Plaatsvervangend directeur Dienst Vervoer en Ondersteuning, directeur Operatie bij JenV

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen/DVenO
Salarisschaal
15
Standplaats
In overleg (met bereidheid om ten minste twee dagen per week in Assen te zijn)
Vacaturenummer
BABD 45-23
Publicatiedatum
24 januari 2023
Sluitingsdatum
7 februari 2023

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die het hele land (inclusief Caribisch Nederland) aangaan. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving waaraan alle mensen, ongeacht hun herkomst, volwaardig kunnen deelnemen. Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Het gaat jaarlijks om grote aantallen veroordeelden, maar ook om arrestanten en jeugdigen die preventief in bewaring zijn gesteld. Leidend in dit werk is de meerjarige koers van DJI waaraan DJI richting geeft met behulp van drie focuslijnen, die nodig zijn om verder te kunnen groeien. Zo doet DJI al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een justitiabele terugkeert in de samenleving, zonder in herhaling te vallen. Dat kan DJI niet alleen. De justitiabele is immers van de maatschappij en DJI heeft die nodig om de justitiabele de kans te bieden om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dit vraagt een open positie van DJI ín de maatschappij. Verder heeft DJI veel kennis en deskundigheid. Als uitvoeringsorganisatie moet DJI emanciperen door de kennis gerichter in te zetten en zich daarmee steviger te profileren. Het derde punt waarop DJI focust is dat zij een mensenorganisatie is. Wij werken met mensen (justitiabelen) en de mensen (medewerkers) maken onze organisatie. Dat werk doen we met ruim 13.500 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken, forensische zorg- en detentiecentra, bij de landelijke diensten en op het hoofdkantoor.

Het is zowel veelzijdig als boeiend werk en het gaat om zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder!

Over DV&O

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden, patiënten, jeugdigen en vreemdelingen. Daarnaast vervoert DV&O ook goederen en penitentiaire dossiers voor geheel Justitie en wordt er bijstand verleend bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen. Ook worden er beveiligingsmedewerkers gedetacheerd van organisaties die aan Justitie gelieerd zijn in binnen- en buitenland.

DV&O bestaat uit drie organisatie-eenheden, te weten:

 1. het landelijke district
 2. de regionale districten
 3. de ondersteunende diensten

Iedere organisatie-eenheid wordt aangestuurd door een directeur operatie. De Algemeen Directeur DV&O en de drie directeuren Operatie vormen tezamen het directieteam van DV&O; een van de drie directeuren Operatie is tevens plaatsvervangend directeur DV&O.

De opgave

Als lid van het directieteam draag je de visie en strategie van DV&O in de externe omgeving, binnen DV&O organisatie en de eigen organisatie-eenheid op een consistente manier uit. DV&O staat aan de vooravond van de kanteling van divisies naar districten, waarin jij een belangrijke taak krijgt in de doorontwikkeling van de dienst. Je staat aan de lat voor het mede realiseren van de organisatieontwikkeling en de bijbehorende veranderopgave. Samen met het directie– en managementteam zorg je voor een inclusieve werkcultuur met een gezond en veilig werkklimaat. Je bent een boegbeeld voor de organisatie en hebt oog voor motivatie en betrokkenheid van je medewerkers.

Als Directeur Operatie ben je verantwoordelijk voor de aandachtgebieden Specialistische Taken, Operationeel Centrum en Elektronische Monitoring. Je draagt verantwoordelijkheid voor het aansturen en waar nodig verder vormgeven en professionaliseren van de organisatie-eenheid landelijk district en het vakgebied specialistische veiligheid en beveiliging. Je stuurt op een heldere leiderschapscultuur en structuur binnen de eigen organisatie-eenheid.

Daarnaast treed je structureel en bij afwezigheid van de Algemeen Directeur DV&O op als zijn plaatsvervanger. De structurele verantwoordelijkheid van de plaatsvervanger ligt bij de interne aangelegenheden, waar de Algemeen Directeur DV&O zich richt op de externe aangelegenheden en overstijgende strategische vraagstukken.

Gelet op de context waarin DV&O zich bevindt met problematiek onder andere op het gebied van reguliere en specialistische beveiligingsvraagstukken gerelateerd aan media/politiek en maatschappelijke gevoeligheid vraagt dit om helder leiderschap. Dit door het o.a. het veilig en humaan vervoeren van de aan DV&O toevertrouwde personen en het beveiligen/monitoren van deze personen of gebouwen. Dit doet DV&O voor- en in samenwerking met de verschillende ketenpartners zoals de Nationale Politie, IND en Defensie.

Dit vraagt een daadkrachtig, zichtbaar, betrouwbaar, integer, gezaghebbend, mensgericht en verbindend leider die gericht is op samenwerking. Je geeft gevraagd en ongevraagd feedback en staat ook open voor de feedback van de ander. Je stimuleert eigenaarschap en creëert een omgeving waarin medewerkers zich betrokken voelen.

Leiderschap

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van de directeur Operatie bij DV&O wordt leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht als mede het vermogen om mensen op een resultaatgerichte wijze te binden en motiveren. Je spreekt mensen aan, inspireert en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag.

Functie-eisen

 • Academisch afgeronde opleiding bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/bedrijfseconomie;
 • Kennis van en ervaring met het leiddinggeven aan een operationele/uitvoerende organisatie of groot organisatieonderdeel (bij voorkeur met specialistische veiligheid en beveiliging binnen de justitie keten). 
 • Kennis van en een netwerk in het stelsel van Bewaken en Beveiligen (OM, NCTV, AIVD, Politie LE, Politie NR, KMar, Politie DSI, Politie DKDB etc.).
 • Breed en specifiek inzicht in de ontwikkelingen op het vakdomein.
 • Kennis van en een netwerk in de Opsporingsketens (OM, Rechtspraak, NR, DLIO, LIEC etc.).
 • Ervaring met het operationeel uitvoering geven aan complexe (culturele) veranderopgaves.
 • Kennis van en een netwerk in de Haagse Arena (politiek bestuurlijk): het ministerie van JenV en politiek de ministers voor respectievelijk Rechtsbescherming en Justitie en Veiligheid.    
 • Vaardig in het vormgeven, uitdragen en ‘laten landen’ van visie en strategie in een organisatie en externe omgeving.
 • Vaardig in het bouwen, gebruiken, ontsluiten en onderhouden van een netwerk.
 • Vaardigheid in het leiding geven, inspireren, motiveren en coachen.
 • In staat om te rapporteren over kwaliteit.
 • In staat zijn daadkracht te tonen en te kunnen omgaan met verschillende en tegengestelde belangen.
 • Beschikbaar voor beschikbaarheidsdiensten en bereid om ingezet te worden ten behoeve van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, SGBO DV&O.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Bestuurssensitiviteit
 • Politieke sensitiviteit (nationaal en internationaal)
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: schaal 15
Dienstverband: onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Aantal uren per week: 36 uur

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Deze functie wordt tegelijkertijd intern binnen het Rijk als extern opengesteld. Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 14 februari in Assen.     

Een assessment op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure, alsmede een Veiligheidsonderzoek A door de AIVD.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 45-23 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Erik de Borst
Algemeen Directeur DV&O
Telefoonnummer: 06-22 44 49 24

Over de sollicitatieprocedure

Marjolein Sanders
MD Adviseur DJI
Telefoonnummer: 06-50 07 48 75