Regiodirecteur midden- en kleinbedrijf Breda/Middelburg bij de Belastingdienst

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
Salarisschaal
15
Vacaturenummer
BABD 635-22
Publicatiedatum
22 november 2022
Sluitingsdatum
14 december 2022

De opgave

We zoeken een regiodirecteur die affiniteit heeft met ondernemen en fiscale dienstverlening in Noord-Brabant en Zeeland. Je geeft samen met een collega regiodirecteur richting en ruimte aan het werk op de kantoren in Breda en Middelburg. Je bent komende jaren verantwoordelijk voor de strategische inzet van het uitvoerings- en toezichtinstrumentarium voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in deze regio. Daarbij handel je van buiten naar binnen met oog en oor voor wat er leeft in de maatschappij. Hiertoe stimuleer en werf je medewerkers om dit met elkaar als team te kunnen doen. Je legt en onderhoudt relaties met interne en externe stakeholders om de dienstverlening van directie MKB te laten werken.  

Je doet dit samen met een collega-directeur vanuit een eigen vestiging en met 27 teamleiders en 7 vaktechnische coördinatoren. Er werken ongeveer 570 medewerkers die met jou bouwen aan vertrouwen in de Belastingdienst als maatschappelijk partner.

MKB Breda/Middelburg kent naast reguliere fiscale behandelteams een aantal ‘specials’: het team Vaktechnische Coördinatoren, een team Fiscale Dienstverleners en twee teams Intensief Toezicht en Externe overheidssamenwerking.

Naast de aansturing van de kantoren heeft iedere regiodirecteur de verantwoordelijkheid voor een aantal landelijke taken. Deze zullen nog nader worden bepaald.

De belangrijkste opgaven waar de regiodirecteur de komende periode voor staat, zijn:

 • Leidinggeven aan professionals vanuit verbinding, vertrouwen en/in vakmanschap.
 • De goede balans vinden tussen aandacht voor enerzijds processen in termen van kwantiteit/kwaliteit en tijdigheid, en integrale klantbehandeling en kwaliteit anderzijds.
 • Het mede ontwikkelen en implementeren van nieuwe vormen van toezicht en dienstverlening aan ondernemers en Fiscaal Dienstverleners.
 • Recht doen aan de veranderende eisen die door politiek en samenleving aan de Belastingdienst worden gesteld. Vakmanschap, rechtsstatelijkheid en het hanteren van de menselijke maat in relatie tot uitvoering van wet- en regelgeving zijn daarin belangrijke elementen. Evenals het voldoen aan de eisen op het gebied van AVG en bescherming van de privacy van medewerkers, burgers en bedrijven.
 • Samen met teamleiders en vaktechniek stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het blijven investeren in hun vakmanschap.

Wie ben je?

Je bent een ervaren manager met een sterke maatschappelijke, externe oriëntatie. Je hebt een aansprekende visie op (eigen) leiderschap, waarbij het geven van ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid aan teamleiders en vaktechnische professionals uitgangspunt is.

Je geeft richting, bent verbindend en waar nodig sturend. Je werkt samenwerkingsgericht en je onderhoudt zowel intern als extern actief constructieve relaties. Je bent een boegbeeld en staat voor de organisatie. Je bent in staat - vanwege snelle en soms onvoorspelbare ontwikkelingen in de samenleving - nieuwe wegen en oplossingen te initiëren en je treedt zo nodig buiten de gebaande paden, zonder de (politieke) consequenties over het hoofd te zien.

Wat neem je mee?

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Ervaring met het vertalen van visie naar uitvoering
 • Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een uitvoerings- of handhavingsorganisatie
 • In staat de uitvoeringswereld te verbinden met politiek, beleid en de maatschappij
 • Verbindend leiderschap
 • Affiniteit met de fiscaliteit

Wat bieden we?

 • De kans om op strategisch niveau bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen.
 • Leidinggeven aan een grote groep bevlogen professionals.
 • Salarisschaal 15. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Directie MKB

De directie MKB is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen entiteiten die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren Plus (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst:

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst.

De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met onder andere gemeenten, openbaar ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waarde-onderzoek. De belangrijkste belastingwetten en processen zijn de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting en het toezicht middels controle daarop. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land, onder leiding van 27 regiodirecteuren. Uitgangspunt is integrale aansturing en verantwoordelijkheid, waarvan aspecten als klantbehandeling, business ontwikkeling, productie en bedrijfsvoering onderdeel uitmaken. Het (landelijk) managementteam MKB bestaat uit de algemeen directeur en zes directeuren met ieder een eigen portefeuille. Een aantal directeuren geeft ook leiding aan de regiodirecteuren.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.

De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. Lees meer over de Belastingdienst.   

Bijzonderheden

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Reacties op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Ga daarbij in je motivatiebrief op de vragen:

 • Hoe handel jij van buiten naar binnen in je werk? 
 • Wat is jouw stijl van communiceren?
 • Welke ervaring heb je met leidinggeven aan leidinggevenden?

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 635-22 naar:

E-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie

Over de vacature

Peter-Paul Aalbers
Directeur MKB
Telefoonnummer: 06-50 23 53 46

Over de sollicitatieprocedure

Ineke Wadman
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 65 92 18