Programmadirecteur Medische isotopen bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directoraat-Generaal Curatieve Zorg
Salarisschaal
16
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 224-21
Publicatiedatum
3 juni 2021
Sluitingsdatum
17 juni 2021
afbeelding patient en scanapparaat

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ruim 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht voor VWS is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt. Uit de silo’s naar de samenwerking in de zorg.

De Programmadirectie Medische isotopen

In 2013 hebben het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Holland het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Pallas. De opdracht aan Pallas was om een nieuwe reactor voor te bereiden, ter vervanging van de bestaande Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. De HFR wordt geëxploiteerd door het bedrijf Nuclear Research and Consultancy Group (NRG).

Voor de financiering van de bouw en exploitatie van de reactor moest Pallas private financiers zoeken. In de loop van de tijd is de focus van de reactor steeds meer komen te liggen op de productie van medische isotopen en minder op het doen van (energie)onderzoek. Om die reden is de beleidsverantwoordelijkheid voor dit dossier in 2018 overgedragen van EZK aan VWS. De werkzaamheden zijn sinds die tijd belegd bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) onderdeel van het directoraat-generaal Curatieve Zorg.

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat het niet haalbaar is om de Pallas-reactor privaat te financieren. De bouw van de reactor kan alleen voortgezet worden als de overheid de financiering voor haar rekening neemt. Een besluit hierover is aan een nieuw kabinet. 

Dit is een complex besluit waarbij zorgvuldig gekeken zal worden naar tal van elementen zoals de kosten, opbrengsten en risico’s, en het oordeel of de Pallas organisatie klaar is om de bouw van de reactor tot een goed einde te brengen. Daarnaast moet gekeken worden naar de mogelijke bijdrage van Europa. Ook wordt in kaart gebracht hoe de Pallas-reactor samen met andere partijen in de nucleair-medische kennisinfrastructuur kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën. Het besluit, waarin al deze elementen meegewogen zullen worden, kan naar verwachting in het voorjaar van 2022 genomen worden (maar is uiteraard afhankelijk van de start van het nieuwe kabinet).

Zowel de voorbereiding van de besluitvorming als het programma zelf vraagt om meer aandacht endirecte aansturing. Om deze reden is besloten een aparte programmadirectie op te richten buiten de directie GMT. De programmadirectie komt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-generaal Curatieve Zorg te vallen. In de directie zal expertise gebundeld worden op het gebied van: 

 • ­financiering en aansturing van grote complexe (bouw)projecten; 
 • governance van een nieuwe beleidsdeelneming; 
 • het positioneren van een succesvol medisch isotopenbedrijf. 

Daarnaast zal de programmadirectie versterking krijgen van een gezant (ter versterking voor het Europese deel ) en een parttime plaatsvervangend directeur-generaal (pDG), gezien de complexiteit en grote financiële risico’s van het programma. 

De te werven programmadirecteur rapporteert aan de pDG en stuurt de programmadirectie direct aan. Hij/zij heeft p-verantwoordelijkheid voor de directie (in totaal 13 FTE, deels nog te werven). 

De tijdelijke programmadirectie zal van start gaan in september 2021 en toewerken naar het kabinetsbesluit in het voorjaar van 2022.

Indien het kabinet besluit om de Pallas-reactor te bouwen zal besloten worden op welke wijze de programmadirectie zal worden voortgezet. In het geval dat het kabinet besluit om de reactor niet te bouwen zal de directie naar verwachting ook nog tot eind 2022 werk met zich meebrengen om af te ronden en te onderzoeken welke alternatieven er zijn met betrekking tot de levering van medische isotopen.

Wat vragen we?

 • ­Ruime werkervaring in een politiek-bestuurlijke context; 
 • ­Kennis van, dan wel ervaring met minimaal één van de volgende gebieden:
  • complexe financieringsconstructies en governance van deelnemingen;
  • Europese ervaring en netwerk.
  • grote complexe projecten zoals bouwprojecten, ICT projecten etc.;
 • ­Ervaring met leidinggeven aan professionals en aansturen van consultants, ten minste op het niveau van (plv.) directeur.
 • Onderhandelingsvaardigheden, vasthoudend, stevige persoonlijkheid, doortastend en samenwerkingsgericht. 
 • ­Bekendheid met de ministeries van VWS, EZK en Financiën is een pre.

Wat bieden we?

Het betreft een tijdelijk programma, met een looptijd tot in ieder geval december 2022. Detachering behoort tot de mogelijkheden. De functie heeft salarisschaal 16 (maximaal € 8431,26 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd. 

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve en informele organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 224-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Ronnie van Diemen
Directeur-Generaal Curatieve Zorg
Telefoonnummer: 070-3406820

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
E-mailadres: 06 46627587