MT-lid Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij OCW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 746-19 / HO&S/2019/686
Publicatiedatum
29 november 2019
Sluitingsdatum
13 december 2019

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Een slim, vaardig en creatief Nederland. Dát is waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan werkt. Het ministerie van OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat iedereen cultuur kan beleven. Dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk goed kunnen doen. Werken bij het ministerie van OCW betekent werken in een ambitieuze en tegelijkertijd informele en goede sfeer.

De directie

Bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S) werken 75 enthousiaste professionals aan beleid voor een toegankelijk, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig hoger onderwijs. Wij zorgen voor financiële en juridische randvoorwaarden waarbinnen hogescholen en universiteiten hun onderwijs kunnen aanbieden en studenten onderwijs kunnen volgen.

Ook stimuleren wij gewenste ontwikkelingen in het hoger onderwijs met instrumenten als bestuurlijke afspraken en kennisontwikkeling. Stakeholders waarmee wij samenwerken en onderhandelen zijn onder meer de hogescholen, universiteiten, private opleiders, de studentenvakbonden en het bedrijfsleven. We werken in teams, gegroepeerd rondom specifieke thema’s. Er heerst een open en collegiale sfeer binnen de directie.

De functie

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van twee teams binnen de directie: Studiefinanciering en Doorstroom & Toegankelijkheid. Je bent personeelsverantwoordelijk voor circa 20 medewerkers. Samen met vier andere MT-leden, waaronder de directeur, vorm je het MT van de directie.

De opgave

De teams waar je leiding aan geeft hebben de volgende maatschappelijke opgaven:

 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die kan en wil studeren dat ook daadwerkelijk gaat doen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat studenten op de voor hen juiste plek in het onderwijs terecht komen?
 • Hoe zorgen we voor de goede randvoorwaarden voor het succesvol doorlopen van een studie?

We zijn ervan overtuigd dat het voor effectief beleid én voor het eigen werkplezier belangrijk is dat de medewerkers van de directie zich zoveel mogelijk eigenaar voelen van de onderwerpen waarmee zij aan de slag zijn. Daarbij streven we naar een uitdagende, maar ook gezonde werkbelasting.

Wat vraagt dit van je?

 • Je bent een inspirerende leidinggevende met ervaring in het leiding geven aan professionals.
 • Je geeft richting zonder zélf steeds achter het stuur te willen zitten.
 • Je stuurt op professionele ontwikkeling van medewerkers.
 • Je durft keuzes te maken in welke taken wél en welke taken níet opgepakt moeten worden en hebt oog voor de werk-privé balans van de medewerkers.
 • Je bent analytisch en communicatief sterk en daarmee in staat te opereren in een stevig bestuurlijk krachtenveld.
 • Je durft buiten de gebaande paden te treden, hebt oog voor innovatieve methoden van beleidsontwikkeling en werkt ‘van buiten naar binnen’.
 • Je hebt ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context.

Publiek leiderschap

Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komt ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 16 januari 2020. Het assessment op 21 januari 2020 en het draagvlakgesprek op 28 januari 2020.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 746-19 / HO&S/2019/686 naar:

E-mailadres: sollicitatiebrieven@minocw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Feite Hofman
directeur HO&S
Telefoonnummer: 06-15 03 54 04

Over de sollicitatieprocedure

Maarten Meurer Aarssen
MD-consultant OCW
Telefoonnummer: 06-52 88 53 30
E-mailadres: maarten.meurer@minbzk.nl