Regiodirecteur Almelo/Enschede directie Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
15
Standplaats
Almelo/Enschede
Vacaturenummer
BABD 179-21
Publicatiedatum
3 mei 2021
Sluitingsdatum
17 mei 2021

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst.

Directie MKB

De directie MKB is verantwoordelijk voor de heffing, inclusief de behandeling van bezwaarschriften en beroepszaken, controle en inning van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De doelgroep MKB bestaat uit zo’n 2,4 miljoen entiteiten. Een entiteit kan een onderneming zijn, maar ook een samenstel van gerelateerde ondernemingen en natuurlijke personen. De directie MKB kent een grote diversiteit van middelgrote bedrijven tot ZZP’ers en burgers die alleen fiscaal als ondernemer worden aangemerkt.

Binnen het MKB-bestand vinden veel mutaties plaats; er zijn veel starters, maar ook veel bedrijven die hun activiteiten na korte of langere tijd staken. Per saldo groeit de omvang van het MKB-bestand jaarlijks met circa 200.000 entiteiten.

De belangrijkste belastingmiddelen binnen MKB zijn de inkomensheffing (IH), de omzetbelasting (OB), de vennootschapsbelasting (VPB), en de loonheffingen (LH). Daarnaast is MKB verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ruim 300.000 stichtingen en verenigingen die wel geregistreerd zijn, maar voor geen enkel belastingmiddel aangifte doen.

De directie MKB is binnen de Belastingdienst ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de externe overheidssamenwerking. Daarnaast voert MKB-werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, zoals deurwaarderij, contacten met fiscaal dienstverleners, waarde onderzoeken en wettelijke taken. In 2019 zijn de landelijke taken op het terrein van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en de Natuurschoonwet (NSW) hieraan toegevoegd.

Eén MKB

Er werken een kleine 7.000 medewerkers binnen de directie MKB, verdeeld over 20 locaties in het land. Het MT MKB hecht aan landelijke, integrale aansturing door het Managementteam (MT) MKB bestaand uit vijf directeuren onder leiding van een algemeen directeur. Binnen de directie MKB worden per 1 maart 2021 vier landelijke afdelingen opgericht die het MT MKB ondersteunen bij de landelijke aansturing. Dit zijn de afdelingen businessontwikkeling, klantbehandeling, productie en bedrijfsvoering. De landelijke afdelingen worden geleid door afdelingshoofden. Naast lijnsturing zijn deze afdelingshoofden verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling op hun werkterrein.

Jouw opgave

Als regiodirecteur MKB Almelo/Enschede geef je, in samenwerking met een collega regiodirecteur MKB, leiding aan 400 fte. Deze medewerkers zijn werkzaam op twee locaties, Almelo en Enschede. Op deze twee locaties zijn 18 teamleiders werkzaam, waar je op basis van een verdeling, samen met de collega regiodirecteur leiding aan geeft. In de teams zijn specialisten werkzaam op de heffing, controle en inning van ondernemingen. Belangrijke rode draad is de aandacht en zorg voor medewerkers. Opgave is om ervoor te zorgen dat medewerkers qua kennis en vaardigheden steeds zijn toegerust voor de aan hen opgedragen taken.  De begeleiding in de focus van lokaal naar landelijk werken, Eén MKB, is daarbij een van jouw belangrijke taken.

Je draagt bij aan de visie van één MKB en de ontwikkelingen uit het jaarcontract MKB en de concernbrede doelen, zoals onder andere verwoord in de meerjarenvisie van de Belastingdienst.

Je verbind je aan de productiedoelstellingen en zorgt voor realisatie.

Vanuit jouw functie als regiodirecteur denk je mee met een van de landelijke MKB-afdelingen businessontwikkeling, klantbehandeling, productie en bedrijfsvoering. Jij zorgt voor de verbinding met de praktijk.

Wie ben je?

  • Je bent een ervaren manager met een afgeronde academische opleiding.
  • Je hebt aantoonbare ervaring met management en leiderschap in een veranderende organisatie; je bent een bouwer.
  • Je bent een goede gesprekspartner voor het MT, medewerkers en externe partners.
  • Je hebt voldoende vakinhoudelijke kennis van fiscaliteit en handhaving.
  • Je beweegt je makkelijk in netwerken en maakt gebruik van de kennis en kunde van de relevante omgeving; je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.
  • Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Wat bieden we?

  • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
  • Leiding geven aan een grote groep bevlogen medewerkers.
  • Salarisschaal 15 (max. € 7.736,71 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
  • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 179-21 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Marjan Willemsen
directeur MKB
Telefoonnummer: 06-18 60 11 53

Over de sollicitatieprocedure

Saskia van der Merwe
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-50 15 60 22