Secretaris-generaal bij BZ

Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Salarisschaal
19
Vacaturenummer
DGABD 215-23
Publicatiedatum
15 september 2023
Sluitingsdatum
1 oktober 2023
Toelichting
de functie komt beschikbaar per augustus 2024

Heb jij de kennis en ervaring die nodig zijn om leiding te geven aan een ministerie dat zich wereldwijd inzet voor de belangen van ons Koninkrijk en voor een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld? Kun jij ervoor zorgen dat de Nederlandse diplomatie excelleert? Dan spreken we je graag!

Oekraine conferentie

De opgave

Als secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken geef je, samen met je collega bestuursraadleden, leiding aan een ministerie dat midden in de actualiteit staat met permanente maatschappelijke en politieke aandacht. We werken aan stabiliteit in de wereld die ook bijdraagt aan veiligheid in Nederland. We zijn er voor Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen en advies of hulp nodig hebben. We zijn er om kansen te creëren en deuren te openen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om economische groei te bevorderen, waar ook Nederland welvarender van wordt. We zijn er om internationale afspraken te maken over wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. En om mee te bouwen aan een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld.

We doen dit in een wereld waarin de internationale verhoudingen op alle terreinen sterk in beweging zijn, er grote spanningen bestaan tussen machtsblokken en onze waarden internationaal onder druk staan. Nederland moet binnen de EU, de NAVO en de VN en in bilaterale relaties steeds op zoek naar nieuwe wegen om onze belangen te behartigen. Dat vergt grote professionaliteit, flexibiliteit en creativiteit van de organisatie. Dat doet BZ vanuit het departement in Den Haag en vanuit onze 157 vertegenwoordigingen (ambassades, permanente vertegenwoordigingen, consulaten-generaal) in 117 landen.

Als SG ben je ambtelijk eindverantwoordelijk voor het ministerie. Je bent er verantwoordelijk voor dat binnen de door de bewindslieden vastgestelde politieke kaders de beleid- en bedrijfsvoeringsagenda voor het hele ministerie wordt ingevuld en uitgevoerd. Je hebt oog voor de strategische taak waar het gaat om het op tijd duiden van de belangrijkste maatschappelijke trends en de doorvertaling hiervan naar het beleid van BZ. Je bent ook verantwoordelijk voor de organisatie en de meer dan 6000 medewerkers, waarvan ongeveer de helft buiten Nederland werkt. Het in stand houden van het postennetwerk en de zorg voor onze lokale en uitgezonden medewerkers, die in zeer uiteenlopende en soms moeilijke omstandigheden werken, is een bijzondere verantwoordelijkheid voor de SG van BZ.

Je treedt als SG op als ambtelijk boegbeeld binnen en buiten de organisatie. Je bent drager van de cultuur en de waarden en normen van de organisatie en werkt permanent aan verbetering. Je bent ook beleidsmatig actief op het internationale toneel om waar nodig Nederland te vertegenwoordigen in bilaterale of multilaterale contacten.

