Rijksbouwmeester bij het Rijksvastgoedbedrijf

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Publicatiedatum
20 maart 2020
Sluitingsdatum
20 april 2020

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Die vragen gaan ook over de ruimtelijke inrichting van ons land.

Daarom zoekt het Rijksvastgoedbedrijf een toonaangevende architect met hart voor de publieke zaak. Iemand met ruime ervaring in binnen- en buitenland met complexe vastgoedprojecten. Een inspirerende ontwerper met een integrale blik die de samenhang tussen het fysieke en sociale domein weet vorm te geven en te bewaken. Ben jij de nieuwe Rijksbouwmeester?

De Rijksbouwmeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van drie tot vijf jaar. De unieke functie bestaat al ruim tweehonderd jaar. Wij geven iedereen met de juiste drive, competenties, ervaring en kennis de kans om op deze unieke vacature te solliciteren.

Dit ga je doen

Jij adviseert over rijksvastgoed en ruimtelijke inrichtingsvraagstukken vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw, erfgoed en landschapsarchitectuur en bent het boegbeeld van de vakwereld en het architectuuronderwijs. Ondersteuning krijg je van het Atelier Rijksbouwmeester waar ook het College van Rijksadviseurs zijn thuisbasis heeft.

Jouw hoofdtaken:

  • Vanuit jouw ambachtelijke kennis en ervaring onafhankelijk en integraal adviseren over de architectonische kwaliteit van het rijksvastgoed.
  • Diverse ministers in het kabinet adviseren over de kwaliteit van de architectuur en de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  • Je bent voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

Dit heb je in huis

  • Ruime ervaring als architect en een uitgebreid portfolio op (inter)nationaal niveau.
  • Een integrale en uitvoerbare langeretermijnvisie op ontwerpen in de context van stedelijke, gebieds- en landschapsontwikkelingen.
  • De juiste sensoren om aan te voelen welke complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke belangen er spelen. Daar weet je ook constructief naar te handelen.
  • De gave om mensen te inspireren, te motiveren en te verbinden, ook via publieke optredens.
  • Een hart voor de publieke zaak en een integrale blik op en ervaring met complexe vraagstukken zoals de klimaatopgave, woningbouw, energietransitie en de stikstofproblematiek.

Bijzonderheden

Het betreft in beginsel een functie voor 24 uur. Een full-time dienstverband is niet uitgesloten.

Meer informatie en procedure

Is dit de nieuwe uitdaging voor jou en ben jij de toonaangevende architect, inspirator en onafhankelijke adviseur met hart voor de publieke zaak die wij zoeken? Grijp dan nu deze unieke kans.

Vanderkruijs, partner in executive search ondersteunt ons in dit proces. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Cortenbach van Vanderkruijs op 020-726 72 72. De profielschets en procedure vind je op de website Vanderkruijs.nl.