MT-lid directie Juridische Zaken afdeling Privaatrecht bij Financiën

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
SG 19-50
Publicatiedatum
7 juni 2019
Sluitingsdatum
21 juni 2019

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst en de hoofddirecteur FEZ.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directie Juridische Zaken

Wij zijn een enthousiaste en dynamische juridische directie waarin juristen uit verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken. De directie Juridische Zaken (DJZ) staat de komende jaren voor een uitdagende veranderopgave. Op dit moment bestaat DJZ uit 21 mensen en dat aantal zal de komende periode verder groeien.

De directie bestaat uit een Afdeling Privaatrecht en een Afdeling Publiekrecht. DJZ is de huisjurist van het ministerie Financiën, een ministerie waar de wetgeving decentraal is belegd. Van de juristen van DJZ wordt verwacht dat zij op hoog niveau juridisch advies kunnen leveren, met speciale aandacht voor de juridische netwerkfunctie voor het ministerie, inclusief de Belastingdienst.

De opgave

De directie Juridische Zaken van het ministerie van Financiën zoekt voor de nieuwe afdeling Privaatrecht een hoofd, tevens MT-lid.

Met een enthousiaste en gedreven instelling geef je leiding aan en bouw je verder aan een team van 5 tot 8 juristen, die adviseren op het brede terrein van Privaatrecht, met een nadruk op Ondernemings- en Vennootschapsrecht en het Aanbestedingsrecht, maar ook op het snijvlak publiek-privaat. Zij zijn de experts op hun vakgebied en weten waar zij over praten. Jij zorgt ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen en begeleidt hen daarbij.

Je hebt een onderzoekende houding, bent open, reflectief, verbindend en kritisch en je weet de juiste prioriteiten te stellen. Je krijgt energie van het bouwen aan en het inspireren van een team. Je vindt bij DJZ een uitdagende functie waarin je zelf de regie voert over jouw werk. Je treft hier een omgeving waarin maatschappelijke problemen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving vertaald worden naar (juridische) oplossingen.

De opgave is:

  • leidinggeven aan de werkzaamheden van de afdeling Privaatrecht en de daarmee verbonden juridische advisering. Hierin ben je eerstverantwoordelijke voor de overall planning en uitvoering van primaire en ondersteunende processen binnen de afdeling;
  • zorgdragen voor het personeelsmanagement, o.a. via individuele werk- en ontwikkelplannen, voortgang- en evaluatiegesprekken;
  • zorgdragen voor de borging en management van kwaliteit, kennis en expertise van de afdeling;
  • het adviseren aan de ambtelijke en politieke leiding vanuit een brede privaatrechtelijke context over bestuurlijk-juridische vraagstukken;
  • het onderhouden van contacten met diverse directies van het ministerie, waaronder de directie Financieringen.

Wat vraagt dit van jou?

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van jou als manager. We hechten daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

ABD-managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Specifiek voor deze functie

  • Je bent een uitstekende jurist met meerjarig leidinggevende ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
  • Je bent politiek-bestuurlijke sterk sensitief en bent in staat om, vanuit verschillende rollen, politiek-bestuurlijke complexe vraagstukken in goede banen te leiden.
  • Je hebt een brede juridische blik en bent creatief in het met je team bedenken van (juridische) oplossingen.
  • Je bent analytisch sterk en kunt plannen en organiseren.
  • Je bent in staat zelfstandig een netwerk op te bouwen en te onderhouden en DJZ op uitstekende wijze te representeren.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer SG 19-50 naar:

E-mailadres: solliciteren@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marijke Bogtstra
directeur Juridische Zaken
Telefoonnummer: 06-15 30 24 58

Over de sollicitatieprocedure

Claudia van Mourik
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 03 58 20
E-mailadres: c.i.mourik@minfin.nl