De grote politieke belangstelling, de veelheid aan onderwerpen en de complexiteit van deze internationaal werkende organisatie vragen soms om het maken van keuzes, waar je als SG met gezag stelling in moet kunnen en durven nemen, zowel richting organisatie als richting bewindspersonen. Je streeft daarbij naar draagvlak maar gaat spanningen ook niet uit de weg. Al met al heb je dagelijks te maken met onderwerpen die direct of indirect een grote impact hebben op de samenleving en de individuele burgers in de wereld. Dat vraagt om aanpassingsvermogen. De wereld verandert in hoog tempo, dat betekent dat ook de organisatie van BZ en de bijbehorende processen regelmatig veranderen.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je hebt ervaring met het op topniveau aansturen van een grote, complexe organisatie.
 • Je beschikt over een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ruime ervaring in het politieke- bestuurlijke krachtenveld in het Haagse, en draagt daarmee bij aan de totstandkoming en uitvoering van een geïntegreerd Nederlands buitenlandbeleid.
 • Je hebt ruime ervaring in internationaal werken. Ervaring met werken en wonen in het buitenland is een pre.
 • Je bent in staat om constructief samen te werken en gezaghebbend op te treden in het (internationale) krachtenveld van BZ met diverse stakeholders, zoals andere ministeries, Het Koninklijk Huis, het corps diplomatique en de in Nederland gevestigde internationale organisaties.
 • Je bent goed bekend met de belangrijke beleidsterreinen van BZ en buitenlandpolitieke vraagstukken.
 • Je bent in staat om de bewindspersonen op ambtelijk professionele wijze en met gezag te adviseren op de vele thema’s waar BZ zich mee bezig houdt.
 • Je hebt ervaring met crisismanagement en brengt rust in hectische omstandigheden.
 • Je bent in staat om in allerlei omstandigheden nationaal en internationaal het ministerie te vertegenwoordigen en bent ook bereid om daarvoor regelmatig te reizen.
 • Je bent als voorzitter een teamspeler in de Bestuursraad en de Commissie Top Functies van het ministerie. Je stimuleert de collegiale sfeer en goede samenwerking, maar gaat moeilijke keuzes ook niet uit de weg.
 • Je bent een betrokken leider met een belangstellende houding voor het wel en wee van al onze medewerkers over de hele wereld;
 • Je draagt bij aan een cultuur waarin integriteit, respect, diversiteit, inclusiviteit, kritisch denken, samenwerken en ambtelijk vakmanschap centraal staan. Je laat zien voor de hele organisatie te staan en vervult daarbij een boegbeeldfunctie.
 • Je hebt ervaring met de medezeggenschap en vakbonden.
 • Je hebt een voorbeeldrol in het bouwen aan een diverse, inclusieve organisatie waarbij iedereen zich gezien, gehoord, gerespecteerd, gewaardeerd en veilig voelt.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van BZ waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt.
Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Wat bieden we?

Wil jij je als secretaris-generaal voor Buitenlandse Zaken inzetten voor een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld en krijg jij de juiste mensen en partijen hiervoor in beweging? Dan zetten we hier het volgende tegenover:

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris tussen de € 8890,68 en € 11646,48 bruto per maand (schaal 19). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender, en steunt Nederlanders en Nederlandse bedrijven in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een veilige, rechtvaardige en duurzame wereld. Dit is de missie van BZ, verantwoordelijk voor het samenhangend buitenlandbeleid van Nederland.

BZ is zowel een vakdepartement - verantwoordelijk voor buitenlandse politiek (inclusief veiligheidsbeleid, mensenrechten), Europese samenwerking, buitenlandse economische betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken – als een coördinerend departement, omwille van samenhang in de (Konink)rijksbrede buitenlandse betrekkingen.

BZ bestaat uit het departement in Den Haag en 157 posten in het buitenland. Gezamenlijk zijn de circa 3200 medewerkers in Nederland en de circa 800 uitgezonden BZ-medewerkers, 360 uitgezonden attachés en liaisons van andere ministeries en uitvoeringsorganisaties, en 2200 lokale medewerkers buiten Nederland verantwoordelijk voor het formuleren, uitvoeren en uitdragen van ons buitenlandbeleid.

BZ kent, door de vaste plaatsingsduur op functies, een grote mate van mobiliteit, zowel op het departement als internationaal. De overplaatsbaarheid van medewerkers vraagt ook veel van hun partners en gezinnen.

BZ voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie, waarin elk team is samengesteld uit collega’s met diverse visies, achtergronden en persoonlijke kenmerken, zoals geaardheid, cultuur en leeftijd. We bevorderen ook dat BZ een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving en dat lokale collega’s op onze posten de lokale samenleving weerspiegelen. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten en door bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent te streven naar diversiteit in onder meer sekse, sociale en culturele achtergrond, en leeftijd.

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 28 november 2023.

Een AIVD-A onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

De startdatum van de vacature is 1 augustus 2024.

Meer informatie over het vacatureproces voor de topmanagementgroep.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer DGABD 215-23 naar:

E-mailadres: ABD-Solliciteren@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

Bram de Klerck
directeur-generaal Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 070-426 73 53 (secretariaat)

Over de sollicitatieprocedure

Linda Kruithoed
MD-consultant directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst
Telefoonnummer: 06-15 10 88 52
E-mailadres: linda.kruithoed@minbzk.nl