MT-lid Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / DG Volksgezondheid, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
Salarisschaal
15
Standplaats
Den Haag
Publicatiedatum
18 januari 2023
Sluitingsdatum
1 februari 2023
Mensen op een trap met regenboogkleuren

Bijdragen aan een gezond en fit Nederland, wie wil dat nu niet? Bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan dat. Je kan direct bijdragen aan een gezonde leefstijl en aan het verbeteren van veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Bij VGP werken we aan concrete onderwerpen als een rookvrije generatie, het verbeteren van de regels rond attracties op de kermis of de preventie van drugsgebruik. Onderwerpen die volop in de publieke belangstelling staan en je regelmatig terugziet in de media.

Voor VGP zoeken we een MT-lid dat met ons een nieuwe stap zet in het verder ontwikkelen van het preventiebeleid en het waarborgen van voedsel- en productveiligheid. Samenwerking staat bij VGP hoog in het vaandel: in het MT, binnen de verschillende teams en in samenspraak met de collega’s in ons beleidsveld.

Ben jij de collega met wie het klikt en die ons team komt versterken?

De opgave

Je bent verantwoordelijk voor de teams gezond gewicht en productveiligheid, het departementaal crisiscentrum en het secretariaat en je stuurt 25 VGP-ers aan.

Het terugdringen van obesitas en overgewicht is een belangrijke prioriteit van het preventiebeleid van de staatssecretaris van VWS. Te veel kinderen en volwassenen kampen in Nederland met overgewicht en obesitas. In het preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om een gezonde leefstijl en gezond gewicht te stimuleren. In vervolg hierop heeft de staatssecretaris in december 2022 extra maatregelen aangekondigd om het doel van een gezonde generatie te behalen. Het team gezond gewicht werkt deze voornemens uit en coördineert de preventie-aanpak binnen VGP. Dit doen we in nauwe samenwerking met collega’s binnen het departement en met alle betrokken partijen in het veld. Het leefstijlbeleid staat voortdurend in de belangstelling van media, maatschappij en politiek. Dat betekent waar nodig schakelen tussen het vasthouden van de grote lijnen en inspringen op de waan van de dag. Het betekent ook dat het boeken van resultaten op dit terrein proceshandigheid vraagt.

De verantwoordelijkheid voor productveiligheid is breed. Dit omvat de verantwoordelijkheid voor consumentenproducten (van broodroosters tot speelgoed), zowel chemisch als fysisch-mechanisch. Incidenten met speeltoestellen hebben het beleidsmatige belang van productveiligheid afgelopen jaren benadrukt. Belangrijke prioriteit in dit domein is dan ook het uitwerken van nieuwe regelgeving voor speeltoestellen en attracties. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken veldpartijen en in nauwe samenspraak met de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA).

Het departementaal crisiscentrum (DCC) ondersteunt directies binnen VWS wanneer zich incidenten of crisis voordoen. Denk hierbij aan de aanpak van corona, de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne of op het terrein van voedselveiligheid fipronil in eieren. Daarnaast coördineert DCC de inbreng van VWS in interdepartementaal crisisoverleg. Je ondersteunt het team bij hun werkzaamheden en bent p-verantwoordelijk voor de betrokken medewerkers.

Het secretariaat is van vitaal belang voor de directie. Het team ondersteunt de directie in het algemeen en de MT-leden in bijzonder.

Onze directie werkt met een matrix-organisatiestructuur. We werken in negen onderwerp gebonden teams en vijf directiebrede thema’s. Hierdoor is onze organisatie flexibel en kunnen we snel inspelen op de wisselende prioriteiten. Om elkaar goed te kunnen vervangen, heeft elk MT-lid de verantwoordelijkheid voor zowel een of meerdere teams die zich richten op gezondheidsbevordering als op een team dat zich richt op de gezondheidsbescherming.  Het MT bestaat uit de directeur en drie MT-leden. Op collegiale wijze sturen zij de teams en thema’s aan. We zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren en het wel en wee van de directie. We helpen en ondersteunen elkaar als dat nodig is en voeren een gezamenlijk personeelsbeleid.

De MT-leden hebben eigen inhoudelijke portefeuilles:

  • Voedselveiligheid, voeding, drugs, VGP-financiën
  • Alcohol, Tabak, Letselpreventie, NVWA, Kennis en Onderzoek, juridische zaken
  • Gezond Gewicht, Productveiligheid, DCC en secretariaat

Medewerkers van de directie zijn sterk betrokken bij hun werk en bij elkaar, de sfeer is prettig en informeel. We werken hard en serieus samen en hechten waarde aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie. Er wordt ook veel gelachen. Dit vergt een coachende stijl van leidinggeven die ruimte laat aan de medewerkers, een leidinggevende die meedenkt en als het nodig is meewerkt. Medewerkers voelen zich hier goed bij, de medewerkerstevredenheid is al jaren hoog.

Academisch werk- en denkniveau

  • Wat vraagt dit van jou?
  • Je hebt managementervaring met aandacht voor het wel en wee van je medewerkers en collega’s
  • Je bent gewend te werken in een bestuurlijke complexe beleidsomgeving en hebt aantoonbare procesvaardigheden
  • Je kunt je goed inleven in verschillende perspectieven en belangen en weet vanuit wederzijds respect resultaten te bereiken
  • Je bent in staat voor mensen de ideale werkomgeving te creëren waarbij mensen zo veel mogelijk tot hun recht komen, hierbij ben je behulpzaam en solidair.
  • Je bent enthousiast, innemend en hartelijk en weet daarmee anderen aan te moedigen om mee te doen

Wat bieden we

Een uitdagende managementfunctie bij een ministerie dat in het hart van de actualiteit staat. De functie heeft salarisschaal 15, €- 5.447 – max. € 7.682 bruto per maand met een vast dienstverband voor 36 uur per week (eventueel met een proeftijd). Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers. VWS telt ruim 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 1700 medewerkers. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Solliciteren

Richt je sollicitatie via het sollicitatieformulier aan Victor Sannes, directeur VGP.

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Voor het werken in het kader van Crisisbeheersing wordt een AIVD-screening aangevraagd. In het takenpakket wordt rekening gehouden met de status van de screening.

Meer informatie

Over de vacature

Victor Sannes
Directeur VGP
Telefoonnummer: 06-51 35 13 26
E-mailadres: ve.sannes@minvws.nl

Over de sollicitatieprocedure

Fadoua Mousaoui
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 17 47 54