MT-lid Digitale Economie tevens plaatsvervangend directeur bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 398-22
Publicatiedatum
20 juli 2022
Sluitingsdatum
4 september 2022

Zet jij als MT-lid Nederland als digitaal knooppunt op de kaart? Wil je meebouwen aan een samenleving waarin digitalisering optimaal bijdraagt aan economische en maatschappelijke kansen voor iedereen? Ben jij tevens in staat om op te treden als plaatsvervangend directeur Digitale Economie? Lees dan verder!

Man met laptop

Opgave

Als MT-lid Digitale Economie lever je een bijdrage aan de digitale transitie. Samen zorgen we dat Nederland koploper is in digitalisering en digitale technologie optimaal weet toe te passen voor duurzame economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. En dat iedereen in Nederland toegang heeft tot een excellente digitale infrastructuur en beschikt over de digitale kennis en vaardigheden om daar veilig en vertrouwd gebruik van te kunnen maken.

Als MT-lid stuur je een tweetal clusters aan, totaal 20Ft. Met de teams zorg je ervoor dat iedereen in Nederland beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige digitale connectiviteit en een vrij en open internet. Zeker in tijden van hybride werken van vitaal belang. Dit doe je door het beheer frequentiespectrum en frequentieverdelingen, ondersteuning gemeenten bij lokale breedbandplannen en uitrol 5G, antennebeleid en connectiviteit voor omroep. De digitalisering transformeert onze economie in een razendsnel tempo. Hierdoor is het werk volop in de actualiteit.

Als MT-lid tevens plv directeur maakt je onderdeel uit van een vijfkoppig MT en vervang je bij afwezigheid de directeur. Samen met de andere Mt-leden geef je strategisch sturing aan de directie digitale economie. Je hebt de ambitie te willen weten wat speelt bij de Mt-leden en medewerkers. Je geeft ruimte aan medewerkers om vanuit eigen verantwoordelijkheid en autonomie te werken. Een politiek-bestuurlijke bewustzijn gecombineerd met oog voor de menskant en een inhoudelijke drive is daarbij cruciaal.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van EZK aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie.

We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Het Kabinet heeft de inzet op klimaat, energie, Groningen en digitalisering sterk verhoogd. De organisatie van het ministerie van EZK wordt daarom op deze beleidsterreinen versterkt en uitgebreid met een directoraat-generaal Economie en Digitalisering en een programma-directoraat-generaal Groningen en Ondergrond.

Directoraat-generaal Economie en Digitalisering

In het nieuwe DG Economie en Digitalisering zijn de volgende bestaande organisatieonderdelen samengebracht: de directie Digitale Economie (DE), de directie Algemene Economische Politiek (AEP), de directie Mededinging en Consumenten (MC) en de stafdirectie Nationaal Groeifonds. De directies AEP, MC en Nationaal Groeifonds maken vanaf 2018 deel uit van de portefeuille van de Chief Economist die ook lid is van de Bestuursraad van EZK. Aan deze portefeuille is de directie Digitale Economie toegevoegd. Digitale Economie was een onderdeel van het DG Bedrijfsleven en Innovatie. Met deze organisatieverandering is de directeur-generaal E en D tevens de Chief Economist van het ministerie.

Het DG Economie en Digitalisering is gericht op het goed functioneren van de economie en markten in Nederland en op het versterken van de economie en samenleving in het licht van de digitaliseringstransitie.

Het DG E&D zal komende periode verder vorm gegeven worden. In totaal werken er ca. 200 mensen bij DG Economie en Digitalisering. Het directoraat-generaal bestaat uit een mix van mensen met diverse achtergronden qua ervaring, leeftijd, gender en cultuur. Inclusief leiderschap staat centraal, waarbij de Dg de medewerkers uitnodigt het beste uit zichzelf te halen en de kracht van diversiteit en inclusie weet in te zetten, om gezamenlijk de ambitieuze doelen te realiseren.

Directie Digitale Economie

De directie Digitale Economie richt zich op de bijdrage van digitalisering aan de brede welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Digitale Economie maakt regels en ordent de markt voor elektronische communicatie, en creëert randvoorwaarden voor een maximale bijdrage aan duurzame economische groei. Voor grote delen van het beleid is het handelingsniveau Europees.

Wat Vraagt dit van jou?

 • Je bent in staat om op te treden als Plv Directeur digitale economie.
 • Je hebt affiniteit met de onderwerpen: telecommarkt, digitalisering en economie.
 • Je hebt hier ook visie op en je kunt een duidelijke koers neerzetten.
 • Je bent verbindend en gericht op samenwerking.
 • Je bent analytisch, een netwerker en politiek bestuurlijke sensitief.

Wat bieden wij?

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen.
 • Leidinggeven aan een organisatie met bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken.
 • Salarisschaal 15 (minimaal €  5595,18 en maximaal € 7891,44 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Een toelage in de naastgelegen hogere schaal voor de rol van plv directeur.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer, goede thuiswerkvoorzieningen en een goed bereikbaar kantoor in Den Haag.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

 • Gezien de samenstelling van het MT gaat de voorkeur naar een vrouw.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De selectieprocedure

De selectiegesprekken staan gepland in de week van 26 september.

Meer informatie over de vacature

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met:
Jos de Groot
directeur Digitale Economie
telefoonnummer: 070 379 64 70 (secretariaat directie Digitale Economie)

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Over de sollicitatieprocedure kun je tot en met 28 juli contact opnemen met:
Pieter Mooijman
MD-consultant Bureau ABD
telefoonnummer: 06-29 63 60 63

en vanaf 28 juli:
Lida van Doorn
MD-consultant Bureau ABD
telefoonnummer: 06-22 04 49 00

Solliciteren

Graag ontvangen wij uiterlijk 4 september je curriculum vitae en je motivatiebrief via het sollicitatieformulier, onder vermelding van vacaturenummer BABD 398-22.