomensondersteuning voor mensen die ziek of (deels) arbeidsongeschikt zijn. Waar UWV, maar ook werkgevers, primair verantwoordelijk zijn voor het re-integratieproces en inkomensondersteuning, creëren we bij het Rijk hiervoor de wettelijke en financiële randvoorwaarden.

Om onze doelen te bereiken doen we onder meer het volgende:

 • In gesprek met uitkeringsgerechtigden, werkgevers en uitvoerders monitoren we of het gevoerde beleid begrijpelijk, menselijk en effectief is.
 • We ontwikkelen en onderhouden wet- en regelgeving op het gebied van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het gaat daarbij onder andere om loondoorbetaling bij ziekte (geregeld in het Burgerlijk Wetboek), de Ziektewet, de WAO en WIA en de Wajong.
 • We brengen prikkels aan in de uitkerings- en financieringssystematiek, zodat zowel de werknemer als de werkgever zich optimaal inspannen om ziekte te voorkomen of zo snel mogelijk te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat.
 • We geven het UWV opdracht voor het verrichten van dienstverlening, re-integratieactiviteiten om mensen weer aan het werk te helpen en bieden voorzieningen aan mensen met een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering voor wie de voormalig werkgever geen verantwoordelijkheid meer draagt.

De belangrijkste inhoudelijke opgaven voor de komende jaren zijn:

 • het doorlichten van beleid en uitvoering op (onbedoeld) hardvochtige uitkomsten;
 • het creëren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel;
 • het zorgen voor maatwerk in de dienstverlening van UWV;
 • het volgen en voeden van de maatschappelijke gesprekken over verplichtingen van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • het zorgen voor oplossingen in de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen;
 • het vereenvoudigingen van wetgeving.

De afdeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid valt onder het directoraat-generaal Sociale Zaken en Integratie (DG SZI) binnen de directie Werknemersregelingen. Lees hier meer over DG SZI en de directie.

Jouw opgave

Op een inlevende en verbindende manier geef jij beleid op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid concreet en succesvol vorm en je stuurt op de uitvoering ervan. Met een goed gevoel voor wat er leeft onder onze doelgroepen en met een scherp oog voor onbedoelde bijeffecten van dit beleid. Kort gezegd is dit waar het in jouw verantwoordelijke functie als manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid vooral om draait. Een rol waarin je intern en extern de voortrekker bent in een beleidsopgave die een grote groep werknemers en zelfstandigen in Nederland direct raakt.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Door jouw motiverende en inspirerende manier van leidinggeven voelen jouw medewerkers zich vrij en gesteund tegelijk. Zo ben je benaderbaar voor en betrokken bij je medewerkers. Je creëert een omgeving waarin iedereen zich veilig en gezien voelt en houdt de balans tussen werk en privé bij iedere collega goed in de gaten. Je zorgt voor de werkverdeling, een adequate prioritering en evenwichtige werkbelasting. Ook heb je oog voor de kwaliteiten en de talenten van je medewerkers: dankzij jou heeft iedereen een takenpakket dat bij hem of haar past.

Verder geef je sturing aan de afdelingsdoelen en werk je zelf actief mee aan het behalen hiervan. Je stuurt op heldere resultaten, zorgt dat beleid in de breedte concreet handen en voeten krijgt en richt processen in om tot besluitvorming te komen. Daarin ben je een faciliterende manager, die medewerkers veel ruimte geeft voor eigen initiatief en voor het nemen van verantwoordelijkheid. Je zorgt bovendien dat we (signalen van) de mensen voor wie ons beleid bedoeld is, meenemen in de besluitvorming. Je doorziet snel de hoofdlijnen van de dossiers en legt daarbij verbinding met andere dossiers binnen SZW. Daarmee ben je een belangrijk adviseur voor de bewindspersonen van SZW en sta je waar nodig de minister bij tijdens debatten in de Tweede Kamer.

In je functie werk je nauw samen met je collega-managers binnen de directie Werknemersregelingen, SZW, UWV en de Belastingdienst. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het netwerk van inkomensverzekeraars en werkgevers en werknemersorganisaties. Daarin neem je samen met je medewerkers het initiatief. Je bent een echte ambassadeur van het beleid onder alle betrokkenen. Je hebt een goed oor voor politieke en maatschappelijke opvattingen, je weet wat er speelt binnen de doelgroepen, maar je gaat ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Binnen al deze krachtenvelden communiceer je open en inspirerend. Je handelt standvastig, maar weet ook wanneer flexibiliteit geboden is.

Je maakt als manager Ziekte en Arbeidsongeschiktheid deel uit van het hechte managementteam van Werknemersregelingen. Met de vier overige afdelingshoofden en de directeur neem je de tijd voor onderlinge inhoudelijke discussies, maar ook voor gezelligheid. Elkaar scherp houden, elkaar steunen en het goede voorbeeld geven richting de directie, zoals in de werk-privébalans, vinden we in ons managementteam erg belangrijk.

Wat vragen we van je?

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt kennis van de sociale zekerheid en je weet hoe de besluitvormingsprocessen binnen het Rijk werken.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en hebt daarbij oog voor de kwaliteiten en de behoeften van individuele medewerkers met en zonder arbeidsbeperking.
 • Je hebt affiniteit of ervaring met de uitvoering van beleid en hebt oog voor de menselijke maat in de uitkomsten van beleid.
 • Je hebt een goed gevoel voor het politiek en maatschappelijk debat en durft je open en kritisch op te stellen, ook richting de ambtelijke top en bewindspersonen.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende managementfunctie in het hart van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij je grote impact hebt op de organisatie en op de samenleving.
 • Een salaris tussen de € 5.447,34 en € 7.682,93 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Ook detachering is mogelijk. In dat geval behoud je je huidige salarisschaal en rechtspositie.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment voornamelijk vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.
 • Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Bijzonderheden

Het ministerie van SZW houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen we referenties opvragen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 166-21 naar:

E-mailadres: managementdevelopment@minszw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Janneke Boer
Waarnemend directeur Werknemersregelingen
Telefoonnummer: 06-21 16 01 98
E-mailadres: jboer2@minszw.nl

Over de sollicitatieprocedure

Tamar van Beek
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-21 22 09 92
E-mailadres: tvbeek@minszw.nl