Programmadirecteur Versterking informatiebeheer en transparantie bij VWS

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Salarisschaal
15/16
Standplaats
Den Haag
Vacaturenummer
BABD 282-21
Publicatiedatum
19 juli 2021
Sluitingsdatum
15 augustus 2021
Mensen op kantoor

Met de Kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) is rijksbreed een veelheid aan acties in gang gezet, gericht op het verbeteren van het functioneren van de Rijksoverheid en het voorkomen van soortgelijke misstanden in de toekomst. Onderlinge verbondenheid en integrale aansturing is nodig voor het slagen van de acties. Daarom is het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zoek naar een programmadirecteur Versterking Informatiebeheer en transparantie.

De opgave

Als programmadirecteur heb je een aanjagende en coördinerende rol om de informatiehuishouding en transparantie van VWS substantieel te versterken. Dit doe je met oog voor de ‘bedoeling’: het realiseren van de met de kabinetsreactie POK beoogde cultuurverandering binnen het departement. Je bent eindverantwoordelijk voor het programma Versterking informatiebeheer en transparantie en daarmee voor de strategische aansturing en implementatie van het programma en de te behalen resultaten. Je gaat aan de slag met het uitlijnen van de scope van het programma, het verscherpen van het programmadoel, en je gaat, baserend op de plannen die er al liggen, een voorstel doen voor de positionering van programma in de organisatie. Je onderhoudt een intensief netwerk, ook interdepartementaal, en initieert overleggen. Steun en sponsorschap vanuit de bewindspersonen en ambtelijke top is onontbeerlijk. Je neemt deel aan bestuurlijke overleggen en met de bewindspersonen vanuit een adviserende rol.

Bij VWS zijn de volgende thema’s onderscheiden uit alle acties die voortkomen uit de kabinetsreactie op de POK:

 • Herstel Toeslagen
 • Toekomst toeslagen
 • Responsieve dienstverlening
 • Responsieve overheid
 • Antidiscriminatie en het gebruik van nationaliteit
 • Informatievoorziening, incl. actieve openbaarmaking
 • Versterken informatiehuishouding
 • Ambtelijk vakmanschap

Op deze thema’s ben je de verbindende factor, overzie je het totaalbeeld en jaag je de met de kabinetsreactie POK beoogde cultuurverandering binnen het departement aan.

Het programma Versterking Informatiebeheer en transparantie zorgt voor overzicht en voortgang van de acties die onder deze thema’s vallen. Daarnaast heeft het programma ook een ontwikkelgericht component, namelijk het thema ambtelijk vakmanschap. Een groot aantal acties is binnen beleidsdirecties of bij ondersteunende directies neergelegd. Specifiek zullen binnen het programma de volgende onderdelen vallen:

 • Versterken van de Informatievoorziening (IV) en de Informatiehuishouding (IHH)
 • Ambtelijk vakmanschap
 • Antidiscriminatie en het gebruik van nationaliteit

Het programma is een samenwerkingsverband met de directies Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ), Organisatie, bedrijfsvoering en Personeel (OBP), Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), de directie Informatiebeleid en CIO (DI/CIO), de beleidsdirecties en concernonderdelen. Het programma zal naar behoefte ook een aantal eigen medewerkers hebben.

Verbinding met andere departementen en met de directies bij VWS is essentieel voor het bereiken van de gewenste verandering. Voor het slagen van het programma is het noodzakelijk om medewerkers uit beleid en uitvoering te betrekken bij de bovengenoemde thema’s, zodat voornemens ook echt kunnen landen. Het gaat immers om verandering van handelen van alle VWS’ers. Je bent de ambassadeur van een sterk informatiebeheer en een spil tussen bestuurders, managers, uitvoerders en beleidsmakers. Dit zijn complexe bestuurlijke vraagstukken die verbindende kwaliteiten vereisen en oog voor vernieuwing. Naast politiek-bestuurlijke en communicatievaardigheden vraagt dit van jou een stevige regierol gericht op intensivering van de samenwerking met alle betrokken partijen.

De programmadirecteur rapporteert aan de pSG, die tevens opdrachtgever en voorzitter is van de stuurgroep. Uitwerking van de rol van de stuurgroep waaraan de pSG, de directeuren BPZ, OBP, WJZ en DICIO en 2 beleidsdirecteuren deelnemen, is onderdeel van de opgave. Verder ontwikkel je voorstellen voor de toekomstige organisatie en vormgeving van informatievoorziening, informatiehuishouding en transparantie voor VWS. Daarnaast zorg je voor een veranderkundige aanpak op het thema ambtelijk vakmanschap en de verbinding en samenhang met andere trajecten. Tot slot zorg je ervoor dat de afwikkeling van het huidige programma goed landt in de toekomstige structuur en de kennis en ervaring ook na 2024 wordt geborgd.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding.
 • Je bent een ervaren programmamanager van cultuur-, mentaliteits- en organisatieontwikkelingstrajecten binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt een visie op de bedoeling van de kabinetsreactie op de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en weet die over te brengen. 
 • Je hebt ervaring met de onderwerpen van het programma: informatiehuishouding, informatievoorziening, openbaarheid en ambtelijk vakmanschap.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid en bent gewend om samen te werken met medewerkers uit het primaire proces.
 • Je bent in staat planmatig en gestructureerd een programma op te zetten, te monitoren en tot resultaten te komen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met verschillende veranderkundige methodes.
 • Je hebt een open, relativerende en stressbestendige aanpak
 • Je insteek is proactief, creatief en oplossingsgericht.

Wat bieden we?

De kans om binnen een inspirerend organisatie op hoog politiek-bestuurlijk niveau met anderen te werken aan maatschappelijk uitdagingen. Het betreft een tijdelijk (langlopend) programma, met een looptijd tussen de 3 en 5 jaar. Detachering behoort tot de mogelijkheden, een aanstelling bij VWS ook. De functie heeft salarisschaal 15 of 16 (maximaal € 8431,26 bruto per maand). De functie wordt binnenkort definitief gewaardeerd. Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 282-21 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Abigail Norville
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-3406547

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46627587