Plaatsvervangend directeur Nationaal Groeifonds bij EZK

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
AEP_20210909_15
Publicatiedatum
13 september 2021
Sluitingsdatum
27 september 2021

Groene waterstof, innovatief en toekomstbestendig onderwijs en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn: het zijn enkele van de projecten waarin het Nationaal Groeifonds (NGF) – geleid door een onafhankelijke commissie – de komende jaren investeert. Dit moet leiden tot meer economische groei in Nederland. Als plaatsvervangend directeur speel jij, samen met het gehele team van de stafdirectie, een cruciale rol in het maken van de juiste keuzes en het ondersteunen van de commissie hierin.

afbeelding bord met woord innovation

Wat ga je doen?

De stafdirectie is een klein team met een open, informele cultuur. Jij geeft samen met de directeur verder vorm aan de positionering, de uitvoering en de organisatorische inrichting van het NGF. Hierbij heb je oog voor het bevorderen van een leer- en evaluatiecultuur bij het fonds en zijn stakeholders, met als resultaat een blijvend hoog kwaliteitsniveau van het beoordelingsproces en van de uitvoeringskwaliteit van de voorstellen. Je bent als manager verantwoordelijk voor de 12-14 adviseurs van de stafdirectie.

Samenwerken is in jouw functie belangrijk. Niet alleen met het gehele team van de stafdirectie maar ook zorg je voor een goede relatie en nauwe contacten met verschillende stakeholders en externe experts. Denk hierbij aan het bedrijfsleven, de ministeries van I&W, OCW en VWS en onderzoeksinstituten als TNO, Centraal Planbureau en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Je ontwikkelt samenwerkingsverbanden en zorgt er voor dat de juiste projecten worden geselecteerd en beoordeeld.

Daarnaast ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de keuzes die worden gemaakt en voor de monitoring en evaluatie van lopende projecten die (deels) bekostigd zijn vanuit het Nationaal Groeifonds. Je realiseert je dat je opereert in een omgeving waar onder druk wordt gepresteerd, waar risico’s worden genomen en waar een complexe besluitvorming plaats vindt.

In deze uitdagende en veelzijdige baan heb jij impact op de duurzame ontwikkeling van de nationale economie. Daarnaast vinden we het niet alleen belangrijk dat we ons als team ontwikkelen, maar ook dat jij verder groeit. Bij ons krijg je alle mogelijkheden om veel ervaring op te doen en een boeiend netwerk op te bouwen. En dat is weer mooi meegenomen wanneer je in de toekomst door wilt groeien binnen de overheid, het bedrijfsleven en de politiek.

Wat vraagt dat van jou/Wie zoeken wij?

Onze nieuwe plaatsvervangend directeur neemt het volgende mee:

 • Ruime ervaring met beleidsontwikkeling binnen de (rijks)overheid, bij voorkeur op het niveau van manager/plaatsvervangend directeur;
 • Ervaring met de financieel-economische aspecten van beleid;
 • Bij voorkeur ervaring in een werkomgeving die aansluit op de thema’s van het NGF (financiën, infrastructuur, innovatie & kennisontwikkeling);
 • Ervaring met project- en risicomanagement;
 • Bekendheid met de (rijks)overheid en het bijbehorende netwerk.

Verder:

 • Hou je van bouwen, structureren, plannen, opvolgen en afmaken;
 • Ben je een mensgericht manager met strategisch inzicht maar ook een doener;
 • Kan je, ondanks de druk van binnen en/of buiten, de juiste afwegingen maken en prioriteiten stellen waarbij je mensen meeneemt in je besluiten;
 • Ben je in staat om complexe, soms tegenstrijdige, informatie te wegen en te beoordelen;
 • Herken je jezelf in de volgende competenties: samenwerken, gezag, besluitvaardig, integriteit, politiek bestuurlijk sensitief en helder in communicatie.

Voldoe je misschien niet precies aan alle functie-eisen, maar geloof je dat je met jouw achtergrond, kennis en ervaring minstens net zo geschikt bent om deze functie te vervullen? Ook dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze vacature.

Wat bieden wij?

 • De kans om binnen een kleine club met een open werkcultuur te werken aan de verdere verduurzaming van Nederland;
 • Leidinggeven aan een team van bevlogen mensen die allemaal gedreven zijn om Nederland beter te maken;
 • Salarisschaal 15 (minimaal € 5447,34 en maximaal € 7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld;
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer, goede thuiswerkvoorzieningen en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Hier vind je meer informatie over EZK.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet.

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de periode 2021-2025 €20 miljard uit voor projecten waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar vernieuwende voorstellen op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo zorgen we voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben.

Een onafhankelijke commissie van deskundigen, onder leiding van voorzitter Jeroen Dijsselbloem, beoordeelt de voorstellen. De leden van de commissie hebben veel ervaring op terreinen waarop het Nationaal Groeifonds zich richt. Daarnaast hebben zij ook kennis van het publieke domein, het bedrijfsleven, onderzoek, ontwikkeling en opschaling.

De opzet van het Nationaal Groeifonds zal gedurende 2022, op basis van een Instellingswet, een aantal wijzigingen ondergaan. Deze wijziging zal waarschijnlijk leiden tot een forse groei in het aantal te beoordelen voorstellen, in portfolio management en in stakeholder management.

Stafdirectie Nationaal Groeifonds

De stafdirectie Nationaal Groeifonds ondersteunt de adviescommissie in de beoordeling van voorstellen die bij het fonds worden ingediend en bestaat uit een kernteam van 18 personen. Je werkt samen met de directeur, de vier coördinatoren en een team van hoop opgeleide professionals.

Er heerst een open en informele sfeer waarbij betrokkenheid, vrijheid maar ook verantwoordelijkheid én bereidheid het NGF verder uit te bouwen centraal staan. Tijdens piekmomenten zetten we er samen de schouders onder en werken we hard. Maar er is zeker ook tijd – zodra de maatregelen het toelaten – voor een gezamenlijke lunch, wandeling en borrel (iets fris mag ook natuurlijk). En het mooiste: er is veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling, zodat we als organisatie blijven leren.

De Stafdirectie Nationaal Groeifonds maakt formeel onderdeel uit van het Ministerie van EZK en is als zelfstandige unit ondergebracht onder de Chief Economist van EZK. Voor wat betreft de inhoud legt de stafdirectie verantwoording af aan de voorzitter van de commissie.

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd.

De selectiegesprekken worden gepland in de week van 25 oktober. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en motivatiebrief te vermelden.

Meer informatie over de vacature

Nadere  inhoudelijke informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Erwin Nijsse, directeur (vanaf 1 okt), telefoonnummer 06-3111 2258. Voor nadere informatie over de procedure kunt je vanaf 20 september contact opnemen met Aris Jan Hofker, MD consultant van de ABD, 06 - 21101923

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen we graag door middel van het digitale sollicitatieformulier