MT-lid directie Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 192-20
Publicatiedatum
20 mei 2020
Sluitingsdatum
7 juni 2020

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen.

Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het Centraal Administratiekantoor (CAK), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorginstituut Nederland. VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht in deze kabinetsperiode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt.

Meer informatie over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De directie Maatschappelijke Ondersteuning

De directie MO richt zich op het bereiken van de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015): het bieden van bescherming en ondersteuning aan iedereen die dit op eigen kracht of met behulp van zijn/haar netwerk niet kan, zodat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en operationeel verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de Wmo, maar naast hen omvat het stelsel ook vele andere publieke en private partijen, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties. De directie is de hoeder van het stelsel van ondersteuning zoals dit in de Wmo 2015 is vastgelegd en borgt het publieke belang in de manier waarop het stelsel als geheel functioneert.

Die maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk, dichtbij huis, op maat en levensbreed georganiseerd, effectief en efficiënt. Hierbij letten wij op de kracht van de burger, gaan we samenwerkingsverbanden aan met departementen, gemeenten en veldpartijen en zoeken we naar creatieve oplossingen. Bij de directie zijn ook een aantal taken ondergebracht die niet voortvloeien uit de Wmo, zoals het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de ondersteuning van oorlogsgetroffenen.

Na de hervorming van de langdurige zorg ligt de focus van de directie op een merkbaar betere praktijk. Met gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo voeren we de zogenaamde ontwikkelagenda verder uit. Samen met andere departementen, onze collega-directies Jeugd en Publieke Gezondheid, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken wij samen in het programma sociaal domein. Doel van dit programma is het oppakken en tot een integrale oplossing brengen van knellende vraagstukken in de uitvoeringspraktijk - de leefwereld van mensen. Het gaat daarbij specifiek om mensen voor wie de huidige stelsels, uitvoering, en werkwijzen niet of niet snel genoeg tot de beoogde resultaten leiden. Zo proberen we samen de gewenste kanteling in de zorg en ondersteuning verder vorm te geven, waarbij het perspectief van de cliënt centraal staat.

De directie kent geen afdelingen, maar is een flexibel verband van onderwerpen die gebundeld zijn per manager. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie. Er zijn naast de directeur drie MT leden, drie plv MT-leden en een directiesecretaris.

De functie

Als MT-lid geef je op inspirerende wijze leiding aan clusters van enthousiaste inhoudelijke professionals. Je geeft direct leiding aan circa 25 medewerkers. Je bevordert kwaliteit, eenheid en vernieuwing van het werk op korte- en lange termijn. Je coacht, adviseert en stimuleert de medewerkers. Bovendien zorg je ervoor dat er goede contacten worden onderhouden met de belangrijkste partners van Dmo binnen en buiten het departement.

De onderwerpen waar jij je als MT-lid met name op zal richten zijn:

 • Coördinatie van gehandicaptenbeleid/VN Verdrag
 • Luisterlijn
 • Doventolkvoorziening
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en laaggeletterdheid
 • Hulpmiddelenbeleid
 • Schuldenproblematiek in relatie tot gezondheid
 • Verbeteren doelgroepenvervoer
 • Persoonsgebonden budget (PGB) en ouderinitiatieven
 • Clientondersteuning
 • Burgerparticipatie
 • Burgerbrieventeam

Wat vraagt dit van je?

 • WO werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in het leiding geven aan professionals;
 • ervaring in een politiek/bestuurlijke context;
 • kennis van het gezondheidsstelsel (van de Wmo is een pre).

Wat breng je mee?

 • Inspireren: innovatief denken en handelen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers, coachend leidinggeven, eventueel bijsturen op de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers door het voeren van regelmatig overleg en functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Verbinden: samenwerken, samenbindend leiderschap, omgevingsbewustzijn; in staat om op een constructieve wijze met in- en externe partijen samen te werken, sensitiviteit voor het oppakken van signalen van gesprekspartners;
 • Richting geven: strategisch inzicht en handelen, overtuigingskracht, vasthoudendheid; kan zowel binnen als buiten VWS gezaghebbend en effectief optreden;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit, onderkennen van politiek bestuurlijke gevoeligheden en in staat hier adequaat mee om te gaan;
 • Onafhankelijk denken en optreden, zowel intern als extern; scherpe analyse en kritische rol; kunnen agenderen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; organisatiesensitief;
 • Stressbestendigheid; flexibiliteit (géén negen tot vijf mentaliteit);
 • Zelfinzicht.

Wat bieden we?

Salarisschaal 15 (€5.447 – max. €7.682 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap. Lees meer over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 192-20 naar:

E-mailadres: vacaturemeldingen@minvws.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marieke Kleiboer
directeur Dmo
Telefoonnummer: 06 20 98 39 01
E-mailadres: ma.kleiboer@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Yolande Couwenberg
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 50 73 84 75
E-mailadres: jc.couwenberg@minvws.nl