MT lid directie Europees, Internationaal en Agro economisch beleid tevens plaatsvervangend directeur bij LNV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 9-23
Publicatiedatum
12 januari 2023
Sluitingsdatum
29 januari 2023

Ben jij een afdelingsmanager die zich wil inzetten voor de brede economische agenda van LNV? Ben jij een mensgerichte leidinggevende met oog voor resultaat? Wil je bijdragen aan de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem? Ben jij iemand die de directie in- en extern vertegenwoordigt, ook als plaatsvervangend directeur? Lees dan verder! Wij zoeken een manager voor het Team Agro-economie en tevens plaatsvervangend directeur bij de directie voor Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid van het ministerie van LNV.

Boer in een veld aardappelen

De opgave

 • Je bent personeelsverantwoordelijk voor de medewerkers van het team Agro-economie bij EIA.
 • Je bent lid van het managementteam van EIA en vertegenwoordigt EIA in- en extern. Als plaatsvervangend directeur neem je ook taken waar voor de directeur.
 • Je adviseert de bewindslieden en de ambtelijke top van het ministerie van LNV over de dossiers op jouw terrein, begeleidt hen daarbij onder andere in de Kamer en en hebt oog voor de politieke en bestuurlijke gevoeligheden.

Het team is eerstverantwoordelijk voor de uitvoering van de agrarische ondernemerschapsagenda. Deze kent vier pijlers: het stimuleren van nieuw ondernemerschap; het belonen van publieke diensten; het versterken van de marktmacht van boeren en het bevorderen van een gelijk speelveld en het creëren van prikkels.  Naast deze agenda spelen ook het Landbouwakkoord en de gebiedsgerichte aanpak een centrale rol in het werk van het Team. Voorbeelden van dossiers die belegd zijn binnen het team:

 • Aanpak rondom de rol van ketenpartijen in de transitie (nu in de context van het Landbouwakkoord)
 • Stimuleren van multifunctionele landbouw en korte ketens
 • Maken en uitdragen van LNV-beleid op het terrein van economie en veiligheid, inclusief cybersecurity en open strategische autonomie.
 • Statistieken en informatievoorziening
 • Internationale handelspolitiek en WTO
 • Inbreng vanuit LNV in de OESO
 • Oneerlijke handelspraktijken, samenwerking en markttransparantie
 • Beprijzing
 • Sociaal-economische impactanalyse in de gebiedsgerichte aanpak
 • Economie en veiligheid, waaronder cybersecurity en open strategische autonomie

Dit brede palet illustreert de breedheid van het werkveld en laat nog onbenoemd de meer fundamentele opgave van het Team om gevraagd en ongevraagd binnen het hele ministerie bij te dragen aan grotere bewustwording en kennis van de economische vraagstukken en dilemma’s.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur en beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken daarvoor juridische en financiële instrumenten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland helpt ons met de uitvoering en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen.

EIA zet ook in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten.

Bij EIA werken ongeveer 95 medewerkers verdeeld over vijf teams: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, EU-beleid, Internationaal beleid, Agro-economie en Effectieve Uitvoering.

Team Agro-economie

Het team Agro-economie houdt zich bezig met de grote economische vraagstukken van de landbouw in transitie. Bijvoorbeeld: Hoe verdient een agrarisch ondernemer een goed inkomen terwijl en nadat hij verduurzaamt? Wat kunnen verschillende ketenpartijen bijdragen aan de transitie? Welke rol heeft de overheid om marktverhoudingen te reguleren? Welke prikkels zijn er voor alle betrokken partijen om bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem dat produceert, verwerkt en handelt binnen de grenzen van wat de planeet aankan en de maatschappij wenst? Naast die vraagstukken houdt het team zich ook bezig met een breed palet aan onderwerpen van internationale handelspolitiek en de OESO en G20 tot multifunctionele landbouw, en van pachtbeleid tot economie en veiligheid.

Het team bestaat nu uit 13 gemotiveerde, collegiale en deskundige collega’s en het team zal de komende tijd nog groter worden met het oog op de grote opgaven die er liggen.

Wat vraagt dit van jou?

 • academisch werk- en denkniveau, met aantoonbare ervaring in het economische domein (WO);
 • motivatie voor de publieke zaak en affiniteit met (de problematiek van) de landbouw/ het platteland;
 • de vaardigheden om de organisatie (internationaal) te vertegenwoordigen;
 • mensgerichte leiderschapsstijl en ervaring met het aansturen van een team;
 • resultaatgerichtheid, met een focus op in- en externe samenwerking om doelen te bereiken;
 • politiek bestuurlijke sensitiviteit, strategisch inzicht, zowel binnen als buiten LNV gezaghebbend en effectief kunnen optreden;
 • sterke stressbestendigheid.

Gevraagd persoonlijk profiel:

 • Je kunt handelen in onzekerheid en bewaakt de lange lijnen;
 • Je geeft de overheid gezicht en gevoel, denkt en handelt inclusief;
 • Je werkt samen en deelt leiderschap en creëert een veilige omgeving waarin fouten kunnen worden gemaakt;
 • Je neemt en geeft ruimte en je bent open en verantwoord proactief;
 • Je hebt geen pantser en toont ruggengraat en je zet hen die je leidt in hun kracht en vraagt feedback.

Wat bieden wij?

 • De kans om binnen een inspirerende organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen;
 • Bij EIA wordt je beter! Door ‘fit for purpose’ bijdragen aan mooie resultaten. Daarnaast is er aandacht voor onze medewerkers om zich te ontwikkelen en plezier in hun werk te hebben.
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • Een toelage en representatievergoeding voor de rol van plaatsvervangend directeur;

 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer, goede thuiswerkvoorzieningen en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Solliciteren

Graag ontvangen wij uiterlijk 29 januari 2023 je Curriculum Vitae en je motivatiebrief via het sollicitatieformulier onder vermelding van vacaturenummer BABD 9-23.

De selectieprocedure

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

De selectiegesprekken staan gepland in de week van 27 februari 2023.  

Meer informatie

Over de vacature

Guido Landheer
Directeur EIA
Telefoonnummer: Secretariaat van de Directie EIA: 070-379 8941

Over de sollicitatieprocedure

Pieter Mooijman
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-29 63 60 63
E-mailadres: p.e.a.mooijman@minezk.nl