MT-lid directie Digitale Overheid i.o. bij BZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD/2020/09
Publicatiedatum
23 maart 2020
Sluitingsdatum
6 april 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Directie Digitale Overheid i.o.

De directie Digitale Overheid i.o. zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een eenvoudige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen. Dat doen we door breed samen te werken met de omgeving. Zo maken we beleid op het gebied van digitale publieke dienstverlening dat optimaal is afgestemd op de behoeften van burgers en bedrijven. Op die manier helpen we om de randvoorwaarden te scheppen voor de verdere vooruitgang van sociale-technologische innovatie in Nederland. Tevens borgen we publieke waarden en mensenrechten bij technologische ontwikkelingen met behulp van beleid.

Onze ambitie voor de komende jaren is het vormgeven van een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke en gebruiksvriendelijke informatiesamenleving. Werken bij onze directie is uitdagend en complex.

De maatschappelijke opgaven

De ontwikkelingen van de digitale wereld staan geen minuut stil. Kunstmatige intelligentie, blockchain, internet of things, het brengt zowel kansen als risico’s. De overheid heeft een belangrijke rol in de informatiesamenleving. Jij bouwt als MT-lid van de directie Informatiesamenleving en Overheid mee aan een digitale overheid.

Als MT-lid stuur je een team met professionals aan en geef je leiding aan een van de afdelingen. Met het managementteam ben je vervolgens verantwoordelijk voor de visie op de digitale overheid. Je maakt beleid om burgers en bedrijven zo goed mogelijk te begeleiden en te beschermen in die digitale wereld en zet je dagelijks in voor de vooruitgang in de samenleving, waarbij iedereen mee moet kunnen blijven doen, ook zij die minder digivaardig zijn.

Kansen die nieuwe innovatie en datatechnologie voor de samenleving biedt, benut je. Je werkt daarvoor breed en veel samen binnen de overheid, maar ook met de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Waar werk je zoal aan? Bijvoorbeeld aan de nationale digitaliseringsstrategie, de ontwikkeling van de digitale dienstverlening van de overheid en aan de interbestuurlijke Agenda NL-DIGIbeter. Ook bevorder je innovatieve start-ups voor de versterking van de digitale overheid.

Het strategische beleid op basis van publieke waarden, daar zet jij je voor in. Je kent daarin de rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitvoerend en coördinerend departement. Gaat het om het spel tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar, dan weet je dat als geen ander te spelen. Je hebt in jouw functie natuurlijk volop oog voor je eigen werk, maar ook interesse in het werk van de andere afdelingen.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt relevante ervaring in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur met verschillende bestuurslagen.
 • Je hebt ervaring met verandermanagement en kunt een bijdrage leveren aan de verandering en verbetering van de organisatie, met oog voor medewerkers.
 • Je bent organisatiesensitief, vooral waar het gaat om de dynamiek tussen beleid en uitvoering.
 • Je bent een echte verbinder, gericht op het verbinden van belangen en het gezamenlijk bereiken van opgaven en je hebt een breed, relevant netwerk.
 • Je bent een generalist met aantoonbare ervaring in het I-domein,
 • Je hebt een frisse blik, bent innovatief ingesteld en vertrouwd met digitaliseringsvraagstukken.
 • Je bent gericht op samenwerking met verschillende belanghebbende partijen, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid, weet daarbij de juiste verbindingen te leggen en gunt anderen ook successen.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, houdt overzicht en voelt je verantwoordelijk in de keten.
 • Je bent zichtbaar integer, beschikt over het nodige zelfinzicht en zorgt voor reflectie in het veld.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van drie jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en er zullen zeker referenties worden opgevraagd (in overleg).

Sollicitatie

Graag ontvangen wij je sollicitatie via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD/2020/09.

Meer informatie

Over de vacature

Bas den Hollander
Directeur Informatiesamenleving & Overheid
Telefoonnummer: 070-426 61 76

Over de sollicitatieprocedure

Nienke Salomons
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-55 44 11 34
E-mailadres: nienke.salomons@minbzk.nl