MT-lid Weerbare Samenleving bij SZW

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 262-21
Publicatiedatum
19 juli 2021
Sluitingsdatum
8 augustus 2021
Mensen bij de markthal in Rotterdam

De opgave

Zin in een mooie managementuitdaging? Word MT-lid bij de directie Samenleving en Integratie. Jouw enthousiasme is van harte welkom bij ons werk rond het thema weerbare samenleving. Je draait mee in het MT van de directie en geeft als manager leiding aan de ongeveer twintig medewerkers van het team Weerbare Samenleving. Daarbij bouw je voort op de ingezette weg, maar krijg je zeker ook de kans om je eigen ervaring en verfrissende inzichten in te brengen.

Binnen het thema Weerbare Samenleving vergroten we de weerbaarheid van gemeenten, professionals en gemeenschappen in het omgaan met ontwikkelingen die integratie, de democratische rechtsorde en de sociale stabiliteit onder druk zetten. Denk daarbij aan preventie van maatschappelijke spanningen, extremisme, radicalisering, het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging, en problematisch gedrag dat niet altijd strafbaar is, maar wel onwenselijk.

De beleidsinzet is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar vooral goed contact met de buitenwereld. Naast gemeenten, gemeenschappen en professionals werken we binnen de Rijksoverheid onder andere nauw samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze samenwerking is in ontwikkeling en vraagt stevige sturing van jou als manager en MT-lid.

Ook het team zelf is in ontwikkeling en de afgelopen periode behoorlijk gegroeid als gevolg van de grote opgave op onder andere het terrein van problematisch gedrag. Jij bouwt verder aan het team, aan de rollen en (de afbakening van de) taken binnen het team en aan de professionalisering van de samenwerking met de hierboven genoemde partners. Bovendien vertegenwoordig je de directie en het ministerie in externe overleggen en ben je secondant van de minister bij bestuurlijke overleggen.

Bij de directie werken mensen met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergronden. Dat vinden we belangrijk. De thema’s waar je bij ons aan werkt, komen soms dicht bij de persoonlijke levenssfeer. Als MT-lid heb jij daar oog voor. Sociale veiligheid staat bij jou dan ook hoog in het vaandel. Je creëert een sfeer waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun mening durven te geven, ook als die afwijkend is van wat de meeste mensen denken. Daarbij vinden we het belangrijk dat jij je ook thuis voelt bij ons en zijn we benieuwd wat daarvoor nodig is. We zijn niet op zoek naar onszelf, maar naar jou.

Wat vragen we?

 • Je hebt wo-niveau en ervaring en/of affiniteit met het thema weerbare samenleving.
 • Je geeft empathisch leiding, waarbij je het welzijn van het team beschermt en de expertise waardeert. Je durft te bouwen en te vertrouwen op medewerkers.
 • Je bent een stevige counterpart voor in het netwerk. Je kunt goed netwerken en weet mensen met je mee te krijgen.
 • Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je hebt ervaring met het opereren in een ingewikkeld interdepartementaal krachtenveld (met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken).
 • Je beschikt over strategisch inzicht en kunt een langetermijnvisie ontwikkelen en bewaken op het thema weerbare samenleving.
 • Je staat goed in contact met de maatschappij (met name gemeenten, gemeenschappen en professionals) en kunt maatschappelijke behoefte vertalen in beleidsontwikkelingen.
 • Je hebt een goed reflectief en lerend vermogen, zowel ten aanzien van jezelf als de organisatie.
 • Je kunt je hard maken voor de kernwaarden van de rechtsstaat, ook als die ingaan tegen de wensen van de politiek en van collega’s.

Wat bieden we?

 • Een salaris tussen de € 5485 en € 7736 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Meer informatie vind je in de CAO Rijk
 • Goede begeleiding en een inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Directie Samenleving en Integratie

De directie Samenleving en Integratie (S&I) valt onder het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DGSZI). Het doel van DGSZI is om in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te werken aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen en in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven. En waarin iedereen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging, zich thuis voelt.

De directie S&I werkt aan vraagstukken die samenhangen met diversiteit als gevolg van migratie. We willen bevorderen dat iedereen meedoet in de samenleving. En het sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving versterken. Daarmee zorgen we dat de samenleving tegen een stootje kan. Hiervoor werken we samen met overheidsorganisaties, maatschappelijke netwerken en werkgevers. Wat onze rol daarin is, verschilt per onderwerp. Het kan gaan om kennis, strategie, communicatie, coördinatie, regie en interventie.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Overige bijzonderheden

Een AIVD-onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

We verwachten dat je als (top)manager regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf tot zeven jaar is daarbij het uitgangspunt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden

Over de sollicitatieprocedure

Tot 26 juli: 
Lisette Otto, MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06 - 11614518
E-mailadres: eotto@minszw.nl

Vanaf 26 juli: 
Claudia Redout, MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer:  06 - 50174374
E-mailadres: credout@minszw.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 262-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectiebabd@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Thomas de Jager
Senior beleidsmedewerker Samenleving en Integratie
Telefoonnummer: 06-50175518
E-mailadres: tdjager@minszw.nl