MT-lid Bureau Bestuursraad bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BBR_20200211_15
Publicatiedatum
12 februari 2020
Sluitingsdatum
26 februari 2020

Houd jij van een dynamische werkomgeving? En van het aansturen van een divers team? Dan ben jij het MT-lid dat wij zoeken.

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Meer informatie over EZK.

Bureau Bestuursraad

Bureau Bestuursraad (BBR) is de stafdirectie in het hart van de besluitvorming binnen het departement. BBR zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de bewindspersonen en de ambtelijke top van het ministerie van EZK. Samen met de directie Bestuurlijke Politieke Zaken (BPZ) van het ministerie van LNV ondersteunt ongeveer de helft van de BBR-medewerkers ook de bewindspersonen en ambtelijke top van LNV. Dagelijks is er contact met de politieke en ambtelijke leiding en met vele beleidsdirecties.

Werken bij BBR is dynamisch en afwisselend, vooral omdat wij hier het overzicht hebben en houden over wat er binnen het departement gebeurt.

Het managementteam van BBR bestaat uit een directeur, een MT-lid en een manager stukkenstroom/directiesecretaris, die op collegiale wijze de directie aansturen.

Als MT-lid ben je personeelsverantwoordelijk voor ruim 20 medewerkers met veel verschillende functies (kamerbewaarder, secretaresse bewindspersonen, medewerker protocol, interne toezichthouder op de beveiliging of privacy, adviseur van de bestuursraad).

Wat ga je doen?

De kern van de opgave die jij als MT-lid krijgt, is de opgave om het team goed zijn werk te laten  doen. Je voelt je en bent verantwoordelijk voor de professionele aanpak van de werkprocessen en voor het personeelsbeleid van jouw team. Dit doe je door een omgeving te creëren waar binnen de medewerkers, die over het algemeen onder hoge druk werken, optimaal kunnen presteren. Je zorgt hierbij voor het overzicht en steunt, stuurt en/of relativeert daar waar nodig. Je organiseert tegenspraak en stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Je staat voor je mensen en hebt oog voor werkplezier en collegialiteit. Wanneer knelpunten ontstaan omdat processen niet goed georganiseerd zijn, heb je als taak er voor te zorgen dat dit structureel verbetert. Je bent sparring partner voor de directeur en de manager stukkenstroom. In je werk en dat van je medewerkers houd je rekening met de belangen van EZK en LNV. Je zoekt daarbij actief naar samenwerking met de zusterdirectie BPZ van LNV en de andere directies binnen EZK en LNV. Je vervangt de directeur indien nodig.

Wat vraagt dit van jou?

Genoemde opgaven vragen om:

  • academisch werk- en denkniveau (WO);
  • ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
  • ervaring met of aantoonbare potentie voor het coachen en leidinggeven aan een team;
  • vaardig en actief in het opbouwen en onderhouden van een effectieve en resultaatgerichte, maar ook ontspannen werkcultuur.

gevraagde persoonlijke typering:

  • open, evenwichtig, zelfbewust, straalt rust uit;
  • analytisch scherp, doortastend, kan met overtuiging adviseren en interveniëren;
  • gericht op samenwerking en verbinding op verschillende niveaus (in het MT, binnen de directie BBR en BPZ en binnen het ministerie);
  • een positieve instelling en een goed humeur, ook in stressvolle situaties.

Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).
Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • (top)managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een veiligheidsonderzoek AIVD B maakt onderdeel uit van de procedure.

Gelet op de aard van de werkzaamheden geldt een meldingsplicht voor het bezit van financiële belangen die de belangen van de dienst kunnen raken.

Bijzonderheden

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van het selectieproces.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 10 maart en/of donderdag 12 maart 2020.

Solliciteren

Graag ontvangen we jouw reactie via het sollicitatieformulier.

Meer informatie

Over de vacature

mr. H.W. (Henny) Zunderman
directeur Bureau Bestuursraad
Telefoonnummer: 06-18 30 02 12

Over de sollicitatieprocedure

drs. L. (Leonore) Harthoorn
MD-consultant voor de ministeries van EZK en LNV
Telefoonnummer: 06-15 12 67 59
E-mailadres: l.harthoorn@minezk.nl