Raadadviseur Europese Unie bij AZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Kabinet Minister-President, Ministerie van Algemene Zaken
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 368-20
Publicatiedatum
14 oktober 2020
Sluitingsdatum
1 november 2020
Toelichting
Ingangsdatum van de functie is augustus 2021

Het ministerie van Algemene Zaken

"Eenheid als opdracht, kwaliteit als drijfveer." Met deze woorden begint de corporate story van AZ. Algemene Zaken (AZ) is een atypisch ministerie. Andere departementen leveren een concreet en tastbaar product, zoals wegen, veiligheid en goed onderwijs. Wij zijn dienstverlenend en ondersteunend. Ons product is een goed en zorgvuldig proces en kwaliteit in beleid, besluitvorming en communicatie.

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze 380 medewerkers bevorderen wij het algemene regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de minister-president
bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid.

Bekend zijn het Kabinet Minister-President (KMP), het directoraat-generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. De directie Financieel-Economische Zaken en de directie Bedrijfsvoering ondersteunen onze activiteiten.

Meer informatie over het ministerie van Algemene Zaken.

De functie van raadadviseur

Als raadadviseur maak je deel uit van het Kabinet Minister-President onder leiding van de secretaris-generaal. Je bent de primaire adviseur van de MP voor je portefeuille, maar je draagt nadrukkelijk ook bij aan het algemene regeringsbeleid en de eenheid daarvan. Je vervangt collega-raadadviseurs, in het bijzonder de raadadviseur Europa, bij afwezigheid, en werkt nauw samen in een klein team van specialisten.

Je maakt deel uit van de ministerstaf en van de KMP-Staf. Je bent (plv.) secretaris van een onderraad of ministeriële commissie als orgaan van de ministerraad en vertegenwoordigt de MP in ambtelijke overleggen. Je begeleidt de MP in ministeriële overleggen op je taakgebied en draagt bij aan de voorbereiding van parlementaire debatten met de MP. Je voelt je thuis in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en hebt het niveau om adequaat te kunnen opereren in hoogambtelijke en politieke gremia.

De opgave

Als raadadviseur verkeer je in een bijzonder gevoelig ambtelijk, bestuurlijk en politiek krachtenveld waar de schijnwerper voortdurend op is gericht. Je bent als adviseur werkzaam op een breed en gevoelig beleidsterrein, waarop de MP veelvuldig door de Kamers en pers wordt aangesproken, ook bij incidenten. De relaties en de contacten zijn dan ook zeer uiteenlopend van aard en niveau. Naast de MP en bewindspersonen gaat het onder meer om (hoge) ambtenaren van de relevante ministeries en (top)functionarissen uit maatschappelijke organisaties in binnen - en buitenland. In het bijzonder is er nauw contact tussen de PVEU en de DG Europese Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken om coherentie en optimale advisering  mogelijk te maken. De werkzaamheden vragen een relevant netwerk, goede dossierkennis en generale inzetbaarheid.

De raadadviseur Europese Unie onderhoudt daarnaast als vertegenwoordiger van de minister-president contact met de EU- adviseurs (de sherpa’s) van regeringsleiders van andere landen en draagt in dat kader bij aan de EU-beleidsvorming en politieke besluiten op de meest gevoelige Europese dossiers die door de Europese Raad worden behandeld. De rol van de regeringsleiders bij EU-aangelegenheden is de afgelopen jaren toegenomen en deze trend zet zich naar verwachting voort. Dat vereist een gedegen afweging over en voorbereiding van bijeenkomsten, ontvangsten en bezoeken waarbij de raadadviseur verantwoordelijk is voor de coördinatie met de relevante departementen en in staat moet zijn te komen tot een verbindend en gedragen advies en inbreng voor de MP.

Wat vragen we?

  • (ruime) kennis en ervaring met (het adviseren over) relevant EU-onderwerpen,  ervaring met  het coordineren van EU-standpunten in Nederland,  multilaterale onderhandelingen in EU-verband en bij voorkeur ervaring in en met werken en netwerken in het buitenland ;
  • ervaring met interdepartementale EU-coordinatie, beleidsprocessen en advisering;
  • ervaring met de raakvlakken tussen ambtelijke en politieke (parlementaire) processen;
  • leidinggevende ervaring.

Wat breng je mee?

  • Je bent samenwerkingsgericht, ziet het belang van het grotere belang voor het deelbelang.
  • Je opereert diplomatiek (gewogen en met overwicht) in een breed netwerk.
  • Je weet complexe zaken overtuigend tot de kern terug te brengen en te formuleren.
  • Je bent stressbestendig en kan omgaan met tegengestelde belangen, crises en tijdsdruk.
  • Je kunt omgaan met gevoelige, strikt vertrouwelijke/geheime informatie.

Wat bieden we?

Salarisschaal 16 (€ 6.131,70 tot € 8.372,65 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.

Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Bijzonderheden

De ingangsdatum van de functie is augustus 2021.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 368-20 naar:

E-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Gert-Jan Buitendijk
secretaris-generaal ministerie van Algemene Zaken
Telefoonnummer: 070-356 44 14

Over de sollicitatieprocedure

Mariska Dee
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 62 75 87
E-mailadres: mariska.dee@minbzk.nl